Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

SANDVIKEN KLAPPSTA 16:1 - husnr 1, ÖSTERFÄRNEBO KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3852-9.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ÖSTERFÄRNEBO KYRKA (akt.), ÖSTERFÄRNEBO KYRKA (akt.)

1819 - 1822

1819 - 1822

Gävleborg
Sandviken
Gästrikland
Österfärnebo
Årsunda-Österfärnebo församling
Uppsala stift
Gysingsstigen 2

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 2006

Redan mot slutet av 1700-talet ledde befolkningsökningen till diskussioner om nybyggnad av kyrka i Österfärnebo. Den lilla befintliga kyrkan var i gott skick och tankar fanns att bygga till, men med tiden enades församlingen om att en ny kyrka skulle uppföras. Detta skedde mellan åren 1819-22 och resulterade i en tidstypisk nyklassicistisk byggnad ritad av hovintendent Gustav af Sillén. Den äldre kyrkan fick stå kvar ytterligare några år innan den revs och återanvändes i sockenmagasinet.
Kyrkan har till idag genomgått omfattande renoveringar vid tre tillfällen. Den första 1894 under ledning av H T Holmgren då taket byttes ut mot da...

Läs mer i eget fönster

År 1819 - 1822 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia och torn

Gustaf af Sillén (Arkitekt)

År 1819 - 1822 Nybyggnad - Torn

Gustaf af Sillén (Arkitekt)

År 1819 - 1822 Nybyggnad - Sakristia

Gustaf af Sillén (Arkitekt)

År 1819 - 1822 Nybyggnad - Korparti

Gustaf af Sillén (Arkitekt)

År 1819 - 1822 Nybyggnad
Nuvarande kyrka uppförs i natursten och tegel i omfattningarna efter ritningar av hovintendent Gustaf af Sillén. Predikstol och orgel flyttas med från gamla kyrkan.
År 1864 - 1865 Fast inredning - altaruppsats
Nuvarande altaruppsats, ritad av J F Åbom med målning av J Z Blackstadius, ersätter den äldre.
År 1894 - 1894 Ändring - ombyggnad
Kyrkan renoveras efter förslag av H T Holmgren. Taket byts ut mot ett brutet mot koret valmat dito. Invändigt ersätts det tidigare tunnvälvda taket av ett tredingstak och färgsättningen ändras.
År 1906 - 1906 Fast inredning - orgel
En ny orgel installeras. Fasaden från 1844 behålls.
År 1932 - 1932 Underhåll - exteriör
Fasaderna renoveras.
År 1953 - 1954 Ändring - ombyggnad
Kyrkan renoveras efter förslag av arkitekt N Oelrich. Det tredelade taket över kyrkorummet ersätts av ett tunnvälvt dito, en av de två torntrapporna tas bort, bänkarna byts ut och elvärme installeras. Delar av den 1731 utförda altaruppsatsen konserveras och sätts upp på korväggens södra sida.

Nils Oelrich (Arkitekt)

År 1955 - 1955 Underhåll - interiör
Två mögelangripna pelare under läktaren åtgärdas.
År 1966 - 1966 Ändring - ombyggnad, yttertak
Taket av järnplåt och träspån ersätts med kopparplåt.
År 1971 - 1971 Ändring - ombyggnad
Toaletter och förråd inrättas i vapenhuset.
År 1974 - 1974 Underhåll - exteriör
Kyrkan och gravkapellet renoveras utvändigt.
År 1977 - 1977 Fast inredning - orgel
En ny orgel, tillverkad av Grönlunds orgelfirma i Stockholm, placeras i koret.

Grönlunds orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1981 - 1981 Underhåll
Valvet putsas om.
År 1992 - 1992 Fast inredning - bänkinredning
Bänkarna på korets södra sida tas bort.
År 1996 - 1997 Ändring - ombyggnad
Utrymmet under orgelläktaren byggs in och ett andaktsrum skapas samt ett för körövning m.m. Kyrkan renoveras invändigt. Enstaka bänkar tas bort, väggar och valv kalkstryks, inredning målas och predikstol, altaruppsats och orgelfasad konserveras.