Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

HUDIKSVALL HÖGS ANNEXHEMMAN 2:1 - husnr 1, HÖGS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

4056-3.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
HÖGS KYRKA (akt.), HÖGS KYRKA (akt.)

1100 - 1199

1100 - 1199

Gävleborg
Hudiksvall
Hälsingland
Hög
Forsa-Högs församling
Uppsala stift
Kungsgården 25

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 2003

Högs kyrka uppbyggdes under medeltiden, kanske så tidigt som på 1100-talet, av gråsten. Från medeltiden finns inventarier, delar av stommen samt takstolar och taktro bevarade. På en av takstolarna finns något så ovanligt som en runinskription. Sin nuvarande utformning fick kyrkan efter en ombyggnad under åren 1702-03. Bland annat ersattes då tegelstensvalven med stjärnvalv i trä i sengotisk stil, vilket är ovanligt för sin tid. Samtidigt byggdes koret ut till samma bredd som långhuset, hela kyrkan vitkalkades och en ny sakristia i timmer tillkom. Vid 1700-talets renovering gjordes fönstren större och år 1821 togs fönster upp även på...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1199 Nybyggnad
Långhus
År 1100 - 1549 Ändring - tillbyggnad
Långhuset förlängt åt väster och öster
År 1100 - 1199 Nybyggnad
Byggs kyrka i sten.
År 1400 - 1499 Ändring - ombyggnad
Sakristia på östra sidan, vapenhus på södra sidan och tegelvalv tillkommer.
År 1670 - 1671 Fast inredning - predikstol
Predikstol, av bildhuggaren Måns Snickare från Hudiksvall, anskaffas.

Måns Snickare (Konstnär - Bildhuggare)

År 1687 - 1690 Ändring
Lagning av sprickor, ny kyrkport och utvidgning av ett fönster.
År 1702 - 1703 Nybyggnad - Korparti
År 1702 - 1703 Nybyggnad - Sakristia
År 1702 - 1703 Ändring - tillbyggnad
Förstärkning av murar med träblock och järnstänger. Stjärnvalv i trä av bildhuggaren Måns Jonsson Granlund, Hudiksvall, ersätter tegelvalv. Koret byggs ut till samma bredd som långhuset. Ny sakristia av timmer som rappades och vitlimmades. Förstoring av fönster.

Måns Jonsson (Byggmästare)

År 1725 - 1725 Fast inredning - bänkinredning
Ny bänkinredning utförd av Anund Elg i långhuset och Per Persson i koret.

Anund Elg (Hantverkare - Snickare)

År 1729 - 1729 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, interiör
Utskurna dekorationer till de främsta bänkarna och två pyramider tillverkas av Peder Mattson, Åkre.

Peder Mattson (Konstnär - Bildhuggare)

År 1730 - 1730 Fast inredning - predikstol
Predikstolen målas och förgylls, av målaren Claes Forsberg och förgyllaren Reimer från Hudiksvall, samt flyttas från söder till den nuvarande platsen i norr.

Claes Forsberg (Hantverkare - Målare)

År 1747 - 1747 Ändring - ombyggnad
Trärösten ersätts av tegel förstärkta av järn. Arbetet utförs av Pär Ericsson och Måns Olofsson, Fors.
År 1750 - 1750 Ändring
Utvidgning av fönster i koret och västra gaveln. Västläktare byggs av Anund Elg. Läktarbröstning och kyrkbänkar målas i färggranna kurbitser av Erik Eriksson och Carl Rooth.
År 1770 - 1770 Ändring - ombyggnad, exteriör
Korets fönsteröppning utvidgas och spiror, utförda av Sven Zmitt i Iggesund, uppsattes på taknocken.
År 1774 - 1774 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsats och dekorativ utsmyckning av konstnären Magnus Granlund.

Magnus Granlund (Konstnär)

År 1779 - 1779 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, interiör
Altaruppsatsen målas och förgylls av målarmästare Paul Hallberg, Hudiksvall. Ny skulptur på altarbordet gör att krucifixet flyttas närmare fönstret.

Paul Hallberg (Hantverkare - Målare)

År 1821 - 1821 Ändring - ombyggnad, fönster
Tre fönster togs upp på den norra väggen.
År 1871 - 1871 Rivning
Vapenhus rivs och entrén förläggs till västra gaveln.
År 1883 - 1883 Nybyggnad - Sakristia
Ny sakristia byggs.
År 1884 - Okänt Ändring - ombyggnad, yttertak
efter 1884 före 1912, Kyrkan förses med plåttak ovanpå spåntaket.
År 1933 - 1933 Ändring - restaurering
Restaurering under ledning av Einar Lundberg. Ångpannevärme installeras och konservator Sven Dalén rengjorde och målade inredningen och samtliga inventarier. Ombyggnad av bänkar.

Einar Lundberg (Obestämd yrkestillhörighet)

År 1934 - 1934 Ändring
1934? Återförande av föremål från Enångers och Hudiksvalls museer.
År 1967 - 1967 Ändring
Under ledning av konservator Alf Hedman återställdes kyrkan i så ursprungligt skick som möjligt. Målning av valv och bänkar. Väggar vitmenades.

Alf Hedman (Konservator)

År 1990 - 1990 Fast inredning - bänkinredning
1990? Borttagning av 2 näst bakersta bänkarna vardera kvarter.
År 1995 - 1995 Fast inredning - orgel
Ny läktarorgel Johannes Menzel orgelbyggeri AB.

Johannes Menzel (Orgelbyggeri)

År 2000 - 2001 Dendrokronologisk undersökning
Omläggning av yttertak. Dendrokronologisk undersökning av takstolar. Isolering av vind. Renovering och målning enligt 1870-talets färgsättning av klockstapeln. Tjärning av stigportens tak.
År 2001 - 2001 Konservatorsarbeten
Konservering av votivskepp.