Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

NORRTÄLJE BRO PRÄSTGÅRD 2:1 - husnr 1, ROSLAGS-BRO KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Roslags-Bro kyrka interiör m V.png

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ROSLAGS-BRO KYRKA (akt.)

1200 - 1299

1230 - 1269

1400 - 1400

1738 - 1741

Stockholm
Norrtälje
Uppland
Roslags-Bro
Roslagsbro-Vätö församling
Uppsala stift
Roslagsbro kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2008

Roslags-Bro kyrka uppfördes som salkyrka under 1200-talets senare hälft, troligen strax efter 1250-talet. Koret i öster tillkom senare, omkring 1400. Även sakristian mot norr och vapenhuset i söder är senare än långhuset, den förra från 1300-talet medan vapenhuset uppskattas vara samtida med koret. Ett gravkor vid kyrkans västgavel uppfördes på 1730-talet. Under 1900-talet har kyrkan genomgått en omfattande restaurering 1929 samt renovering- och underhållsarbeten på 1960- och 70-talen. Restaureringen 1929 leddes av arkitekten Erik Fant och innebar ett återställande av flera byggnadsdetaljer till det medeltida formspråket in- och utv...

Läs mer i eget fönster

År 1200 - 1299 Nybyggnad
Salkyrka uppförs, uppskattat till tiden efter 1250-talet.
År 1230 - 1269 Nybyggnad
Långhus
År 1300 - 1399 Nybyggnad - Sakristia
År 1300 - 1399 Nybyggnad - Sakristia
Sakristian uppförs.
År 1380 - 1419 Nybyggnad - Vapenhus
År 1380 - 1419 Nybyggnad - Korparti
År 1400 - 1400 Nybyggnad
1400 omkring. Koret uppförs, valvslås samtidigt. Vapenhuset uppförs.
År 1460 - 1469 Ändring - tillbyggnad
Vapenhus
År 1460 - 1469 Ändring - ombyggnad
Valvslagning av kyrkans tak. De större fönstren i den södra muren tillkommer. Vapenhuset byggs till och förses med tegelvalv.
År 1731 - 1732 Ändring - ombyggnad, takstol
Nuvarande takstolar ersätter de äldre i koret och sakristian (1731) och långhuset (1732).
År 1738 - 1741 Nybyggnad - Gravkor
År 1738 - 1741 Nybyggnad
Oxenstiernska gravkapellet byggs intill kyrkans västgavel. Byggherre är Wendela Magnona Fleming av Liebelitz, gift med greve Carl Oxenstierna af Croneborg.
År 1743 - 1743 Ändring
Nuvarande yttre dörr till vapenhuset sätts in.
År 1752 - 1752 Ändring
Reparation av kyrkan görs. Utvidgning av kyrkans södra fönster från 1400-talet. Väggarna i långhuset vitlimmas, målningarna döljs därmed. Stigluckan putsas grå.
År 1836 - 1836 Fast inredning - läktare
Orgelläktaren byggs om.
År 1838 - 1838 Fast inredning - orgel
Nuvarande orgel uppförs.
År 1880 - 1889 Ändring - restaurering
Ut- och invändig restaurering. Kyrkans samtliga tak beläggs utvändigt med svartmålad korrugerad plåt, den ersätter en befintlig spånbeklädnad (1887). Den ursprungliga porten i kyrkans södra mur förstoras och görs rektangulär, omfattningen överputsas.
År 1929 - 1929 Ändring - restaurering
Kyrkan restaureras och återfår mycket av sin medeltida karaktär. Arbetet leds av arkitekten Erik Fant. Den södra porten återfår sin ursprungliga rundbågiga form, omfattnings-stenarna av sandsten friläggs från puts, den ursprungliga dörren återinsattes, portens vindfång tillkommer. Fönsterrenovering, byte av karmar och blyspröjs. Golvet i kyrkan sänks, trappa tillkommer till kor och sakristia. Elektrisk uppvärmning installeras. Kalkmålningarna i valven rengörs. Väggmålningarna tas fram under vitlimningen från 1752. Murat altare uppförs i koret, altarringen marmoreras. Konservering och komplettering görs av triumfkrucifixets ringkors.

Erik Fant (Arkitekt)

År 1971 - 1971 Konservatorsarbeten
Kyrkans valv och väggar rengörs och målningarna konserveras. Målningsbehandling av inventarier, konservatorsarbete. Spricklagningar i puts utförs.