Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

NORRTÄLJE FRÖTUNA PRÄSTGÅRD 2:1 - husnr 1, FRÖTUNA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Frötuna kyrka interiör V.png

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
FRÖTUNA KYRKA (akt.), FRÖTUNA KYRKA (akt.)

1150 - 1199

1150 - 1200

Stockholm
Norrtälje
Uppland
Frötuna
Frötuna församling
Uppsala stift
Rösavägen 27

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 2005

Frötuna kyrka härrör till sina äldsta delar från romansk tid, troligen slutet av 1100-talet. Den äldsta kyrkan hade en rektangulär form och en mindre sakristia. Medeltida murverk efter den äldsta kyrkan ingår i den nuvarande kyrkans mellersta travéer. Den romanska kyrkans sydportal med rundbågig sandstensomfattning är bevarad och leder numera till vapenhuset. Den äldsta, mindre sakristian revs under 1800-talet och dess placering märks genom lämningar i långhusmurens norra sida.

Efter 1200-talets mitt hade kyrkan blivit för liten och byggdes om till en salkyrka. Koret förlängdes åt öster som försågs med en trefönstergrupp med tege...

Läs mer i eget fönster

År 1150 - 1199 Nybyggnad
År 1150 - 1200 Nybyggnad
Kyrka med sakristia uppförs.
År 1230 - 1299 Nybyggnad - Sakristia
År 1250 - 1274 Nybyggnad - Korparti
År 1250 - 1274 Ändring - tillbyggnad
Långhus
År 1250 - 1280 Ändring - ombyggnad
Kyrkan utvidgas åt öst. Kor och ny sakristia byggs till. Dopfunt kommer till.
År 1260 - 1270 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, interiör
Triumfkrucifix kommer till.
År 1287 - 1287 Ändring
S. Olofsbild kommer till.
År 1300 - 1300 Ändring
S. Anna själv tredjebild kommer till.
År 1330 - 1339 Ändring - påbyggnad
Långhus
År 1337 - 1337 Ändring - ombyggnad
Tegelförhöjning runt hela kyrkan varvid kyrkan ges en brantare, mer gotisk resning.
År 1400 - 1499 Ändring - ombyggnad
1400-tal/1497? Kyrkan byggs till i väst och slås med stjärnvalv. Tillbyggnad avsedd som torn men utförs ej. Kyrkans ursprungliga västmur rivs.
År 1440 - 1459 Ändring - ombyggnad, valvslagning
Fyra valv slås i långhuset. Trapphus av tegel byggs i kyrkans nordvästra hörn.
År 1440 - 1459 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, interiör
Processionskrucifix kommer till. Pietágrupp kommer till.
År 1450 - 1499 Nybyggnad - Vapenhus
År 1470 - 1499 Ändring - ombyggnad, valvslagning
Vapenhus byggs till, välvs och förses med kalkmålningar. Vapenhusets östra del inreds till kapell.
År 1480 - 1519 Nybyggnad - Torn
År 1490 - 1490 Arkitekturbunden utsmyckning
Helgonskåp kommer till. Troligen från Henning von der Heydes verkstad. S. Annabild kommer till.

Henning von der Heyde (Konstnär - Bildhuggare)

År 1500 - 1500 Ändring
Omkring 1500, Kyrkans västra tillbyggnad inreds till kapell.
År 1503 - 1503 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Målningar utförs i kyrkans västra tillbyggnad och trapphus.
År 1600 - 1699 Arkitekturbunden utsmyckning
Fem begravningsvapen kommer till. Casper Otto Sperling, 1655. Gustaf Sperling, 1660. Axel Tott av Skedebo, 1669. Joachim Wilhelm Lützow, g.m. Ebba Sperling, 1699. Otto Wilhelm Lützow, 1694.
År 1630 - 1669 Nybyggnad - Gravkor
År 1640 - 1649 Fast inredning - predikstol
Troligen 1640-tal. Predikstol kommer till.
År 1650 - 1659 Ändring - tillbyggnad
Löwenska eller Ösbyholms gravkor byggs till av Casper Otto Sperling ägare till Rådmansö och Ösbyholm.
År 1655 - 1655 Specifika inventarier - kyrkklocka
Den stora klockan anskaffas.
År 1698 - 1698 Ändring - ombyggnad, interiör
Två gamla altare tas bort. Ett altare i kyrkans västra tillbyggnad tas bort. Korets fönster får nytt glas. Predikstolen flyttas från södra sidan till den norra. Ett gammalt skrank tas bort och ersätts av ett lågt rutgaller av trä på de främsta bänkarna.
År 1699 - 1699 Specifika inventarier - kyrkklocka
Den mindre klockan gjuts hos Gerhard Meyer i Stockholm.
År 1700 - 1799 Ändring
Kalkmålningar under läktaren samt den stora S. Kristoffersbilden på trapphusets östra sida överkalkas. Dopfuntens användning ändras till kyrkkista och förses med järnlock och lås
År 1700 - 1700 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Oljemålning kommer till framställande Maria Magdalena tvättande Jesu fötter. Efter en målning av Rubens i Ermitaget.
År 1715 - 1715 Specifika inventarier - kyrkklocka
Den större klockan omgjuts hos Meyers änka.
År 1725 - 1725 Fast inredning - läktare
Läktare byggs. Läktarens undersida förses med dekorativa målningar.
År 1726 - 1726 Fast inredning - bänkinredning
De första bänkradernas pyramider kommer till.
År 1727 - 1727 Arkitekturbunden utsmyckning
Snidad och förgylld sol bakom predikstolen kommer till.
År 1732 - 1732 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, interiör
Krucifix av silver ges som gåva av baron Löwen på Ösbyholm.
År 1737 - 1737 Fast inredning - port
Sakristiedörren förses med bom och kolvlås.
År 1748 - 1748 Arkitekturbunden utsmyckning
Votivskepp kommer till.
År 1750 - 1750 Specifika inventarier - dopfunt
Dopställ av trä med lock kommer till.
År 1755 - 1755 Fast inredning - predikstol
Änglahuvuden bärande predikstolens bokstöd köps in. Timglas köps in.
År 1757 - 1757 Ändring - ombyggnad, interiör
Före 1757 var golven lagda med tegel. En ny trappa med dörr tillverkas till predikstolen av mäster Dahlström. Bänkinredning tillverkas av mäster Dahlström.
År 1759 - 1759 Specifika inventarier - altartavla
1759? Altartavlan skänks av familjen Löwen på Ösbyholm.
År 1768 - 1768 Fast inredning - bänkinredning
Bänkskärmar på präst- och klockarbänkar på var sida om altaret tillverkas av snickaren Dahlström i Norrtäl
År 1773 - 1773 Fast inredning - altarring
Altarbord och altarring tillverkas av snickaren Dahlström i Norrtälje.
År 1788 - 1788 Ändring - ombyggnad, fönster
Mellanfönstret i korgavelns trefönstergrupp sätts igen. De två yttre fönstren utvidgas genom att smygarna gjordes mindre och nedre kanterna sänktes med nya omfattningar av sandsten. Altarbord och altarring målas och förgylls.
År 1793 - 1793 Ändring - ombyggnad
Sakristians tak görs nytt. Troligen tas det stickbågigt fönstret upp i sakristian.
År 1800 - 1899 Ändring - ombyggnad, fönster
Två fönster på norrsidan tas upp.
År 1800 - 1801 Underhåll - takomläggning
En tredjedel av yttertaket tas ned och nya brädor och spån sätts upp. Takstolar skarvas och lagas.
År 1829 - 1829 Fast inredning - orgel, orgelverk
Läktare byggs om och utvidgas fram. Orgelverk med ”perlfärgad” fasad sätts upp.
År 1856 - 1858 Ändring - ombyggnad, fönster
Fönster i väst och söder ommuras med undantag för det västligaste av sydfönstren.
År 1858 - 1858 Fast inredning - bänkinredning
Bänkinredningen målas i ekfärg. Bänkdörrarnas maskaroner i dörrspegelarna tas bort.
År 1869 - 1869 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, interiör
Triumfkrucifix, helgonskåp, S. Olofsbild, S. Anna själv tredjebild, S. Annabild, Pietágrupp deponeras hos SHM.
År 1890 - 1899 Arkitekturbunden utsmyckning
S. Kristoffersbilden togs fram av W. Schürer v. Waldheim.
År 1914 - 1914 Ändring - restaurering
Restaurering av kyrkan. Mellanfönstret i korfönstergruppens yttre liv tas upp. Två stora ekskåp i sakristian tillverkas efter ritningar av Agi Lindegren.

Agi Lindegren (Arkitekt)

År 1916 - 1916 Fast inredning - orgel, orgelverk
Nytt orgelverk.
År 1932 - 1932 Ändring - restaurering
Restaurering under arkitekten Ärland Noreen. Omkalkning av väggar och valv. Den ursprunglig medeltida dörren, något förkortad nedtill, återinsätts i dörröppning mellan vapenhus och kyrkorum. Kyrkans västra ingång vidgades och ny dörr sattes in med användande av äldre dörrklapp och beslag. Sakristians dörromfattning putsas vartannat tegel oputsat, vartannat vitputsat (tidigare var omfattningen helt vitputsad). Tegelgolv läggs in i vapenhuset. Vägg avskiljande kapellet från vapenhuset återställs i ursprungligt skick, dörren återställs i ursprungligt format. Altargrund blottas vid golvomläggning i vapenhuset. Uppvärmningen förbättras. Samtliga kalkmålningar restaureras under ledning av J. Österlund. Altarbord och altarring grönmarmoreras (med ledning av rester av ursprunglig färg – tidigare vitmålad). Predikstolen marmorering i blågrått och bildernas bemålning utförs (med ledning av äldre bevarad färg). Bänkinredningen ändras. Läktaren byggs om och dras tillbaka. En glasvägg under läktaren togs bort. Sockel på kors förkom och ersattes med nytt.

Ärland Noreen (Arkitekt)

År 1935 - 1935 Konservatorsarbeten
Oljemålning framställande Maria Magdalena konserveras av I.M. Nordin-Pettersson.

I M Nordin-Pettersson (Konservator)

År 1960 - 1969 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, interiör
1960-tal? Kopia av S Olofsbild förvarad på SHM tillverkas. Skåp kommer till där medeltida helgonfigurer placeras (Malmbergska altaruppsatsen.) Skulpturer kommer åter till kyrkan.
År 1973 - 1973 Ändring
Ny skåpsinredning till sakristian av Uno Söderberg. Nya inre fönster av trä sätts in i långhusets norra och södra fönster. De yttre blyglasade smidesfönstren renoveras.

Uno Söderberg (Arkitekt)

År 1976 - 1976 Underhåll - interiör
Väggar och valv rengörs. Bänkinredningens bänkar målas om i ”gladare ton”.
År 1994 - 1994 Ändring
Malmbergska altaruppsatsen med skåp flyttas till Löwenska koret. Orgel, ambo och psalmnummertavla kommer till i Löwenska koret. Yttre blyglasade fönster i Löwenska koret renoveras. Nya inre fönster av trä sätts in i Löwenska koret. Gravkammaren inunder Löwenska koret inventeras och fotodokumenteras.
År 2002 - 2002 Ändring
Rengöring och omkalkning av sakristians väggar och valv. Träaltare till sakristian nytillverkas. Järnsmideslampetter tillverkas till sakristian.
År 2004 - 2004 Ändring - restaurering, interiör
Altarring, altare och korbänksskärmar restaureras