Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

NORRTÄLJE LÄNNABY 9:1 - husnr 2, LÄNNA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

fd869301

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
LÄNNA KYRKA (akt.), LÄNNA KYRKA (akt.)

1275 - 1324

1280 - 1319

Stockholm
Norrtälje
Uppland
Länna
Länna församling
Uppsala stift
Lännaby 91

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 2003

Kyrkans långhus och sakristia är uppförda omkring 1300 av murad gråsten med tegel i valvsystem och omfattningar under branta sadeltak. Det enhetliga murverket vittnar om en väl bibehållen ursprungsform. Vapenhuset tillkom under 1400-talets förra del.

År 1275 - 1324 Nybyggnad
1275-1324 . Kyrkan uppförs med långhus, kor och sakristia.
År 1280 - 1319 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia.
År 1280 - 1319 Nybyggnad - Korparti
År 1280 - 1319 Nybyggnad - Sakristia
År 1400 - 1449 Nybyggnad - Vapenhus
År 1400 - 1450 Nybyggnad - Vapenhus
1400-talets förra del. Vapenhuset byggs. Ett av de ursprungliga fönstren strax väst om vapenhuset muras troligen igen i samband med bygget.
År 1440 - 1459 Ändring - ombyggnad, valvslagning
1400-talets mitt. Valven slås.
År 1628 - 1628 Ändring
Gravmonumentet över Ryning/Bielke uppförs i koret.
År 1629 - 1629 Specifika inventarier - dopfunt
Ny dopfunt.
År 1633 - 1633 Ändring - ombyggnad, fönster
Omkr. 1633 Ett spetsbågigt fönster öppnas i den östra gaveln.
År 1661 - 1661 Fast inredning - altaruppsats
Ny altaruppsats.
År 1664 - 1664 Fast inredning - bänkinredning
Ny bänkinredning.
År 1699 - 1699 Fast inredning - predikstol
Ny predikstol.
År 1700 - 1700 Ändring - ombyggnad, fönster
Omkr. 1700 Det östra fönstret ändras.
År 1700 - 1750 Ändring - ombyggnad, fönster
1700-talets förra hälft. Ett större spetsbågigt fönster tas upp på norra sidan vid predikstolen.
År 1702 - 1702 Ändring
Kyrkan vitlimmas devis interiört. Möjligen övermålas en del av de medeltida målningarna.
År 1712 - 1712 Ändring - ombyggnad, port
Den västra ingången öppnas.
År 1720 - 1729 Fast inredning - läktare
1700-talets andra årtionde Läktaren byggs.
År 1730 - 1739 Ändring - ombyggnad, fönster
Västra gavelns fönster vidgas.
År 1736 - 1736 Fast inredning - bänkinredning
Bänkinredning repareras och förnyas.
År 1739 - 1739 Ändring
Vapenhuset får nytt tak och "resvirke".
År 1783 - 1783 Ändring - ombyggnad, port
Handtag och klinka till den västra dörren tillkommer.
År 1789 - 1790 Ändring - ombyggnad, fönster
Ytterligare ett stort spetsbågigt fönster tillkommer på den norra sidan samt två lika stora och ett mindre på den södra sidan.
År 1792 - 1792 Fast inredning - altarring
Altarring uppsätts.
År 1800 - 1899 Ändring - ombyggnad
Trappan till vapenhuset byggs om. Vapenhuset får ny dörr.
År 1817 - 1817 Ändring
Kyrkans ursprungliga altarbord tas bort.
År 1826 - 1826 Fast inredning - orgel
Orgel byggs.
År 1879 - 1879 Specifika inventarier - altarskåp
Två medeltida altarskåp tillhörande kyrkan deponeras hos SHM.
År 1890 - 1899 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning
Medeltida kalkmålningar i korvalvet, trol. 1400-tal, friläggs från puts och renoveras.
År 1895 - 1895 Ändring - restaurering
Restaurering. Arkitekt F. Lindskog. Det östra fönstret muras igen. Putsen tas bort utvändigt och tjocka cementfogar läggs mellan murstenarna. Dekoration av de västra valvens ribbor och pelare. Innerväggarna målas med oljefärg. Ommålning predikstol och läktare. Ny bänkinredning med trägolv. De gamla bänkskärmarna sätts upp på väggarna. Nytt altarbord och ny altarring.

Frans Lindskog (Arkitekt)

År 1932 - 1932 Ändring - ombyggnad, yttertak
Renovering/åtgärd exteriör. Takspån byts ut mot det nuvarande skiffertaket. Takkonstruktion förstärks.
År 1933 - 1933 Teknisk installation - värme
Varmvattenvärmeledning ersätter värmeugn.
År 1965 - 1966 Ändring
Renovering/åtgärd. Arkitekt R. Jonsson. Ny bänkinredning. Golvet blev omlagt. Korgolvet försågs med värmeslingor och höjdes 30 cm. Det handslagna teglet från kyrkans gamla golv placerades i vapenhuset. Predikstolens ursprungliga färg tas fram.

Ragnar Jonsson (Arkitekt)

År 1993 - 1993 Arkitekturbunden utsmyckning
Den utvändiga nischen på platsen för det tidigare fönstret i öst illusionsmålas.