Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

NORRTÄLJE RÖ KYRKA 1:1 - husnr 1, RÖ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Rö kyrka interiör mot V.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
RÖ KYRKA (akt.), RÖ KYRKA (akt.)

1250 - 1299

1250 - 1300

Stockholm
Norrtälje
Uppland
Husby, Skederids och Rö församling
Uppsala stift
Rö Kyrkväg 28

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 2008

Kyrkan är en typisk medeltida Roslagskyrka av gråsten. Ursprungligen är den byggd som en salskyrka med rakt avslutat kor jämnhögt och jämnbrett med långhuset vilket var en planform som från 1200-talet kom att bli dominerande i flera århundraden. Senare har vapenhus byggts till och kyrkan förlängts med kor i öster. Kyrkan byggdes med sakristia på norrsidan men den nuvarande sakristian uppfördes på 1700-talet. Ursprungskyrkan dateras till slutet av 1200-talet utifrån drag i byggnadssättet såsom murverk med sten i litet format och urprungligen med brett utstrukna fogar, höga gavlar och högt placerade fönstersom kyrkan ursprungligen had...

Läs mer i eget fönster

År 1250 - 1299 Nybyggnad
Långhus
År 1250 - 1300 Nybyggnad
1200-talets senare del. Salskyrka av gråsten uppfördes.
År 1470 - 1499 Nybyggnad - Vapenhus
År 1470 - 1489 Ändring - ombyggnad, valvslagning
Kyrkan valvslogs med tegelvalv och sannolikt byggdes även vapenhuset vid denna tid. Murar och valv dekorationsmålades.
År 1707 - 1707 Ändring - ombyggnad, fönster
Fönster i södra fasaden ändrades.
År 1744 - 1744 Fast inredning - port
Trolig tid för tillkomst av vapenhusets yttre dörrblad.
År 1747 - 1747 Nybyggnad - Korparti
År 1747 - 1747 Nybyggnad - Sakristia
År 1747 - 1747 Ändring - ombyggnad
Större ombyggnad. Koret byggdes ut. takstolarna byttes i hela kyrkan och taken lades om. Sakristian revs och en ny byggdes längre åt öster. Dragstänger av järn monterades. Gavelröstena gjordes lägre och mindre branta och murkrönen under takstolarna murades om med tegel. Ut- och invändigt lades en tunn vit puts. Nuvarande predisktol tillkom. Ny bänkinredning och läktare byggdes. Ny altarprydnad i form av oljemålning tillkom. Medeltida altarskåp och helgonbilder togs bort.
År 1770 - 1770 Ändring - ombyggnad, golv
Brädgolv lades i mittgången och sakristian.
År 1828 - 1828 Ändring - ombyggnad, fönster
Fönster i södra fasaden ändrades och nya fönster togs upp i norra muren.
År 1850 - 1850 Ändring - ombyggnad, interiör
Interiör renovering. Brädgolv lades under bänkkvarteren. Ny altarprydnad i form av ett kors med törnekrona. Altarprydnaden från 1747 flyttades till sakristian. Snickerier målades i vitt. Orgel byggdes av AV Lindgren, Stockholm, i samband med detta byggdes även läktaren om för att rymma orgeln.

Anders Vilhelm Lindgren (Orgelbyggare)

År 1888 - 1888 Fast inredning - bänkinredning
Ny bänkinredning tillverkades. Interiörens snickerier målades i gul ton.