Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

SIGTUNA SKEPPTUNA PRÄSTGÅRD 3:1 - husnr 1, SKEPPTUNA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Skepptuna kyrka interiör m V.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SKEPPTUNA KYRKA (akt.), SKEPPTUNA KYRKA (akt.)

1200 - 1229

1200 - 1229

Stockholm
Sigtuna
Uppland
Skepptuna
Skepptuna församling
Uppsala stift
Skepptuna kyrkby 224

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 2004

Skepptuna kyrka uppfördes i början av 1200-talet och bestod då av långhus med ett smalare absidförsett kor och ett smalare västtorn än idag. Efter en brand omkring 1300 förlängdes kyrkan åt öster till en salkyrka och snart därefter tillfogades en sakristia. Vapenhuset och ett större torn byggdes till under 1400-talet. Delar av den ursprungliga romanska kyrkan ingår idag i långhusets västra del.

År 1200 - 1229 Nybyggnad
Långhus
År 1200 - 1229 Nybyggnad
Långhus med smalare, absidförsett kor och västtorn uppförs.
År 1280 - 1319 Nybyggnad - Korparti
År 1300 - 1329 Nybyggnad - Sakristia
År 1300 - 1300 Ändring - ombyggnad
Omkring 1300. Efter en eldsvåda förlängs kyrkan åt öster till en salkyrka. Trätunnvalv slås.
År 1300 - 1399 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia uppförs.
År 1400 - 1449 Nybyggnad - Torn
År 1400 - 1449 Nybyggnad - Vapenhus
År 1400 - 1499 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning
Kalkmålningar utförs.
År 1400 - 1499 Nybyggnad - Vapenhus
Vapenhus uppförs.
År 1440 - 1459 Ändring
Ett större torn i väster uppförs.
År 1440 - 1459 Ändring - ombyggnad
Murarna höjs och taket gjordes brantare än tidigare.
År 1440 - 1459 Ändring - ombyggnad, valvslagning
Valvslagning med stjärnvalv av tegel. Kalkmålningarna överkalkas. En triumfbåge slås mellan långhus och kor.
År 1440 - 1459 Ändring - ombyggnad, fönster
Ny fönster tas upp i sydmuren.
År 1470 - 1499 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, interiör
Helgonskåp med S:t Thomas Beckets bild. Förvaras sedan 1869 i Statens historiska museum.
År 1500 - 1524 Specifika inventarier - altarskåp
Altarskåp utförs av J. Bormans verkstad i Bryssel av skulpterad, förgylld och målad ek.
År 1500 - 1524 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt av kalksten utförs.
År 1655 - 1655 Ändring - ombyggnad, fönster
Stort fönster tas upp eller ett äldre fönster utvidgas i tornet.
År 1665 - 1665 Ändring - ombyggnad, port
Entrédörren till vapenhuset tillverkas. Beslag och portklapp överflyttas från en äldre dörr.
År 1678 - 1679 Fast inredning - läktare
Läktare uppförs till en äldre orgel.
År 1678 - 1678 Specifika inventarier - kyrkklocka
Lillklockan tillverkas av Meyer.
År 1703 - 1703 Fast inredning - läktare
Orgelläktaren målas med bibliska ordspråk och historier.
År 1706 - 1706 Ändring
Tornhuven ersätts av en ny.
År 1707 - 1707 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, interiör
Krucifix skänks till kyrkan. Möjligen från Burchard Precht verkstad i Stockholm.
År 1732 - 1732 Fast inredning - predikstol
Predikstolen repareras och flyttas från den södra till den norra sidan av kyrkan.
År 1732 - 1734 Ändring - ombyggnad, fönster
Två fönstergluggar tas upp i norra muren.
År 1742 - 1742 Ändring
Timglas till predikstolen köps in.
År 1745 - 1745 Fast inredning - läktare
Orgelläktaren pryds med sniderier.
År 1754 - 1754 Ändring - ombyggnad, fönster
Trefönstergruppen i östmuren sätts igen och ersätts av ett stort runt korfönster.
År 1755 - 1755 Ändring - ombyggnad, fönster
Entré/rundfönster tas upp i tornet.
År 1756 - 1756 Ändring
Koret läggs med huggen sten.
År 1768 - 1768 Arkitekturbunden utsmyckning
Kyrktupp sätts upp på tornhuven (varvid ”soldaten Axel Enbom olycksaligen nedföll och ändade sitt lif”).
År 1776 - 1776 Ändring - ombyggnad
Triumfbågen rivs. Tornspiras görs om och fick sin brutna kontur. Takstolen undergår en större reparation.
År 1792 - 1792 Fast inredning - predikstol
Ny predikstol tillverkas.
År 1797 - 1797 Fast inredning - altarring
Ny altarring tillverkas.
År 1812 - 1812 Fast inredning - orgel
Orgel köps in. Läktaren byggs om och målas vit med förgyllningar.
År 1814 - 1814 Specifika inventarier - kyrkklocka
Mellanklockan tillverkas av Grönvall.
År 1850 - 1850 Ändring - ombyggnad, fönster
Fönstrens stickbågiga form tillkommer.
År 1907 - 1907 Ändring - ombyggnad, interiör
Nytt altare, altarring, bänkinredning och orgelfasad efter ritningar av arkitekt G. Améen tillverkas. Rundfönster tillkom i östmuren. Läktaren tas bort. Medeltida kalkmålningar i koret tas fram. Valvens tegelribbor skrapas rena från puts. Altarskåpet återfick sin plats vid högaltaret. Centralvärme installeras. Värmekammaren byggs öster om sakristian. Runsten hittas i golvet under predikstolen och reses i vapenhuset.

Gustaf Améens (Arkitekt)

År 1911 - 1911 Specifika inventarier - kyrkklocka
Storklockan tillverkas av Bergholtz.

Bergholtz gjuteri (Klockgjuteri)

År 1946 - 1946 Ändring
Spåntaket ersätts av skiffertak på långhus, sakristia och vapenhus. Kalkmålningarna rengörs och i övrigt vitkalkas. All träinredning nymålas. Elektrisk värmeledning och belysning dras in.
År 1955 - 1955 Ändring - ombyggnad, yttertak
Spåntaket på tornet ersätts av skiffertak.
År 1956 - 1956 Fast inredning - orgel
Ny orgel tillverkas av orgelfirman Åkerman & Lund i Knivsta. Vindfång byggs till i tornrummet?
År 1978 - 1978 Ändring - tilläggsisolering
Valven isoleras.
År 1986 - 1986 Konservatorsarbeten
Altarskåpet konserveras.
År 1999 - 1999 Teknisk installation - värme
Nytt värmesystem installeras.
År 2003 - 2003 Underhåll - takomläggning
Tornets skiffertak läggs om. Kyrktuppen förgylls.