Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

SIGTUNA SKÅNELA 8:1 - husnr 1, SKÅNELA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Skånela kyrka interiör m koret.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SKÅNELA KYRKA (akt.), SKÅNELA KYRKA (akt.)

1160 - 1169

1160 - 1169

1400 - 1499

Stockholm
Sigtuna
Uppland
Skånela
Norrsunda församling
Uppsala stift
Skånela 151

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2003

Skånela kyrka är Sigtuna kommuns äldsta landskyrka och tillhör gruppen romanska östtornskyrkor. Kyrkan är den tidigaste av länets fyra östtornskyrkor, som är den äldsta typen av landskyrkor i Uppland.

Kyrkan är sannolikt uppförd på kungligt initiativ, på kunglig mark, tidigast under 1160-talet av en stenmästare med utländsk skolning. Den arkitektoniska gestaltningen har tyskt ursprung och är unik för Upplands landsbygd.

Skånela kyrka består idag av rektangulärt långhus med smalare kor och halvrund absid, sakristia och kapell under gemensamt tak, vapenhus samt det under 1700-talet tillbyggda Jenningska gravkoret. Över koret i ...

Läs mer i eget fönster

År 1160 - 1169 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor med absid och torn
År 1160 - 1169 Nybyggnad - Korparti
År 1160 - 1169 Nybyggnad - Torn
År 1160 - 1169 Nybyggnad
Tidigast 1160-talet. Långhuset samt kor med torn och absid byggs.
År 1250 - 1399 Nybyggnad - Sakristia
Sakristian byggs.
År 1300 - 1399 Nybyggnad - Sakristia
År 1400 - 1499 Nybyggnad
Sidokapell
År 1400 - 1499 Nybyggnad - Vapenhus
År 1400 - 1499 Ändring - påbyggnad
Torn
År 1400 - 1499 Nybyggnad - Sidokapell
Sidokapellet i norr byggs. Kalkmålningar i sidokapellet.
År 1400 - 1499 Nybyggnad - Vapenhus
Vapenhus byggs i söder.
År 1400 - 1499 Ändring - ombyggnad, valvslagning
(ca 1475?) Långhus och sidokapell valvslås. Kalkmålningar i valv.
År 1400 - 1499 Ändring - påbyggnad
(ev. 1400- talets mitt) Tornet byggs på och utsmyckas med blinderingar.
År 1425 - 1450 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning
Kalkmålningar i långhus, kor och absid.
År 1642 - 1642 Brand
Det västra gavelröstet ommuras efter en brand. Ev. murades också långhusets östra valv om vid denna tidpunkt
År 1707 - 1707 Ändring
Sakristian utvidgas åt norr. Täcktes först med ett tunnvalv av bräder.
År 1724 - 1728 Nybyggnad - Gravkor
År 1724 - 1728 Ändring
Byggs en strävpelare i väster.
År 1730 - 1769 Ändring - tillbyggnad
År 1740 - 1759 Nybyggnad - Gravkor
Det Jenningska gravkoret byggs.
År 1770 - 1799 Ändring - ombyggnad, innertak
Ett tunnvalv av bräder i sakristian rivs och ersätts med ett platt trätak.
År 1789 - 1789 Fast inredning - predikstol
Predikstolen tillverkas.
År 1790 - 1790 Ändring - ombyggnad
Det östra valvet slås om efter ett ras.
År 1806 - 1806 Brand
Reparation och ombyggnad av det Jenningska gravkoret efter brand. Ombyggnad av takstol efter en brand.
År 1827 - 1827 Ändring - ombyggnad
Torngluggarna byggs om och kolonetter plockas ned. Västsidans strävpelare byggs på efter ett ras.
År 1876 - 1876 Specifika inventarier - kyrkklocka
Kyrkans två klockor gjuts.
År 1915 - 1915 Ändring - restaurering
Kyrkan genomgick en större reparation/restaurering.
År 1950 - 2000 Underhåll
Senare delen av 1900-talet. Omläggning spån på tornet
År 1957 - 1957 Ändring - restaurering
Större restaurering. Kyrkan ”återfick” en medeltida karaktär/omputsning. Omläggning spåntak. Kalkmålningarna tas fram under täckande putslager. Sakristians platta tak revs och ersattes med ett tunnvalv i trä. Orgelläktaren rivs. Ny dopfunt. Arkitekter Erik Fant och Rolf Bergh.

Erik Fant (Arkitekt)

Rolf Bergh (Arkitekt)

År 1972 - 1972 Fast inredning - orgel
Ny orgel.
År 1974 - 1974 Ändring - restaurering
Restaurering
År 1979 - 1979 Underhåll
Omläggning och tjärning tak.