Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

UPPLANDS VÄSBY EDSBY 6:1 - husnr 1, EDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

lx2005-0773

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
EDS KYRKA (akt.)

1150 - 1199

1150 - 1199

Stockholm
Upplands Väsby
Uppland
Ed
Eds församling
Stockholms stift
Eds kyrkväg 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 2004

Eds kyrka började uppföras under 1100-talet. Den ursprungliga kyrkan bestod av ett rektangulärt långhus med ett smalare torn i väster samt en bred absid i öster, direkt fogad mot långhuset. Denna s k absidsal, var en relativt ovanlig planform i Uppland. Förutom i Ed, har den troligtvis endast funnits i Lovös äldsta stenkyrka samt i Frötuna kyrka. Eds kyrkas murar var ursprungligen oputsade. Under 1300-talet revs absiden varpå kyrkan förlängdes åt öster med ett rakslutet kor.

Under samma tid tillkom sakristian i norr och öppningen mot tornet förstorades. Invändigt slogs kryssvalv, som 1487 dekorerades med kalkmålningar av Albertus...

Läs mer i eget fönster

År 1150 - 1199 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, torn
År 1150 - 1199 Nybyggnad - Torn
År 1150 - 1199 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1300 - 1399 Nybyggnad - Korparti
År 1400 - 2001 Ändring
För övriga händelser, ändringar, ombyggnationer och inventarier i kyrkans historia från 1400-talet fram till 2001 hänvisas till Kyrkokarakteriseringen av Stockholms Länsmuseum på uppdrag av Stockholms stift som gjordes 2004-2007 och publicerades 2008.

Eds kyrka (Publikation)

År 1760 - 1769 Ändring - påbyggnad
Torn
År 1760 - 1769 Ändring - påbyggnad
Kor