Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

VALLENTUNA KÅRSTABY 8:1 - husnr 1, KÅRSTA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

lx2005-0840

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
KÅRSTA KYRKA (akt.)

1470 - 1499

1490 - 1499

Stockholm
Vallentuna
Uppland
Kårsta
Össeby församling
Stockholms stift
Kårstaby 9

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 2004

Kårsta kyrka uppfördes vid 1400-talets slut och ersatte då en kyrka i trä. När den nya stenkyrkan byggdes behöll man den gamla träkyrkans sakristia av sten. Kyrkans vapenhus i söder byggdes först vid 1500-talets början. Vid 1700-talets mitt vidgades kyrkans fönster, eller försågs med nya enligt tidens kyrkorumsideal, där ljuset hade stor betydelse. Det var dock under 1800-talets första hälft som fönstren fick sin nuvarande form.

1900–1901 genomfördes en genomgripande in- och utvändig renovering efter förslag av dekorationsmålaren Edvard Bergh, influerad av medeltiden. Altarfönstret ersattes av ett högt sittande rundfönster med gl...

Läs mer i eget fönster

År 1200 - 1299 Nybyggnad - Sakristia
År 1470 - 1499 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Den nuvarande kyrkan uppförs med skalmurar av gråsten.
År 1480 - 1519 Nybyggnad - Vapenhus
År 1490 - 1499 Nybyggnad
Långhus
År 1500 - 1993 Ändring
För övriga händelser, ändringar, ombyggnationer och inventarier i kyrkans historia mellan 1500-talet fram till 1993 hänvisas till Kyrkokarakteriseringen av Stockholms Länsmuseum på uppdrag av Stockholms stift som gjordes 2004-2007 och publicerades 2008.

Kårsta kyrka (Publikation)