Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

VALLENTUNA MARKIMS KYRKA 1:1 - husnr 1, MARKIMS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

lx2005-0854

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
MARKIMS KYRKA (akt.)

1180 - 1219

1200 - 1299

Stockholm
Vallentuna
Uppland
Markim
Vallentuna församling
Stockholms stift
Markims kyrkväg 9

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 2004

Markims kyrka är uppförd omkring år 1200. Kyrkan bevarar sin planform med långhus och smalare absidförsett kor, karaktäristiskt för tidigmedeltida kyrkor i Uppland. Den romanska kyrkan har under senmedeltid valvslagits och försetts med kalkmålningar samt byggts till med vapenhus och sakristia.

Markims kyrka är skyddad enligt 4 kapitlet lagen om kulturminnen. Kyrkan ligger inom område av riksintresse för kulturmiljövården.

Markims kyrka uppfördes som sockenkyrka, troligen på en plats med gammal hävd som helig plats. På kullen där kyrkan är anlagd har funnits en offerkälla och kullen var sannolikt en kultplats under hednisk tid....

Läs mer i eget fönster

År 1180 - 1219 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor med absid
År 1180 - 1219 Nybyggnad - Korparti
År 1200 - 1299 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Kyrkan uppförs med långhus och smalare absidförsett kor.
År 1430 - 1469 Nybyggnad - Sakristia
År 1430 - 1469 Nybyggnad - Vapenhus
År 1600 - 2001 Ändring
För övriga händelser, ändringar, ombyggnationer och inventarier i kyrkans historia från 1600-talet fram till 2001 hänvisas till Kyrkokarakteriseringen av Stockholms Länsmuseum på uppdrag av Stockholms stift som gjordes 2004-2007 och publicerades 2008.

Markims kyrka (Publikation)