Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

VALLENTUNA VALLENTUNA PRÄSTGÅRD 6:2 - husnr 7, VALLENTUNA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

fd852505

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
VALLENTUNA KYRKA (akt.)

1100 - 1199

1180 - 1219

Stockholm
Vallentuna
Uppland
Vallentuna
Vallentuna församling
Stockholms stift
Kyrkvägen 5

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan, latinsk

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 2005

Vallentuna kyrka kan dateras till 1100-talets slut. Enligt kyrkans eget kalendarium från 1198 var Vallentuna kyrkas invigningsdag (dedicatio ecclesie) den 1 oktober, medan året är okänt. Kyrkan byggdes med västtorn, långhus och smalare kor och hade för tiden imponerande mått, den största i Vallentuna härad och den enda med torn. Under 1200-talet byggdes en kvadratisk sakristia på korets norra sida. Vid 1400-talets mitt utvidgades kyrkan genom att koret förlängdes och ett vapenhus byggdes framför ingångsportalen i söder. Tornet försågs med en hög spira. Kyrkan fick murade valv som pryddes med målningar. 1680 byggdes ätten Klingspors ...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1199 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Västtornet, långhus och smalare kor byggs.
År 1180 - 1219 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus och torn
År 1180 - 1219 Nybyggnad - Torn

Andor stenmästare (Hantverkare - Murare)

David stenmästare (Hantverkare - Murare)

År 1200 - 1299 Nybyggnad - Korsarm/ar
Ursprungligen sakristia
År 1200 - 1299 Nybyggnad - Sakristia
År 1300 - 2001 Ändring
För övriga händelser, ändringar, ombyggnationer och inventarier i kyrkans historia från 1300-talet till 2001 hänvisas till Kyrkokarakteriseringen av Stockholms Länsmuseum på uppdrag av Stockholms stift som gjordes 2004-2007 och publicerades 2008.

Vallentuna kyrka (Publikation)

År 1400 - 1499 Nybyggnad - Korparti
År 1400 - 1499 Nybyggnad - Vapenhus
År 1856 - 1869 Nybyggnad - Korsarm/ar

A R Pettersson (Arkitekt)