Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ÖSTERÅKER PRÄSTGÅRDEN 2:1 - husnr 1, ÖSTERÅKERS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

österåker6.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ÖSTERÅKERS KYRKA (akt.)

1100 - 1199

1170 - 1199

Stockholm
Österåker
Uppland
Österåker
Österåker-Östra Ryds församling
Stockholms stift
Össebyvägen 70

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 2004

steråkers kyrka uppfördes under slutet av 1100-talet. Den medeltida kyrkan bestod av ett långhus med ett smalare kor, samt ett kraftigt torn i väster, möjligen avsett som skyddsrum. En sakristia tillkom troligen på 1200-talet och under 1200- eller 1300-talet fick koret samma bredd som långhuset. Under 1400-talet förlängdes kyrkan åt öster. Ett vapenhus uppfördes i söder samt en ny sakristia i norr och invändigt slogs tegelvalv som dekorerades med kalkmålningar. Under en genomgripande ombyggnad 1647–50 gestaltades kyrkan enligt samtida ideal, även om det medeltida murverket bevarades.

Österåkers kyrka är skyddad enligt 4 kapitlet ...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1199 Nybyggnad
Långhuset
År 1100 - 1199 Nybyggnad - Torn
Tornet rasade på 1600-talet
År 1170 - 1199 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Stenkyrkan uppförs.
År 1400 - 1499 Ändring - tillbyggnad
Långhus
År 1425 - 1439 Nybyggnad - Sakristia
År 1647 - 1650 Nybyggnad - Korparti

Birgitta Kurck (Byggherre)

Gustaf Banér (Byggherre)

Hans Ferster (Arkitekt)

År 1705 - 1705 Rivning
Vapenhuset på sydsidan rivs. I tornets bottenvåning inreds ett nytt vapenhus.
År 1750 - 1750 Rivning
Västtornet rivs. Det hade dock redan delvis rasat under 1600-talet.
År 1791 - 2001 Ändring
För övriga händelser, ändringar, ombyggnationer och inventarier i kyrkans historia mellan 1791-2001 hänvisas till Kyrkokarakteriseringen av Stockholms Länsmuseum på uppdrag av Stockholms stift som gjordes 2004-2007 och publicerades 2008.

Österåkers kyrka (Publikation)