Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ÖSTERÅKER ROSLAGS-KULLA KYRKA 1:1 - husnr 1, ROSLAGS-KULLA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

roslags3.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ROSLAGS-KULLA KYRKA (akt.)

1705 - 1706

1705 - 1706

Stockholm
Österåker
Uppland
Roslags-Kulla
Ljusterö-Kulla församling
Stockholms stift
Roslagsvägen 266

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Centralkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan, grekisk

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Centralkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Centralkyrka

Historik

Inventeringsår 2004

Roslags-Kulla kyrka är uppförd under åren 1705–06 av timmer i en korsplan med centraltorn över korsmitten. Byggnadstypen har få motsvarigheter i Sverige. Möjligen kan en förebild sökas i arkitekten Jean de la Vallés barockkyrka Katarina kyrka, uppförd under 1600-talets mitt. I Finland var byggnadstypen vanligare. Stilistiskt återfinns även influenser i holländska barockkyrkor med centralplan.

Roslags-Kulla kyrka är skyddad enligt 4 kapitlet lagen om kulturminnen. Kyrkan ligger inom riksintresse för kulturmiljövården.

Bygden kring Roslags-Kulla kyrka har sedan 1600-talet varit helt behärskad av herrgårdar, Östanå huvudsakligen....

Läs mer i eget fönster

År 1705 - 1706 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia, korsarmar, torn.

Fabian Wrede (Byggherre)

År 1705 - 1706 Nybyggnad - Korparti

Fabian Wrede (Byggherre)

År 1705 - 1706 Nybyggnad - Sakristia

Fabian Wrede (Byggherre)

År 1705 - 1706 Nybyggnad - Korsarm/ar

Fabian Wrede (Byggherre)

År 1705 - 1706 Nybyggnad - Torn

Fabian Wrede (Byggherre)

År 1705 - 1706 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Roslags-Kulla kyrka uppförs på bekostnad av greve Fabian Wrede, på Östanå.
År 1728 - 1993 Ändring
För övriga händelser, ändringar, ombyggnationer och inventarier i kyrkans historia mellan 1728-1993 hänvisas till Kyrkokarakteriseringen av Stockholms Länsmuseum på uppdrag av Stockholms stift som gjordes 2004-2007 och publicerades 2008.

Roslags-Kulla kyrka (Publikation)