Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

SALEM SALEM 10:1 - husnr 1, SALEMS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

f9911302

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SALEMS KYRKA (akt.)

1100 - 1149

1100 - 1199

Stockholm
Salem
Södermanland
Salem
Salems församling
Strängnäs stift
Fågelsta 3

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Historik

Inventeringsår 2006

Kyrkobyggnaden har genomgått ett flertal till- och ombyggnadsetapper och består numera av långhus, torn, femsidigt kor, sakristia och vapenhus. Långhuset har en oregelbunden rektangulär plan som ligger asymmetriskt i förhållande till tornets axel. Delar av den norra muren är samtida med tornet och härrör från den äldsta kyrkobyggnaden som uppfördes på 1100-talet.
Långhusets nuvarande form, med om- och tillbyggnader mot söder och öster, är följden av 1300-talets åtgärder. I kyrkorummets västra vägg syns spår av den ursprungliga södra långmuren, som revs i samband med utvidgningen. Spår av förlängningen mot öster finns också i norra...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1995

Kyrkobyggnaden har genomgått ett flertal till- och ombyggnadsetapper och består numera av långhus, torn, femsidigt kor, sakristia och vapenhus. Långhuset har en oregelbunden rektangulär plan som ligger asymmetriskt i förhållande till tornets axel. Delar av den norra muren är samtida med tornet och härrör från den äldsta kyrkobyggnaden som uppfördes på 1100-talet.
Långhusets nuvarande form, med om- och tillbyggnader mot söder och öster, är följden av 1300-talets åtgärder. I kyrkorummets västra vägg syns spår av den ursprungliga södra långmuren, som revs i samband med utvidgningen. Spår av förlängningen mot öster finns också i norra ...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1149 Nybyggnad
Långhus och torn
År 1100 - 1149 Nybyggnad - Torn
År 1100 - 1199 Nybyggnad
Stenkyrka uppförs, torn med avsmalnande murar. Invändigt med plant trätak.

Salems kyrka. Sörmländska kyrkor 4, 1999 (Publikation)

År 1200 - 1299 Nybyggnad - Sakristia
År 1200 - 1299 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia tillfogas mot norra långmuren; I höjd med koret.

Salems kyrka. Sörmländska kyrkor 4, 1999 (Publikation)

År 1300 - 1349 Ändring - tillbyggnad
Långhuset utvidgat mot söder.
År 1300 - 1399 Ändring - ombyggnad
Östra väggen rivs, nytt kor, södra väggen rivs, kyrkan breddas åt söder.

Salems kyrka. Sörmländska kyrkor 4, 1942 (Publikation)

År 1400 - 1499 Nybyggnad - Vapenhus
År 1400 - 1499 Nybyggnad - Vapenhus
Vapenhus tillfogas i söder.

Salems kyrka. Sörmländska kyrkor 4, 1999 (Publikation)

År 1400 - 1499 Valvslagning
Stjärnvalven slås.

Salems kyrka. Sörmländska kyrkor 4, 1999 (Publikation)

År 1570 - 1600 Ändring - ombyggnad
Stagning av tornet med dragjärn, ankarjärn. Möjligtvis tillkommer även spiran vid detta tillfälle

Salems kyrka. Sörmländska kyrkor 4, 1999 (Publikation)

År 1630 - 1669 Nybyggnad - Korparti
Ursprungligen uppfört som gravkor åt Carl Henrik Wrede
År 1650 - 1659 Ändring - ombyggnad
Kyrkan förlängs i öster. Nytt kor, femsidigt med gravkammare för fam. Wrede.

Salems kyrka. Sörmländska kyrkor 4, 1942 (Publikation)

År 1664 - 1664 Underhåll - takomläggning
Mönsterlagt spåntak tillkommer. Daterad vindflöjel på vapenhuset
År 1700 - 1799 Ändring - ombyggnad
Sättningar i tornet. En strävpelare uppförs mot tornets sydvästra hörn.

Salems kyrka. Sörmländska kyrkor 4, 1999 (Publikation)

År 1727 - 1727 Specifika inventarier - kyrkklocka
Lillklockan gjutes

Gerhard Meyer (Klockgjutare)

Salems kyrka. Sörmländska kyrkor 4, 1999 (Publikation)

År 1772 - 1772 Specifika inventarier - kyrkklocka
Storklockan spricker och omgjutes

Johan Jakob Mårtensson (Klockgjutare)

Salems kyrka. Sörmländska kyrkor 4, 1999 (Publikation)

År 1781 - 1781 Fast inredning - orgel
Orgel skänks till kyrkan av Bengt Ribbing och frun Charlotta Elisabeth Berch, Hallunda Sedan 1855 i Vällinge kapell

Salems kyrka. Sörmländska kyrkor 4, 1942 (Publikation)

År 1809 - 1809 Ändring - ombyggnad, interiör
Ombyggnad invändigt.

Salems kyrka. Sörmländska kyrkor 4, 1999 (Publikation)

Salems kyrka. Sörmländska kyrkor 4, 1942 (Publikation)

Till hembygden 1968 (Publikation)

År 1809 - 1809 Fast inredning - bänkinredning
Ny sluten bänkinredning; vissa äldre delar återanvänds. Bänkar tillförs i koret.

Salems kyrka. Sörmländska kyrkor 4, 1999 (Publikation)

Salems kyrka. Sörmländska kyrkor 4, 1942 (Publikation)

Till hembygden 1968 (Publikation)

År 1809 - 1809 Specifika inventarier - dopfunt
Den medeltida dopfunten tas bort

Salems kyrka. Sörmländska kyrkor 4, 1999 (Publikation)

Salems kyrka. Sörmländska kyrkor 4, 1942 (Publikation)

Till hembygden 1968 (Publikation)

År 1809 - 1809 Fast inredning - Altarpredikstol
Ny altaruppsats med altarpredikstol, altare, trappor, altarring.

Per Wilhelm Palmroth (Arkitekt)

Salems kyrka. Sörmländska kyrkor 4, 1999 (Publikation)

Salems kyrka. Sörmländska kyrkor 4, 1942 (Publikation)

Till hembygden 1968 (Publikation)

År 1809 - 1809 Ändring - ombyggnad, fönster
För ändamålet omvandlas korfönstret till lunettfönster, vilket ger ljus till treenighetenssymbolen i predikstolens ryggtavla.

Salems kyrka. Sörmländska kyrkor 4, 1999 (Publikation)

Salems kyrka. Sörmländska kyrkor 4, 1942 (Publikation)

Till hembygden 1968 (Publikation)

År 1809 - 1809 Fast inredning - altarring
Ny altarring.

Salems kyrka. Sörmländska kyrkor 4, 1999 (Publikation)

Salems kyrka. Sörmländska kyrkor 4, 1942 (Publikation)

Till hembygden 1968 (Publikation)

År 1809 - 1809 Specifika inventarier - altarskåp
Den medeltida altarskåpet avlägsnas.

Salems kyrka. Sörmländska kyrkor 4, 1999 (Publikation)

Salems kyrka. Sörmländska kyrkor 4, 1942 (Publikation)

Till hembygden 1968 (Publikation)

År 1855 - 1855 Fast inredning - orgel
Ny orgel om 8 stämmor installeras. Gamla orgeln flyttas till Vällinge kapell. Fasad ritad av arkitekt J.F. Åbom, Stockholm.

Anders Vilhelm Lindgren (Orgelbyggare)

Johan Fredrik Åbom (Arkitekt)

Salems kyrka. Sörmländska kyrkor 4, 1999 (Publikation)

År 1860 - 1860 Fast inredning - bänkinredning
Bänkar i koret för fam Silfverstolpe, Vällinge säteri.

Salems kyrka. Sörmländska kyrkor 4, 1942 (Publikation)

År 1860 - 1860 Fast inredning - läktare
Upprustning av orgelläktaren

Salems kyrka. Sörmländska kyrkor 4, 1942 (Publikation)

År 1925 - 1925 Underhåll - interiör
Kyrkan renoveras invändigt.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Salems kyrka. Sörmländska kyrkor 4, 1999 (Publikation)

År 1925 - 1925 Specifika inventarier - dopfunt
Den medeltida dopfunten av sand-sten återförs till kyrkan.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Salems kyrka. Sörmländska kyrkor 4, 1999 (Publikation)

År 1925 - 1925 Teknisk installation - värme
Installation av den första elektriska uppvärmningen.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Salems kyrka. Sörmländska kyrkor 4, 1999 (Publikation)

År 1925 - 1925 Underhåll - målningsarbete, interiör
Ommålning av kyrkorum och inredning

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Salems kyrka. Sörmländska kyrkor 4, 1999 (Publikation)

År 1944 - 1944 Fast inredning - orgel
Ombyggnad orgel. Nytt verk om 16 stämmor bakom befintlig fasad.

Magnussons orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

Salems kyrka. Sörmländska kyrkor 4, 1999 (Publikation)

År 1950 - 1959 Ändring - ombyggnad, interiör
Vapenhuset i tornet görs om till väntrum.

Salems kyrka. Sörmländska kyrkor 4, 1999 (Publikation)

År 1957 - 1957 Underhåll - Omputsning, exteriör
Omputsning av fasader

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1959 - 1959 Ändring - ombyggnad, interiör
Byggs en vägg mellan kyrkorummet och tornrummet. Ett avgränsat rum skapas som väntrum vid dop och vigsel. Hit flyttas även kyrkans textilier
År 1968 - 1968 Ändring - restaurering, interiör
Kyrkorummet får ny färgsättning i vitt, blått (bänkar, orgelläktare) och ljusgrått. Omläggning av kalkstensgolv och komplettering av trasiga plattor. Ny altarring efter ritning från 1809, borttagning av herrgårdsbänkarna i koret, nytt värmesystem.

Henry Tollesson (Byggmästare)

Johan Thomé (Arkitekt)

Salems kyrka. Sörmländska kyrkor 4, 1999 (Publikation)

Till hembygden 1968 (Publikation)

År 1995 - 1995 Underhåll - målningsarbete, interiör
Ommålning av kyrkorummet och den fasta inredningen. Ny färgsättning i gulvitt, tegelrött samt gråblått (enligt 1925-års färgsättning). Under senare färglager fann man målad dekor på valvribborna, dessa togs fram och kompletterades.

Björn Norman (Arkitekt)

Salems kyrka. Sörmländska kyrkor 4, 1999 (Publikation)

År 1995 - 1995 Underhåll - exteriör
Även fasadrenovering.

Björn Norman (Arkitekt)

Salems kyrka. Sörmländska kyrkor 4, 1999 (Publikation)

År 1995 - 1995 Arkeologisk undersökning
Arkeologisk undersökning i tornet.

Salems kyrka. Sörmländska kyrkor 4, 1999 (Publikation)

År 1996 - 1996 Ändring - ombyggnad, interiör
Förnyelse av tornrummet i tornets BV. Ny inredning

Församlingen (Uppgiftslämnare)

År 2005 - 2005 Underhåll - exteriör
Lagning och tjärning av spåntaken