Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

HANINGE ÖSTERHANINGE KYRKA 1:1 - husnr 1, ÖSTERHANINGE KYRKA (SANKTA GERTRUDS) Ny sökning Tillbaka till sökning

österhaninge4.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ÖSTERHANINGE KYRKA (SANKTA GERTRUDS) (akt.)

1200 - 1299

1320 - 1329

Stockholm
Haninge
Södermanland
Österhaninge
Österhaninge församling
Stockholms stift
Klockarlötsvägen 28

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2006

sterhaninge kyrka är uppförd runt 1320. Under 1400-talet utvidgades kyrkan mot väster och på 1470-talet revs kyrkans östparti och den nuvarande kortravén och sakristian uppfördes. Från samma tid är vapenhuset i väst. Kyrkans vridna och något lutande torn uppfördes 1587.

Österhaninge kyrka är skyddad enligt 4 kapitlet lagen om kulturminnen. Kyrkan ligger inom område av riksintresse för kulturmiljövården.

Sockennamnet Österhaninge återgår på ett bygdenamn, Hanungi. Detta innehåller en inbyggarbeteckning hanungar (-inge), vilken brukar uppfattas som ´de som bor vid Hanveden´. Skogsnamnet Hanveden, som avser ett större skogsområde...

Läs mer i eget fönster

År 1200 - 1299 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus och kor
År 1320 - 1329 Nybyggnad
Kyrkan uppförs (enligt dendrokronologisk undersökning av takstolens virke 1994 utfört av Gunnar Redelius). Tidigare har kyrkan daterats till 1200-tal. Ursprungligen hade kyrkan säkerligen ett litet, smalt romanskt kor i den östra fasaden samt en sakristia norr därom. Kyrkans dopfunt av Gotländsk kalksten är från slutet av 1200-talet.
År 1450 - 1499 Nybyggnad - Sakristia
År 1450 - 1499 Nybyggnad - Vapenhus
År 1470 - 1479 Nybyggnad - Korparti
År 1500 - 1599 Nybyggnad - Torn
År 1600 - 2004 Ändring
För övriga händelser, ändringar, ombyggnationer och inventarier i kyrkans historia från 1600-talet fram till 2004 hänvisas till Kyrkokarakteriseringen av Stockholms Länsmuseum på uppdrag av Stockholms stift som gjordes 2004-2007 och publicerades 2008.

Västerhaninge kyrka (Publikation)

År 1663 - 1663 Nybyggnad - Gravkor
Gravkoret vid östra gaveln uppförs till minne av Klas Bielkenstierna på Årsta. Det förmodas ha haft Nikodemus Tessin d ä som arkitekt och är en kopia av gravkoret över ätten Wrangel i Skokloster.

Bielkenstierna (Byggherre)

År 1880 - 1880 Ändring - tillbyggnad
Ursprungligen byggd som bårhus, nu inredd som sakristia.