Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

NYNÄSHAMN ÖSMO KYRKA 1:1 - husnr 1, ÖSMO KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3285-016.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ÖSMO KYRKA (akt.)

1100 - 1199

1100 - 1299

Stockholm
Nynäshamn
Södermanland
Ösmo
Ösmo-Torö församling
Strängnäs stift
Kyrkvägen 29

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2006

Tornets norra del och ett stycke av långhuset norra mur innehåller resterna av en romansk kyrka. På långhusets vind kan man se takfallet av en äldre, lägre kyrka avteckna sig på muren mellan torn och långhus. Här finns också en bit av den äldre kyrkans nockås bevarad. Under 1300-talet byggdes kyrkan byggs till med ett bredare kor med ingång i söder. Tillbyggnaden hade ett högt treklöverformat trävalv. Konturen kan man ännu se på vinden. Under 1400-talet breddades långhuset och vapenhuset uppfördes. Tornet breddades år 1600 och byggdes till på höjden med en våning med runda blinderingar. Förebilden till blinderingarna hämtades från S...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Tornets norra del och ett stycke av långhuset norra mur innehåller resterna av en romansk kyrka. På långhusets vind kan man se takfallet av en äldre, lägre kyrka avteckna sig på muren mellan torn och långhus. Här finns också en bit av den äldre kyrkans nockås bevarad. Under 1300-talet byggdes kyrkan byggs till med ett bredare kor med ingång i söder. Tillbyggnaden hade ett högt treklöverformat trävalv. Konturen kan man ännu se på vinden. Under 1400-talet breddades långhuset och vapenhuset uppfördes. Tornet breddades år 1600 och byggdes till på höjden med en våning med runda blinderingar. Förebilden till blinderingarna hämtades från S...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1199 Nybyggnad
År 1100 - 1199 Nybyggnad - Torn
År 1100 - 1299 Nybyggnad
Troligtvis uppfördes en romansk kyrka med långhus och ett smalare kor. Tornet uppfördes något senare.

Ösmo kyrka. Vård och underhållsplan, 2002 (Okänd)

Ösmo kyrka. Sörmländska kyrkor 33, 1973 (Publikation)

År 1300 - 1399 Ändring - tillbyggnad
Långhus utvidgas åt öster med ett bredare korparti
År 1300 - 1399 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia med valv

Bebyggelseregistret (Okänd)

År 1300 - 1399 Ändring - tillbyggnad
Långhus utvidgas åt öster med ett bredare korparti.

Ösmo kyrka. Sörmländska kyrkor 33, 1973 (Publikation)

År 1434 - 1509 Valvslagning

Ösmo kyrka. Sörmländska kyrkor 33, 1973 (Publikation)

År 1434 - 1509 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning

Ösmo kyrka. Sörmländska kyrkor 33, 1973 (Publikation)

År 1434 - 1509 Nybyggnad - Vapenhus

Ösmo kyrka. Sörmländska kyrkor 33, 1973 (Publikation)

År 1434 - 1509 Ändring - tillbyggnad
Tornet breddat

Ösmo kyrka. Sörmländska kyrkor 33, 1973 (Publikation)

År 1450 - 1499 Ändring - tillbyggnad
Tornet breddat
År 1450 - 1499 Nybyggnad - Vapenhus
År 1470 - 1499 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning
Kalkmålningar utförda av Albertus Pictor och hans verkstad

Albertus Pictor (Konstnär - Dekormålare)

År 1599 - 1599 Ändring - tillbyggnad
Sakristia, den s k predikstolsgången.
År 1599 - 1599 Fast inredning - predikstol

Caspar snickare (Hantverkare - Snickare)

Ösmo kyrka. Sörmländska kyrkor 33, 1973 (Publikation)

År 1599 - 1599 Ändring - tillbyggnad
Den s k predikstolsgången byggs på sakristians västra sida

Ösmo kyrka. Sörmländska kyrkor 33, 1973 (Publikation)

År 1599 - 1599 Underhåll
Reparationer på tornet

Ösmo kyrka. Sörmländska kyrkor 33, 1973 (Publikation)

År 1643 - 1645 Ändring - ombyggnad, exteriör
Tornet förses med spira, skänkt av Gustaf Horn

Ösmo kyrka : Sotholms härad, Södermanland band III:2 (Publikation)

År 1667 - 1667 Fast inredning - predikstol
Ny predikstol, skänkt av Helena Fleming

Ösmo kyrka : Sotholms härad, Södermanland band III:2 (Publikation)

År 1690 - 1715 Fast inredning - bänkinredning
Ny sluten bänkinredning i kor och långhus

Ösmo kyrka : Sotholms härad, Södermanland band III:2 (Publikation)

År 1697 - 1697 Åsknedslag
Tornspiran förstördens vid åsknedslag

Ösmo kyrka : Sotholms härad, Södermanland band III:2 (Publikation)

År 1709 - 1709 Ändring - ombyggnad, fönster
De östligaste fönstren på södra sidan och fönstret vid predikstolen på norra sidan tillkommer.

Ösmo kyrka : Sotholms härad, Södermanland band III:2 (Publikation)

År 1716 - 1716 Nybyggnad - Korparti
Törnflychtska gravkoret, fungerar som högkor.
År 1716 - 1716 Nybyggnad - Gravkor
Törnflychtska gravkoret uppfördes i öster. Bekostat av Margareta Törnlycht.

Ösmo kyrka : Sotholms härad, Södermanland band III:2 (Publikation)

År 1716 - 1716 Fast inredning - altaruppsats
Ny altaruppsats, bekostad av Margareta Törnflyckt
År 1716 - 1716 Fast inredning - altare
Nytt altare, bekostat av Margareta Törnflyckt

Ösmo kyrka : Sotholms härad, Södermanland band III:2 (Publikation)

År 1716 - 1722 Fast inredning - läktare
Orgelläktare uppförs i långhusets västra del

Ösmo kyrka : Sotholms härad, Södermanland band III:2 (Publikation)

År 1718 - 1718 Specifika inventarier - dopfunt
En dopängel placeras i kyrkan

Jacob Sauerberg (Konstnär - Bildhuggare)

Ösmo kyrka : Sotholms härad, Södermanland band III:2 (Publikation)

År 1727 - 1727 Underhåll - Omputsning, exteriör
Utvändig omputsning

Ösmo kyrka : Sotholms härad, Södermanland band III:2 (Publikation)

År 1728 - 1728 Fast inredning - läktare
Orgelläktaren förses med små tillbyggnader på norra och södra sidan.

Ösmo kyrka : Sotholms härad, Södermanland band III:2 (Publikation)

År 1730 - 1739 Ändring - ombyggnad, exteriör
Tornet förses med ny huv

Ösmo kyrka. Sörmländska kyrkor 33, 1973 (Publikation)

År 1731 - 1732 Underhåll - takomläggning
Omläggning av spåntak

Ösmo kyrka. Vård och underhållsplan, 2002 (Okänd)

År 1733 - 1733 Ändring - ombyggnad
Vinkällare muras under sakristian.

Ösmo kyrka : Sotholms härad, Södermanland band III:2 (Publikation)

År 1733 - 1733 Ändring - ombyggnad, fönster
Ett fönster tas upp i sakristian

Ösmo kyrka. Sörmländska kyrkor 33, 1973 (Publikation)

År 1767 - 1767 Ändring - ombyggnad, golv
Sakristiarns tegelgolv byts till brädgolv

Ösmo kyrka. Sörmländska kyrkor 33, 1973 (Publikation)

År 1767 - 1767 Teknisk installation - värme
Sakristian förses med kakelugn

Ösmo kyrka : Sotholms härad, Södermanland band III:2 (Publikation)

År 1770 - 1770 Underhåll - målningsarbete, interiör
Kyrkorummet vitlimmas så de medeltida kalkmålningarna döljs.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Ösmo kyrka : Sotholms härad, Södermanland band III:2 (Publikation)

År 1770 - 1770 Ändring - ombyggnad, exteriör
Ljudöppningar i tornet tas upp.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Ösmo kyrka : Sotholms härad, Södermanland band III:2 (Publikation)

År 1771 - 1771 Underhåll - Omputsning, exteriör
Utvändig omputsning

Ösmo kyrka : Sotholms härad, Södermanland band III:2 (Publikation)

År 1778 - 1778 Fast inredning - läktare
Läktaren byggs om för en ny orgel

Ösmo kyrka : Sotholms härad, Södermanland band III:2 (Publikation)

År 1808 - 1808 Underhåll - Omputsning, exteriör
Utvändig omputsning

Ösmo kyrka. Vård och underhållsplan, 2002 (Okänd)

År 1830 - 1835 Underhåll
Kyrkan genomgår en större reparation

Ösmo kyrka : Sotholms härad, Södermanland band III:2 (Publikation)

År 1855 - 1855 Underhåll - interiör
Kyrkorummet vitlimmas och inredningen målas om

Ösmo kyrka : Sotholms härad, Södermanland band III:2 (Publikation)

År 1872 - 1872 Ändring - restaurering, interiör
De medeltida kalkmålningarna tas fram. Målningarna kompletteras och vissa kalkas åter över. Artisten Silvén under ledning av professor Blackstadius.

John Zacharias Blackstadius (Konstnär)

- Sillvén (Konstnär)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Ösmo kyrka : Sotholms härad, Södermanland band III:2 (Publikation)

År 1873 - 1873 Fast inredning - orgel, orgelverk
0rgelverk av E A Setterquist, skänkt av patronus, överste C G Adelcreutz, Nynäs

E A Setterquist & Son Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

Ösmo kyrka : Sotholms härad, Södermanland band III:2 (Publikation)

År 1873 - 1873 Ändring - ombyggnad, interiör
Sidoläktarna tas bort, den nuvarande uppgången från tornrummet tillkommer. Sakristians kakelugn ersätts med kamin.

Ösmo kyrka : Sotholms härad, Södermanland band III:2 (Publikation)

År 1873 - 1873 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning
Valven i Törnflychtska gravkoret målas

B P Hedlund (Konstnär - Dekormålare)

Ösmo kyrka : Sotholms härad, Södermanland band III:2 (Publikation)

År 1873 - 1873 Teknisk installation - värme
Sakristians kakelugn ersätts med kamin

Ösmo kyrka : Sotholms härad, Södermanland band III:2 (Publikation)

År 1878 - 1878 Underhåll - Omputsning, exteriör
Utvändig omputsning

Ösmo kyrka. Vård och underhållsplan, 2002 (Okänd)

År 1878 - 1878 Teknisk installation - värme
En Gurneys ugn placeras vid norra väggen i långhuset. Innan dess hade kyrkan ingen uppvärmning än en kakelugn i sakristian.

Ösmo kyrka : Sotholms härad, Södermanland band III:2 (Publikation)

År 1892 - 1892 Fast inredning - bänkinredning
Ny öppen bänkinredning

Ösmo kyrka : Sotholms härad, Södermanland band III:2 (Publikation)

År 1909 - 1909 Teknisk installation - värme
Installation av värmeledningar. Värmekammare under sakristian.

Ösmo kyrka : Sotholms härad, Södermanland band III:2 (Publikation)

År 1927 - 1927 Underhåll - takomläggning
Spåntaket lades om.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Ösmo kyrka. SvK 152 - 1973. Vård och underhållsplan, 2002 (Okänd)

År 1927 - 1927 Underhåll - Omputsning, exteriör
Fasaderna omputsades och avfärgades

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Ösmo kyrka. Vård och underhållsplan, 2002 (Okänd)

År 1927 - 1927 Underhåll - grundförstärkning
Grundförstärkning under Törnflychtska gravkoret.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Ösmo kyrka. Sörmländska kyrkor 33, 1973 (Publikation)

År 1930 - 1939 Specifika inventarier - dopfunt
Den medeltida dopfunten förses med ny cuppa.

Ösmo kyrka : Sotholms härad, Södermanland band III:2 (Publikation)

År 1934 - 1934 Ändring - restaurering, interiör
Omfattande interiörrenovering. De övermålningar som gjorde på kalkmålningarna 1872 tas bort. En igenmurad korportal upptäcks i södra muren. samt ett igenmurat fönster med kalkmålningar (Heliga Birgitta) i smygen i östligaste traven på sydväggen. Nytt golv läggs i kyrkan och den fasta inredningen konserveras. Utbyte av vissa dörra

Alfred Nilsson (Konservator)

Ove Leijonhufvud (Arkitekt)

U Johansson (Byggmästare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Ösmo kyrka. Vård och underhållsplan, 2002 (Okänd)

Ösmo kyrka : Sotholms härad, Södermanland band III:2 (Publikation)

År 1934 - 1934 Ändring - ombyggnad, golv
Nytt golv läggs i kyrkan

Ove Leijonhufvud (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Ösmo kyrka. Vård och underhållsplan, 2002 (Okänd)

Ösmo kyrka : Sotholms härad, Södermanland band III:2 (Publikation)

År 1934 - 1934 Konservatorsarbeten
Fasta inredningen konserverades

Alfred Nilsson (Konservator)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Ösmo kyrka. Vård och underhållsplan, 2002 (Okänd)

Ösmo kyrka : Sotholms härad, Södermanland band III:2 (Publikation)

År 1944 - 1944 Teknisk installation - el
Installation av elbelysning

Ösmo kyrka : Sotholms härad, Södermanland band III:2 (Publikation)

År 1950 - 1950 Ändring - tillbyggnad
Utvidgning av sakristian samt ny trappa i den samma. Predikstolsgången byggs på mot norr. Toalett installeras.

B Schilling (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Ösmo kyrka. Vård och underhållsplan, 2002 (Okänd)

År 1956 - 1956 Fast inredning - bänkinredning
Ny sluten bänkinredning

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Ösmo kyrka : Sotholms härad, Södermanland band III:2 (Publikation)

År 1957 - 1957 Teknisk installation - el
Installation av elvärme

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Ösmo kyrka : Sotholms härad, Södermanland band III:2 (Publikation)

År 1961 - 1961 Ändring - ombyggnad, fönster
Fönstren förses med innerbågar

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Ösmo kyrka. Vård och underhållsplan, 2002 (Okänd)

År 1967 - 1967 Underhåll - takomläggning
Tornspirans spåntak läggs om

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Ösmo kyrka. Vård och underhållsplan, 2002 (Okänd)

År 1971 - 1971 Ändring - restaurering, interiör
Kalkmålningarna rengörs, golvet läggs delvis om. I vapenhuset sätts en skrämvägg av trä upp. Ny glasdörr mellan vapenhus och långhus. Konservering av fast inredning. Elradiatorer byts ut. Predikstolstrappan byggs om. Lågt smidesräcke framför bänkkvarter. Ny psalmnummertavla.

Claes Laurent (Arkitekt)

Gösta Lindström (Konservator)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Ösmo kyrka. Vård och underhållsplan, 2002 (Okänd)

Ösmo kyrka : Sotholms härad, Södermanland band III:2 (Publikation)

År 1971 - 1971 Fast inredning - orgel
Orgeln restaureras

Gösta Lindström (Konservator)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Ösmo kyrka. Vård och underhållsplan, 2002 (Okänd)

Ösmo kyrka : Sotholms härad, Södermanland band III:2 (Publikation)

År 1971 - 1972 Underhåll - takomläggning
Gravkorets tak läggs om med kopparplåt

Claes Laurent (Arkitekt)

Gösta Lindström (Konservator)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Ösmo kyrka. Vård och underhållsplan, 2002 (Okänd)

Ösmo kyrka : Sotholms härad, Södermanland band III:2 (Publikation)

År 1971 - 1972 Ändring - ombyggnad, port
Ny glasdörr mellan vapenhus och långhus

Claes Laurent (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Ösmo kyrka. Vård och underhållsplan, 2002 (Okänd)

Ösmo kyrka : Sotholms härad, Södermanland band III:2 (Publikation)

År 1971 - 1972 Konservatorsarbeten
Konservering av fast inredning

Gösta Lindström (Konservator)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Ösmo kyrka. Vård och underhållsplan, 2002 (Okänd)

Ösmo kyrka : Sotholms härad, Södermanland band III:2 (Publikation)

År 1971 - 1972 Teknisk installation - värme
Elradiatornerna byts

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Ösmo kyrka. Vård och underhållsplan, 2002 (Okänd)

Ösmo kyrka : Sotholms härad, Södermanland band III:2 (Publikation)

År 1979 - 1979 Teknisk installation - el
Automatiskt värmereglage

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1980 - 1980 Underhåll - exteriör
Dränering runt kyrkan

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1980 - 1989 Ändring - tilläggsisolering
Valven isoleras

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Ösmo kyrka. Vård och underhållsplan, 2002 (Okänd)

År 1981 - 1981 Fast inredning - läktare
Läktarbarriären förses med skyddsräcke

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Ösmo kyrka. Vård och underhållsplan, 2002 (Okänd)

År 1984 - 1984 Underhåll - takomläggning
Predikstolsgångens tak byts från spån till kopparplåt

Uno Söderberg (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Ösmo kyrka. Vård och underhållsplan, 2002 (Okänd)

År 1985 - 1985 Fast inredning - altare
Flyttbart altarbord

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1988 - 1988 Specifika inventarier - textilskåp
Inköp av skrud- och värdeskåp

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1988 - 1994 Konservatorsarbeten
Konservering av inventarier

Peter Tångeberg (Konservator)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1994 - 1994 Ändring - restaurering, exteriör
Putslagning, avfärgning, diverse plåtarbeten, underhåll av trädetaljer, spåntaket tjäras, utbyte av rötskadat timmer i tornet.

Jan Lisinski (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Ösmo kyrka. Vård och underhållsplan, 2002 (Okänd)

År 1994 - 1994 Byggnadsarkeologisk undersökning
Murverksdokumentation

Stockholms läns museum (Författare)

Rapport 1994:17, Stockholms läns museum (Okänd)

År 1998 - 1998 Teknisk installation - brandskydd
Installation av brandlarm

Ösmo kyrka. Vård och underhållsplan, 2002 (Okänd)

År 1998 - 1998 Teknisk installation - högtalaranläggning
Hörselslinga och högtalaranläggning

Ösmo kyrka. Vård och underhållsplan, 2002 (Okänd)

År 2004 - 2004 Konservatorsarbeten
Konservering av målnng på läktarbarriär av Raä

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 2005 - 2005 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Partiell omläggning av bogårdsmur

Byggnadshyttan på Gotland (Firma)