Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

SÖDERTÄLJE ÖVERENHÖRNA KYRKA 1:1 - husnr 1, ÖVERENHÖRNA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

DSC_0227.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ÖVERENHÖRNA KYRKA (akt.)

1100 - 1219

1200 - 1299

1731 - 1731

Stockholm
Södertälje
Södermanland
Överenhörna
Enhörna församling
Strängnäs stift
Ekensberg 6

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 2008

Omkring 1200 anses kyrkan i Överenhörna ha blivit byggd, som en gårdskyrka för Husby kungsgård, våra dagars Ekensberg. Dåtidens långhus mätte cirka 75 kvadratmeter - större än andra, närbelägna kyrkors. I öster fanns ett lägre, kvadratiskt kor och i väster ett ganska smalt torn. Klockorna hängde sannolikt i en fristående klockstapel. Kyrkorummet täcktes med ett tak av trä. På 1400-talet tillbyggdes ett vapenhus i söder och sakristia i norr. Kyrkorummets ursprungliga trätak ersattes med tegelmurade gubbvalv, kallade så därför att de smyckats med skulpterade ansikten.
Vid en etappvis upprustning på 1720- och 1730-talet restes en ny,...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1219 Nybyggnad
Långhus och torn.
År 1100 - 1219 Nybyggnad - Torn
År 1200 - 1299 Nybyggnad
En kyrka i sten byggdes i anslutning till Husby kungsgård (dagens Ekensberg). Långhuset var rektangulärt och mätte cirka 75 kvadratmeter (större än andra, närbelägna kyrkor). I öster fanns ett lägre, kvadratiskt kor. Kyrkan hade ett ganska smalt torn med parvis ställda ljudgluggar mot söder, sannolikt även mot norr. Klockorna hängde sannolikt i en fristående klockstapel. Altare fanns intill korets östra vägg. Bergman, s 5

Överenhörna kyrka. Sörmländska kyrkor 9, 1981 (Publikation)

År 1400 - 1499 Valvslagning
Två tegelmurade stjärnvalv slogs över kyrkorummet. Valven var så kallade gubbvalv, smyckade med modellerade ansikten. Bergman, s 5 & 8-9

Överenhörna kyrka. Sörmländska kyrkor 9, 1981 (Publikation)

År 1400 - 1499 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia byggdes ut mot norr Bergman, s 5 & 8-9

Överenhörna kyrka. Sörmländska kyrkor 9, 1981 (Publikation)

År 1400 - 1499 Nybyggnad - Vapenhus
Vapenhus byggdes ut mot söder Bergman, s 5 & 8-9

Överenhörna kyrka. Sörmländska kyrkor 9, 1981 (Publikation)

År 1400 - 1499 Fast inredning - bänkinredning
En bänk som stod i koret ingår idag i historiska museets samlingar Bergman, s 5 & 8-9

Överenhörna kyrka. Sörmländska kyrkor 9, 1981 (Publikation)

År 1400 - 1499 Ändring
Ett triumfkrucifix anskaffades Bergman, s 5 & 8-9

Överenhörna kyrka. Sörmländska kyrkor 9, 1981 (Publikation)

År 1400 - 1499 Specifika inventarier - kyrkklocka
Storklockan göts troligen vid denna tid Bergman, s 5 & 8-9

Överenhörna kyrka. Sörmländska kyrkor 9, 1981 (Publikation)

År 1515 - 1515 Specifika inventarier - altarskåp
Ett svensktillverkat altarskåp anskaffades Bergman, s 10

Lars Snickare - (Konstnär - Bildhuggare)

Överenhörna kyrka. Sörmländska kyrkor 9, 1981 (Publikation)

År 1590 - 1600 Ändring - tillbyggnad
Gravkammare tegel - murades under koret

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1724 - 1738 Ändring - ombyggnad
Upprustning genomfördes i etapper Bergman, s 6

Överenhörna kyrka. Sörmländska kyrkor 9, 1981 (Publikation)

År 1724 - 1738 Ändring - ombyggnad, yttertak
Nya tak restes över kor och sakristia Bergman, s 6

Överenhörna kyrka. Sörmländska kyrkor 9, 1981 (Publikation)

År 1724 - 1738 Ändring - ombyggnad, fönster
Nya fönster togs upp på norra sidan Bergman, s 6

Överenhörna kyrka. Sörmländska kyrkor 9, 1981 (Publikation)

År 1724 - 1738 Fast inredning - läktare
Västläktare uppfördes i tornets bottenvåning Bergman, s 6

Överenhörna kyrka. Sörmländska kyrkor 9, 1981 (Publikation)

År 1731 - 1731 Nybyggnad
År 1731 färdigställdes en ny, smal och hög tornspira, klädd med spån Bergman, s 6

Överenhörna kyrka. Sörmländska kyrkor 9, 1981 (Publikation)

År 1736 - 1736 Specifika inventarier - altartavla
Altartavla skänktes av drottning Ulrika Eleonora. Tavlan föreställer Nattvarden. Bergman, s 9

Georg Engelhard Schröder (Konstnär)

Överenhörna kyrka. Sörmländska kyrkor 9, 1981 (Publikation)

År 1738 - 1738 Fast inredning - orgel
Tvåstämmig orgel installerades Bergman, s 11

- Mäster Möller (Orgelbyggare)

Överenhörna kyrka. Sörmländska kyrkor 9, 1981 (Publikation)

År 1756 - 1756 Fast inredning - predikstol
Dåvarande predikstol uppgavs vara ”gammal” och ”bräcklig” Schnell, s 156

Över Enhörna kyrka. Sörmländska kyrkor 9, 1964 (Publikation)

År 1777 - 1777 Specifika inventarier - kyrkklocka
Lilla klockan göts om Bergman, s 11

Överenhörna kyrka. Sörmländska kyrkor 9, 1981 (Publikation)

År 1782 - 1787 Ändring - ombyggnad
Kyrkans medeltida kor, sakristia och vapenhus revs. Långhuset förlängdes i öster, med ett nytt kor i långhusets bredd. Samtliga fönsteröppningar förstorades. De nya fönstren fick blyinfattade rutor. Fasaderna putsades på nytt och södra sidan fick rundbågiga, spritputsade fält. Avfärgning skedde i rosa nyans. Sakristia inrymdes bakom altaret, med tresidigt avslutat parti. Över denna sakristia placerades en läktare, avsedd för bland annat prästgårdens folk. Predikstolen fick annan placering. EFA: Beskrivning 1826 Bergman, s 7 Schnell, s 156 Program för restaurering 1925

Carl Fredrik Adelcrantz (Arkitekt)

Thure Wennberg (Arkitekt)

Enhörna församlings arkiv (Arkiv)

Överenhörna kyrka. Sörmländska kyrkor 9, 1981 (Publikation)

Över Enhörna kyrka. Sörmländska kyrkor 9, 1964 (Publikation)

År 1782 - 1787 Nybyggnad - Korparti
Nytt kor EFA: Beskrivning 1826 Bergman, s 7 Schnell, s 156 Program för restaurering 1925

Carl Fredrik Adelcrantz (Arkitekt)

Thure Wennberg (Arkitekt)

Enhörna församlings arkiv (Arkiv)

Överenhörna kyrka. Sörmländska kyrkor 9, 1981 (Publikation)

Över Enhörna kyrka. Sörmländska kyrkor 9, 1964 (Publikation)

År 1782 - 1787 Ändring - ombyggnad, fönster
Samtliga fönsteröppningar förstorades. De nya fönstren fick blyinfattade rutor EFA: Beskrivning 1826 Bergman, s 7 Schnell, s 156 Program för restaurering 1925

Carl Fredrik Adelcrantz (Arkitekt)

Thure Wennberg (Arkitekt)

Enhörna församlings arkiv (Arkiv)

Överenhörna kyrka. Sörmländska kyrkor 9, 1981 (Publikation)

Över Enhörna kyrka. Sörmländska kyrkor 9, 1964 (Publikation)

År 1782 - 1787 Underhåll - exteriör
Fasaderna putsades på nytt och södra sidan fick rundbågiga, spritputsade fält. Avfärgningen skedde i rosa nyans. EFA: Beskrivning 1826 Bergman, s 7 Schnell, s 156 Program för restaurering 1925

Carl Fredrik Adelcrantz (Arkitekt)

Thure Wennberg (Arkitekt)

Enhörna församlings arkiv (Arkiv)

Överenhörna kyrka. Sörmländska kyrkor 9, 1981 (Publikation)

Över Enhörna kyrka. Sörmländska kyrkor 9, 1964 (Publikation)

År 1782 - 1787 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia inrymdes bakom altaret, med tresidigt avslutat parti. Över denna sakristia placerades en läktare, avsedd för bland annat prästgårdens folk. EFA: Beskrivning 1826 Bergman, s 7 Schnell, s 156 Program för restaurering 1925

Enhörna församlings arkiv (Arkiv)

Överenhörna kyrka. Sörmländska kyrkor 9, 1981 (Publikation)

Över Enhörna kyrka. Sörmländska kyrkor 9, 1964 (Publikation)

År 1782 - 1787 Fast inredning - predikstol
Predikstolen fick annan placering EFA: Beskrivning 1826 Bergman, s 7 Schnell, s 156 Program för restaurering 1925

Carl Fredrik Adelcrantz (Arkitekt)

Thure Wennberg (Arkitekt)

Enhörna församlings arkiv (Arkiv)

Överenhörna kyrka. Sörmländska kyrkor 9, 1981 (Publikation)

Över Enhörna kyrka. Sörmländska kyrkor 9, 1964 (Publikation)

År 1783 - 1787 Nybyggnad - Korparti
År 1824 - 1824 Fast inredning - orgel
Den befintliga orgeln från 1738 såldes till Vansö kyrka. En ersättande orgel med sju stämmor förvärvades. Fasaden hade listverk målade med guldbrons och en rundel mot valvet smyckad med stjärnor. EFA: Beskrivning 1826 Bergman, s 8

Anders Svanström (Orgelbyggare)

Enhörna församlings arkiv (Arkiv)

Överenhörna kyrka. Sörmländska kyrkor 9, 1981 (Publikation)

År 1828 - 1828 Specifika inventarier - kyrkklocka
Lilla klockan göts om Bergman, s 8

Överenhörna kyrka. Sörmländska kyrkor 9, 1981 (Publikation)

År 1855 - 1855 Fast inredning - orgel
Sexstämmig orgel med fasad i nygotik kom på plats. Invigning skedde den 22/7 1855. EFA: Inventariebok 1844-1902

Johan Erik Söderlund (Arkitekt)

Johan Lund (Orgelbyggare)

Enhörna församlings arkiv (Arkiv)

År 1857 - 1857 Specifika inventarier - kyrkklocka
Lillklockan göts om Bergman, s 8

Överenhörna kyrka. Sörmländska kyrkor 9, 1981 (Publikation)

År 1879 - 1879 Specifika inventarier - altarskåp
Kyrkans medeltida altarskåp infördes i Statens Historiska museums inventarium. ATA: Brev från Sigurd Curman den 28/11 1923

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1884 - 1885 Nybyggnad - Sakristia
År 1884 - 1885 Underhåll - exteriör
Murarna förstärktes med dragjärn. Fasaderna lagades och avfärgades. Sockeln putsades med cement. EFA: Program 1883, PM 1884, Rapport av A Nyström 1885-06-11, Räkenskaper, Program 1925 Bergman, s 8-9

August Rahmquist (Byggmästare)

Carl Möller (Arkitekt)

Enhörna församlings arkiv (Arkiv)

Överenhörna kyrka. Sörmländska kyrkor 9, 1981 (Publikation)

År 1884 - 1885 Ändring - ombyggnad
Kyrkorummet vidgades då sakristian bakom koret revs ut och koret förstorades hit. Tornets övre del revs på grund av sprickor. Ny klockvåning murades i tegel och nuvarande tornspira restes. EFA: Program 1883, PM 1884, Rapport av A Nyström 1885-06-11, Räkenskaper, Program 1925 Bergman, s 8-9

August Rahmquist (Byggmästare)

Carl Möller (Arkitekt)

Enhörna församlings arkiv (Arkiv)

Överenhörna kyrka. Sörmländska kyrkor 9, 1981 (Publikation)

År 1884 - 1885 Nybyggnad - Sakristia
Ny sakristia uppfördes mot norr, där den medeltida sakristian fanns fram till 1785 EFA: Program 1883, PM 1884, Rapport av A Nyström 1885-06-11, Räkenskaper, Program 1925 Bergman, s 8-9

August Rahmquist (Byggmästare)

Carl Möller (Arkitekt)

Enhörna församlings arkiv (Arkiv)

Överenhörna kyrka. Sörmländska kyrkor 9, 1981 (Publikation)

År 1884 - 1885 Ändring - ombyggnad, fönster
Två nya fönster togs upp åt nordost och sydost, östra sidans fönster murades igen. På norra sidan upptogs ytterligare ett fönster. Samtliga fönster fick nya bågar och karmar av ek. EFA: Program 1883, PM 1884, Rapport av A Nyström 1885-06-11, Räkenskaper, Program 1925 Bergman, s 8-9

August Rahmquist (Byggmästare)

Carl Möller (Arkitekt)

Enhörna församlings arkiv (Arkiv)

Överenhörna kyrka. Sörmländska kyrkor 9, 1981 (Publikation)

År 1884 - 1885 Ändring - ombyggnad, interiör
Valven lagades, varvid dess modellerade ansikten togs bort. EFA: Program 1883, PM 1884, Rapport av A Nyström 1885-06-11, Räkenskaper, Program 1925 Bergman, s 8-9

August Rahmquist (Byggmästare)

Carl Möller (Arkitekt)

Enhörna församlings arkiv (Arkiv)

Överenhörna kyrka. Sörmländska kyrkor 9, 1981 (Publikation)

År 1884 - 1885 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
På valv och väggar slogs ett tjock putslager som dekorerades med schablonmålningar EFA: Program 1883, PM 1884, Rapport av A Nyström 1885-06-11, Räkenskaper, Program 1925 Bergman, s 8-9

August Rahmquist (Byggmästare)

Carl Möller (Arkitekt)

Enhörna församlings arkiv (Arkiv)

Överenhörna kyrka. Sörmländska kyrkor 9, 1981 (Publikation)

År 1884 - 1885 Fast inredning - läktare
Läktaren fick ny barriär med kolonnad. EFA: Program 1883, PM 1884, Rapport av A Nyström 1885-06-11, Räkenskaper, Program 1925 Bergman, s 8-9

August Rahmquist (Byggmästare)

Carl Möller (Arkitekt)

Enhörna församlings arkiv (Arkiv)

Överenhörna kyrka. Sörmländska kyrkor 9, 1981 (Publikation)

År 1884 - 1885 Fast inredning - altarring
Ny, stor altarring kom på plats, målades i bruna färger, samt fick förgyllda detaljer. EFA: Program 1883, PM 1884, Rapport av A Nyström 1885-06-11, Räkenskaper, Program 1925 Bergman, s 8-9

August Rahmquist (Byggmästare)

Carl Möller (Arkitekt)

Enhörna församlings arkiv (Arkiv)

Överenhörna kyrka. Sörmländska kyrkor 9, 1981 (Publikation)

År 1884 - 1885 Fast inredning - bänkinredning
Öppen bänkinredning byggdes, fick ådringsmålning EFA: Program 1883, PM 1884, Rapport av A Nyström 1885-06-11, Räkenskaper, Program 1925 Bergman, s 8-9

August Rahmquist (Byggmästare)

Carl Möller (Arkitekt)

Enhörna församlings arkiv (Arkiv)

Överenhörna kyrka, Sörmländska kyrkor 9 (Publikation)

År 1884 - 1885 Fast inredning - predikstol
Predikstol placerades söder om koret, uppgång murades genom väggen. Predikstolen målades i bruna färger och fick förgyllda detaljer. EFA: Program 1883, PM 1884, Rapport av A Nyström 1885-06-11, Räkenskaper, Program 1925 Bergman, s 8-9

August Rahmquist (Byggmästare)

Carl Möller (Arkitekt)

Enhörna församlings arkiv (Arkiv)

Överenhörna kyrka, Sörmländska kyrkor 9 (Publikation)

År 1884 - 1885 Teknisk installation - värme
På predikstolens motstående sida installerades en stor vedeldad kamin. I sakristian insattes en mindre kamin, "Gurneys ugn". EFA: Program 1883, PM 1884, Rapport av A Nyström 1885-06-11, Räkenskaper, Program 1925 Bergman, s 8-9

August Rahmquist (Byggmästare)

Carl Möller (Arkitekt)

Enhörna församlings arkiv (Arkiv)

Överenhörna kyrka. Sörmländska kyrkor 9, 1981 (Publikation)

År 1885 - 1900 Underhåll - takomläggning
Långhusets tak fick ny täckning av falsad plåt, i stället för tidigare spån
År 1925 - 1925 Underhåll - exteriör
Fasaderna lagades och avfärgades med kalkfärg som brutits i ljust rosa nyans. Sockeln putsades med cement och avfärgades brunröd. Takets och tornspirans plåttäckning ommålades med svart oljefärg ATA: Foton 1941 EFA: Program för restaurering från den 18/6 1925, Fotografier 1999-06-04

Ove Leijonhufvud (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Enhörna församlings arkiv (Arkiv)

År 1925 - 1925 Underhåll - stomme
Dragjärnens plattor av gjutjärn ersattes med smidda järn ATA: Foton 1941 EFA: Program för restaurering från den 18/6 1925, Fotografier 1999-06-04

Ove Leijonhufvud (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Enhörna församlings arkiv (Arkiv)

År 1925 - 1925 Underhåll - interiör
Även en inre renovering planerades, men genomfördes inte
År 1936 - 1941 Ändring
I ämbetsberättelse uppgavs att kyrkan var "ganska nerrökt, kall" EFA: N 1:1

Enhörna församlings arkiv (Arkiv)

År 1942 - 1947 Ändring
I ämbetsberättelsen uppgavs att kyrkans värmeanläggning var otillräcklig vintertid EFA: N 1:1

Enhörna församlings arkiv (Arkiv)

År 1953 - 1954 Teknisk installation - el
Elektrisk värmeanläggning installeraddes. Elektrisk klockringning installerades EFA: Brev, offerter & protokoll och ritningar

Bergholtz gjuteri (Klockgjutare)

Älvkarleby kraftverk (Firma)

Enhörna församlings arkiv (Arkiv)

År 1954 - 1954 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Kyrkorummets valv och väggar lagades och vitkalkades. Schabloneringar från 1885 avlägsnades eller överkalkades. Arbetet föregicks av en besiktning av konservator Sundbaum, för att utröna om medeltida kalkmålning fanns kvar under befintliga ytor. Så var ej fallet. EFA: Offert protokoll

S Mattsson (Hantverkare - Murare)

Enhörna församlings arkiv (Arkiv)

År 1955 - 1955 Fast inredning - orgel
Orgeln från 1855 byggdes om och kompletterades så att den kom att innehålla 10 stämmor. Återinvigning skedde den 13/11 1955. Bergman, s 11 EFA: Ämbetsberättelse 1948-55

Olof Hammarberg (Orgelbyggare)

Enhörna församlings arkiv (Arkiv)

Överenhörna kyrka. Sörmländska kyrkor 9, 1981 (Publikation)

År 1970 - 1970 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt tillverkades av Gotländsk sandsten, 90 cm hög, tandhuggna ytor och finhuggna kanter. EFA: Dopfunten 1967-70 Bergman, s 11

Martin Åkerfeldt (Konstnär - Bildhuggare)

Enhörna församlings arkiv (Arkiv)

Överenhörna kyrka. Sörmländska kyrkor 9, 1981 (Publikation)

År 1972 - 1972 Fast inredning - altarring
Altarring och läktarbarriär målades om ATA: Landsantikvariens utlåtande 27/4 1973 Bergman, s 9

Ragnar Jonsson (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1972 - 1972 Underhåll - fönster
Korets fönster fick nya inre bågar med blyinfattat glas ATA: Landsantikvariens utlåtande 27/4 1973 Bergman, s 9

Ragnar Jonsson (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1973 - 1973 Underhåll - Omputsning, exteriör
Fasaderna lagades och avfärgades i likadan ljust rosa nyans som förut EFA: Program 1972-06-13, anteckningar från byggmöte 1973-08-22, ritningar Bergman, s 7

Byggnads AB Theodor Andersson, Hälleforsnäs (Firma)

Ragnar Jonsson (Arkitekt)

Stig Andersson (Byggmästare)

Enhörna församlings arkiv (Arkiv)

Överenhörna kyrka. Sörmländska kyrkor 9, 1981 (Publikation)

År 1973 - 1973 Underhåll - exteriör
Nya solbänkar av galvaniserad plåt lades. Sockeln rensades från puts till en höjd av cirka 40 cm. Stenarna blästrades av och murverket fogströks med KC-bruk. EFA: Program 1972-06-13, anteckningar från byggmöte 1973-08-22, ritningar Bergman, s 7

Byggnads AB Theodor Andersson, Hälleforsnäs (Firma)

Ragnar Jonsson (Arkitekt)

Stig Andersson (Byggmästare)

Enhörna församlings arkiv (Arkiv)

Överenhörna kyrka. Sörmländska kyrkor 9, 1981 (Publikation)

År 1973 - 1973 Ändring - ombyggnad, fönster
Fönstren fick inre bågar, med blyinfattat glas EFA: Program 1972-06-13, anteckningar från byggmöte 1973-08-22, ritningar Bergman, s 7

Byggnads AB Theodor Andersson, Hälleforsnäs (Firma)

Ragnar Jonsson (Arkitekt)

Stig Andersson (Byggmästare)

Enhörna församlings arkiv (Arkiv)

Överenhörna kyrka. Sörmländska kyrkor 9, 1981 (Publikation)

År 1973 - 1973 Fast inredning - predikstol
Predikstolens korg sänktes 40 cm, två steg, och vidgades med en sidosektion EFA: Program 1972-06-13, anteckningar från byggmöte 1973-08-22, ritningar Bergman, s 7

Enhörna församlings arkiv (Arkiv)

Överenhörna kyrka. Sörmländska kyrkor 9, 1981 (Publikation)

År 1973 - 1973 Fast inredning - altare
Altarbordet kläddes med spånskivor. EFA: Program 1972-06-13, anteckningar från byggmöte 1973-08-22, ritningar Bergman, s 7

Enhörna församlings arkiv (Arkiv)

Överenhörna kyrka. Sörmländska kyrkor 9, 1981 (Publikation)

År 1973 - 1973 Fast inredning - bänkinredning
Bänkinredningen målades i grågrön ton. EFA: Program 1972-06-13, anteckningar från byggmöte 1973-08-22, ritningar Bergman, s 7

Enhörna församlings arkiv (Arkiv)

Överenhörna kyrka. Sörmländska kyrkor 9, 1981 (Publikation)

År 1973 - 1973 Ändring - ombyggnad, interiör
Sakristian fick ny skåpinredning. I vapenhuset byggdes ett städskåp. EFA: Program 1972-06-13, anteckningar från byggmöte 1973-08-22, ritningar Bergman, s 7

Byggnads AB Theodor Andersson, Hälleforsnäs (Firma)

Ragnar Jonsson (Arkitekt)

Stig Andersson (Byggmästare)

Enhörna församlings arkiv (Arkiv)

Överenhörna kyrka. Sörmländska kyrkor 9, 1981 (Publikation)

År 1973 - 1973 Ändring - tilläggsisolering
Valven isolerades. EFA: Program 1972-06-13, anteckningar från byggmöte 1973-08-22, ritningar Bergman, s 7

Byggnads AB Theodor Andersson, Hälleforsnäs (Firma)

Ragnar Jonsson (Arkitekt)

Stig Andersson (Byggmästare)

Enhörna församlings arkiv (Arkiv)

Överenhörna kyrka. Sörmländska kyrkor 9, 1981 (Publikation)

År 1973 - 1973 Teknisk installation - el
Elsystemet förnyades. EFA: Program 1972-06-13, anteckningar från byggmöte 1973-08-22, ritningar Bergman, s 7

Byggnads AB Theodor Andersson, Hälleforsnäs (Firma)

Ragnar Jonsson (Arkitekt)

Stig Andersson (Byggmästare)

Enhörna församlings arkiv (Arkiv)

Överenhörna kyrka. Sörmländska kyrkor 9, 1981 (Publikation)

År 1988 - 1988 Ändring - ombyggnad, interiör
Bänkarna under läktaren borttogs, golvet därstädes renoverades, förvaringsrum avdelades, ny kapphylla tillkom och plats bereddes för pulpet formad efter en medeltida bänk som tillhört kyrkan. ATA: program 1987-11-09

Uno Söderberg (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1992 - 1992 Teknisk installation - el
Tornet utrustades med elektrisk lucköppning. ATA: Dnr 8144

Bergholtz Klockgjuteri AB (Klockgjuteri)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 2000 - 2000 Underhåll - exteriör
Fasaderna lagades med rent kalkbruk och avfärgades med kalkfärg beredd av Gotlandskalk Långhusets tak ommålades. Tornet kläddes med ny plåt i skivtäckning, galvaniserad plåt 0,6 mm, som målades svart (Pentur solo). ATA: Redovisning av Tremans fasad AB

Tremans Fasad AB, Hedemora (Firma)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 2004 - 2004 Underhåll - interiör
Sprickor lagades i kyrkorummets främre och mellersta valvbågar. Lilja, s 4-8

Lagning av sprickor i inre valvbågar, Överenhörna kyrka. Antikvarisk kontroll. Rapport 2004:8. Kersti Lilja, Stockholms läns museum (Okänd)

År 2008 - 2008 Underhåll
Vård- och underhållsplan upprättades för Överenhörna kyrka.

Svensk Klimatstyrning AB (Firma)