Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

LAHOLM VÅXTORP 7:4 - husnr 1, VÅXTORPS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1843-1.TIF (b)

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
VÅXTORPS KYRKA (akt.)

1100 - 1350

1100 - 1350

Halland
Laholm
Halland
Våxtorp
Hasslöv-Våxtorps församling
Göteborgs stift
Björbäcksvägen 10

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1997

Våxtorps kyrka är av medeltida ursprung från 1200-talet och präglas exteriört av medeltida byggande och nygotik. Den enskeppiga salkyrkan uppvisar med sina trappstegsgavlar det danska inflytandet över kyrkobyggandet i Halland och har således en tydlig sydskandinavisk prägel. Närbelägna Vallens Gård har ägt större delen av södra Halland och har genom adelsprivilegierna bl.a. haft patronatsrätt över Våxtorps kyrka. Patronatsrätten upphävdes 1922.

Kyrkan är uppförd av sten och vitputsad. Taken är belagda med olika material. På tornet ligger kopparplåt, på västra vapenhuset ett enkupigt tegel och i övrigt är taken belagda med svart tak...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1350 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor och torn uppförs på 1200-talet och kallas "Owaghstorp".
År 1100 - 1550 Specifika inventarier - dopfunt
Cuppan till en medeltida granitdopfunt.
År 1100 - 1350 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1350 - 1549 Nybyggnad - Vapenhus
År 1500 - 1599 Fast inredning - altaruppsats
År 1601 - 1601 Nybyggnad - Gravkor
Jörgen Bilde låter uppföra ett gravkor på långhusets sydsida.
År 1650 - 1700 Ändring - ombyggnad, exteriör
På slutet av 1600-talet uppförs ett tornhus.
År 1700 - 1799 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt av trä tillverkad av Tue Falck.
År 1729 - 1729 Ändring - ombyggnad, interiör
Nu skedde en stoldelning stadsfäst av tingsrätten: Kvinnor och män för sig samt en liten läktare för godset Vallen.
År 1752 - 1752 Fast inredning - predikstol
Arbetet bekostades av Sabina Liljehöök-Meck, ägare till Vallen, och som även bekostade det övre partiet till altaruppsatsen. Fartyget som fraktade predikstolen från Göteborg strandade, så predikstolen måste bärgas av dykare.

Johan Joachim Beckman (Konstnär - Bildhuggare)

År 1769 - 1769 Specifika inventarier - kyrkklocka
Den mindre klockan gjuts i Stockholm av Diercteuren och Riddaren Meyer.
År 1875 - 1875 Nybyggnad - Sakristia
Nybyggnad av sakristia i väster.

Helgo Zettervall (Arkitekt)

År 1875 - 1875 Nybyggnad - Vapenhus
Nybyggnad av mindre vapenhus i väster, rivning av Jörgen Bildes familjegravkor på södra sidan.

Helgo Zettervall (Arkitekt)

År 1884 - 1884 Brand
Kyrkan brann pga åskeld.

Hallandsposten 25 och 28/7 1884. (Arkiv)

År 1884 - 1885 Ändring - ombyggnad, exteriör
Förändring av kyrkans exteriör. Nytt klocktorn av sten med trappgavlar. Omgjutning av lillklocka, med material från dem som smälte vid branden.
År 1925 - 1926 Ändring - ombyggnad, interiör
Förändring av interiör enligt förslag daterat 18 aug 1925. Valv och väggar ommålas med kalkfärg. Fönster och dörrar målas med linoljefärg. Bänkinredningen målades i grågrön färg och de främre bänkraderna avlägsnades. predikstolen flyttades till sin tidigare plats i NO och försågs med ny fot och uppgång. Altare och predikstol renoverades. Uppgången till tornet ändrades.

Hakon Ahlberg (Arkitekt)

Landsantikvariens Arkiv, Våxtorps Kyrka Anna-Maria Eriksson m.fl. S 15-17. (Arkiv)

År 1925 - 1926 Ändring - ombyggnad, yttertak
Kyrkans yttertak belades med tegel, varvid takstolen förstärktes.
År 1926 - 1926 Fast inredning - orgel
Ny orgel anskaffades.
År 1932 - 1932 Specifika inventarier - kyrkklocka
Ny storklocka skänks till kyrkan av syföreningar.

Landsantikvariens Arkiv, Våxtorps Kyrka Anna-Maria Eriksson m.fl. S 15-17. (Arkiv)

År 1945 - 1945 Ändring - ombyggnad, port
Ny, utvidgad och inåtgående ytterport. Gamla målningar knackas fram.

Landsantikvariens Arkiv, Våxtorps Kyrka Anna-Maria Eriksson m.fl. S 15-17. (Arkiv)

År 1950 - 1950 Fast inredning - bänkinredning
År 1950 - 1950 Teknisk installation
Elektricitet för värme, belysning och klockringning installeras. Nytt golv inlades i hela kyrkan, förutom i koret. Nya dörrar till sakristian och "lilla" kyrkan.
År 1961 - 1961 Underhåll
Utrotning av träförstörande insekter i inredning och inventarier. Anticimexbolagen.
År 1962 - 1962 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Invigning av nya kyrkogården ritad av Stadsträdgårdsmästare John Almberg, Halmstad samt av gravkapellet ritat av Burt Stenberg, Halmstad.

Landsantikvariens Arkiv, Våxtorps Kyrka Anna-Maria Eriksson m.fl. S 15-17. (Arkiv)

År 1975 - 1976 Fast inredning - orgel
Installation av ny orgel och orgelfasad. För placering svarade ark Sven Brolid. Placerades i kyrkans sydvästra del, på golvet.

Nils Hammarberg (Orgelbyggare)

Sven Brolid (Arkitekt)

År 1975 - 1976 Ändring - ombyggnad, interiör
Befintlig orgelläktare revs och en spiraltrappa till tornet installerades.
År 1988 - 1988 Konservatorsarbeten
Konservering av altaruppsats. Rengöring, felaktiga retuscher avlägsnades, nytt bladguld lades där så behövdes, maskangripet trä behandlades mot mask, originalfärg kompletterades med ljusbeständiga retuscher. Hela baksidan behandlades med Polyetylenglykol 15000 + insektsmedel, "för att bli fast och tålig".

Anders Darwall (Konservator)

År 1989 - 1989 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Minneslund på kyrkogården, norra sidan. Efter förslag upprättat av Lennart Lundquist, Uppsala 1989.03.14.
År 1992 - 1992 Underhåll
Sanering mot strimmig trägnagare på vinden och tornet. Sprutning av Permex E. Anticimex, Malmö
År 1995 - 1996 Underhåll
Fönster utbytta i sakristia, målning invändigt i vapenhus (väster), i lilla kyrkan samt sakristia.
År 2006 - 2006 Underhåll - exteriör
Rengöring och målning av fasader. Omläggning av norra delen av taket över kor och sakristia.