Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

PITEÅ ÖJEBYNS KYRKOVALL 1:1 - husnr 5, PITEÅ LANDSFÖRSAMLINGS KYRKA (ÖJEBYNS KYRKA) Ny sökning Tillbaka till sökning

piteå lands.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
PITEÅ LANDSFÖRSAMLINGS KYRKA (ÖJEBY KYRKA) (akt.), PITEÅ LANDSFÖRSAMLINGS KYRKA (ÖJEBYNS KYRKA) (akt.)

1350 - 1549

1470 - 1499

Norrbotten
Piteå
Norrbotten
Piteå socken
Piteå församling
Luleå stift
Affärsgatan 10E, Affärsgatan 10A, Affärsgatan 10C, Affärsgatan 10D, Affärsgatan 10B

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan, grekisk

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan, grekisk

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Centralkyrka

Historik

Inventeringsår 2003

Kyrkan byggdes i slutet av 1400-talet som gotisk salkyrka med tre stjärnvalv och tegelornerade gavelrösten. Något senare byggdes ett vapenhus mot södra sidan.
Vapenhuset är numera rivet, men delar av sydportalen är frilagd i dagens kyrkofasad. År 1751 byggdes salkyrkan om till liksidig korskyrka med koret orienterat till östra korsarmen.

År 1350 - 1549 Nybyggnad
Långhus, kor, sakristia
År 1350 - 1549 Nybyggnad - Sakristia
År 1350 - 1549 Nybyggnad - Korsarm/ar
År 1470 - 1499 Nybyggnad
Klocktornet byggs. Kyrkan uppförs som långhuskyrka.
År 1751 - 1752 Ändring - ombyggnad
Korsarmar uppförs och kyrkan blir en korskyrka.
År 1756 - 1756 Ändring - ombyggnad, fönster
Fönstren förstoras.
År 1811 - 1811 Fast inredning - altare
Altaret flyttas från östra korsarmen till en placering mer centralt i kyrkan.
År 1890 - 1899 Ändring - tillbyggnad
Restaurering av kyrkan. Ritningar av Bengt Lundgren. • Ny träinredning i mörk ekimitation • Bänkar med nygotiska gavlar • Altaruppsatsen målas vit • Läktare byggs i tre av korsarmarna • Valven dekoreras med växtornamentik • Utvändigt nygotisk putsdekor med fönsteromfattningar och hörnmarkeringar

Bengt Lundgren (Obestämd yrkestillhörighet)

År 1929 - 1929 Ändring
Kalkning av väggar och valv samt bestrykning av ornamenteringar i valven. Ingångsbroar i cement. Två gravstenar muras in på olika ställen exteriört
År 1933 - 1933 Ändring - restaurering
Restaurering av kyrkan. Länsarkitekt Eberhard Lovén. • Ommålning av läktare, bänkar och predikstol. • Ny entré till sakristia • Altaruppsats och predikstol konserveras av Fridtiof Erichsson.

Eberhard Lovén (Arkitekt)

Fridtiof Erichsson (Konservator)

År 1947 - 1947 Ändring
Toalett i sakristian. Ombyggnad av orgelverk.
År 1950 - 1950 Fast inredning - orgel, orgelverk
Nytt orgelverk. Olof Hammarberg.

Olof Hammarberg (Orgelbyggare)

År 1963 - 1964 Ändring - restaurering
Restaurering av kyrkan. Arkitekt Johan Thomé. • Nytt altare av kalksten • Nytt fundament till dopskål • Ny bänkinredning • Nya läktare • Läktaren i väster omdisponeras för orgel och kör • Nytt golv av kalksten • Kyrkan putsas om och tegelblinderingar på västra och östra gaveln tas fram • Den övre delen till ingångportal lämnas oputsad • Utsmyckning av läktartak. Konstnär Pelle Åberg Tillstånd för att putsa klocktornet med tunn kalkputs. Detta sker inte utan byggnaden fogstrykes istället. Godkänns i efterhand, klassas däremot som olycklig åtgärd.

Johan Thomé (Arkitekt)

År 1964 - 1964 Konservatorsarbeten
Tillstånd för konserveringsåtgärder på altaruppsatsen, predikstolen, epitafier samt valv. Fridtiof Erichsson.

Fridtiof Erichsson (Konservator)

År 1974 - 1974 Fast inredning - orgel, orgelverk
Byte av orgelverk. Orgelfasad bibehålles med önskan om att den flyttas bakåt för att ge plats åt kören. Tillstånd för handikappanpassad wc i norra korsarmens nordvästra del.
År 1975 - 1975 Fast inredning - orgel
Tillstånd för provisorisk kororgel.
År 1992 - 1992 Fast inredning - bänkinredning
Målning av de obehandlade bänkarna från1960-talet.
År 1995 - 1995 Fast inredning - orgel
Tillstånd till ny placering av kyrkans orgel på podium i norra korsarmen. Läktaren kortas.
År 1997 - 1997 Ändring
Tillstånd för uppförande av ny mellanvägg till förråd vid södra ingången. Tillstånd att avlägsna spaljé från 1964 som avdelar norra delen av utrymmet närmast västra ingången.
År 1998 - 1998 Ändring
Antikvarisk kontroll av utförda arbeten: • Norra läktaren och den gamla orgeln på västra läktaren har rivits • Gamla orgelfasaden från 1874 har restaurerats och återanvänts framför ny orgel från Grönlunds. Orgeln placeras på podium på golvet i norra korsarmen