Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ESKILSTUNA STENKVISTA PRÄSTGÅRD 1:12 - husnr 3, STENKVISTA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3409-004.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
STENKVISTA KYRKA (akt.)

1792 - 1796

1792 - 1796

Södermanland
Eskilstuna
Södermanland
Stenkvista
Stenkvista-Ärla församling
Strängnäs stift
Stenkvista

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

År 1640 - 1640 Fast inredning - predikstol
Predikstolen tillverkades

Stenkvista kyrka, Sörmländska kyrkor 46 (Publikation)

År 1663 - 1663 Specifika inventarier - dopfunt
Dopskålsbordet tillverkades

Stenkvista kyrka, Sörmländska kyrkor 46 (Publikation)

År 1743 - 1743 Specifika inventarier - kyrkklocka
Lillklockan spräcktes och en ny göts

Johan Fahlsten (Klockgjutare)

År 1776 - 1776 Specifika inventarier - kyrkklocka
Storklockan göts

Johan Jakob Mårtensson (Klockgjutare)

Stenkvista kyrka, Sörmländska kyrkor 46 (Publikation)

År 1792 - 1796 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus och kor

Isak Rosenius (Byggmästare)

Thure Wennberg (Arkitekt)

År 1792 - 1796 Nybyggnad - Korparti

Isak Rosenius (Byggmästare)

Thure Wennberg (Arkitekt)

År 1792 - 1796 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Ett beslut togs 1792 om att bygga en ny kyrka i Stenkvista. Den skulle ersätta den förfallna, medeltida kyrkan. Kyrkan var färdigbyggd 1796 med en sakristia i öster bakom en tvärvägg och en läktare ovanpå

Tore G Wennberg (Arkitekt)

Stenkvista kyrka, Sörmländska kyrkor 46 (Publikation)

År 1796 - 1796 Fast inredning - bänkinredning
En sluten bänkinredning tillverkades
År 1796 - 1796 Rivning
Gamla medeltidskyrkan revs

Stenkvista kyrka, Sörmländska kyrkor 46 (Publikation)

År 1805 - 1807 Fast inredning - predikstol
En ny predikstol tillverkades

Per Ljung, hovbildhuggare (Konstnär - Bildhuggare)

Vård- och underhållsplan för Stenkvista kyrka, arkitket Stina Wedman, 2003 (Okänd)

Stenkvista kyrka, Sörmländska kyrkor 46 (Publikation)

År 1839 - 1846 Nybyggnad - Torn
Tornet byggdes

Carl Gustaf Blom-Carlsson (Arkitekt)

Stenkvista kyrka, Sörmländska kyrkor 46 (Publikation)

År 1840 - 1840 Nybyggnad - Torn

Carl Gustaf Blom-Carlsson (Arkitekt)

År 1846 - 1846 Rivning
Klockstapeln revs

Stenkvista kyrka, Sörmländska kyrkor 46 (Publikation)

År 1866 - 1866 Fast inredning - läktare
Orgelläktaren byggdes

Stenkvista kyrka, Sörmländska kyrkor 46 (Publikation)

År 1866 - 1866 Fast inredning - orgel
Orgel skaffades från Jäders kyrka, fasaden tillverkad 1697, men verket var ombyggt 1744 och 1824

Isac Risberg (Orgelbyggare)

Stenkvista kyrka, Sörmländska kyrkor 46 (Publikation)

År 1882 - 1882 Fast inredning - bänkinredning
En öppen bänkinredning sattes in

Vård- och underhållsplan för Stenkvista kyrka, arkitket Stina Wedman, 2003 (Okänd)

År 1912 - 1912 Fast inredning - orgel
En ny orgel byggdes

Setterquist & Son (Orgelbyggeri)

Stenkvista kyrka, Sörmländska kyrkor 46 (Publikation)

År 1916 - 1917 Ändring - restaurering, interiör
Kyrkan restaurerades invändigt. Ett nytt vindfång byggdes innanför södra ingången

Otar Hökerberg (Arkitekt)

Stenkvista kyrka, Sörmländska kyrkor 46 (Publikation)

År 1925 - 1925 Ändring - restaurering, interiör
Kyrkan restaurerades invändigt

Torben Grut (Arkitekt)

Stenkvista kyrka, Sörmländska kyrkor 46 (Publikation)

År 1925 - 1925 Fast inredning - predikstol
Predikstolen från 1640-talet restaurerades av bildhuggare Ljung

Stenkvista kyrka, Sörmländska kyrkor 46 (Publikation)

År 1925 - 1925 Specifika inventarier - altartavla
Ny altartavla

Gerda Höglund (Konstnär)

Stenkvista kyrka, Sörmländska kyrkor 46 (Publikation)

År 1925 - 1925 Teknisk installation - värme
Kaminer sattes in

Stenkvista kyrka, Sörmländska kyrkor 46 (Publikation)

År 1942 - 1942 Teknisk installation - el
Elektricitet installerades i kyrkan

Vård- och underhållsplan för Stenkvista kyrka, arkitket Stina Wedman, 2003 (Okänd)

År 1964 - 1964 Ändring - restaurering, interiör
Förslag till invändig renovering upprättades 1951 av arkitekt Ragnar Hjort Kyrkan restaurerades invändigt. Östra tvärväggen togs bort, så att ett kor bildades. Sakristia och brudkammare byggdes under läktaren. Vapenhusets tegelgolv byttes mot kalkstensgolv, liksom i kor och långhus. Altaret byggdes. Den gipsade ramen i taket togs bort. De öppna bänkarna och läktaren i väster byggdes om. Den äldre predikstolen togs fram, med nytillverkning av ljudtak och skulpturer. Den senare predikstolen deponerades på Historiska museet i Stockholm. Kaminer och altartavlan från 1925 togs bort. Orgeln byggdes om. Kyrkan fick nytt uppvärmningssystem. Kristallkronor sattes upp i kyrkorummet.

Gebrüder Jelmlich, Dresden (Orgelbyggeri)

Ragnar Jonsson (Arkitekt)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Stenkvista kyrka, Sörmländska kyrkor 46 (Publikation)

År 1964 - 1964 Ändring - ombyggnad, interiör
Östra tvärväggen togs bort, så att ett kor bildades. Sakristia och brudkammare byggdes under läktaren.

Ragnar Jonsson (Arkitekt)

Stenkvista kyrka, Sörmländska kyrkor 46 (Publikation)

År 1964 - 1964 Underhåll - golv
Vapenhusets tegelgolv byttes mot kalkstensgolv, liksom i kor och långhus

Stenkvista kyrka, Sörmländska kyrkor 46 (Publikation)

År 1964 - 1964 Fast inredning - altare
Altaret byggdes om

Stenkvista kyrka, Sörmländska kyrkor 46 (Publikation)

År 1964 - 1964 Fast inredning - bänkinredning
De öppna bänkarna byggdes om

Stenkvista kyrka, Sörmländska kyrkor 46 (Publikation)

År 1964 - 1964 Fast inredning - läktare
Läktaren i väster byggdes om

Stenkvista kyrka, Sörmländska kyrkor 46 (Publikation)

År 1964 - 1964 Fast inredning - predikstol
Den äldre predikstolen togs fram, med nytillverkning av ljudtak och skulpturer. Den senare predikstolen deponerades på Historiska museet i Stockholm.

Stenkvista kyrka, Sörmländska kyrkor 46 (Publikation)

År 1964 - 1964 Fast inredning - orgel
Orgeln byggdes om

Gebrüder Jelmlich, Dresden (Orgelbyggeri)

Stenkvista kyrka, Sörmländska kyrkor 46 (Publikation)

År 1964 - 1964 Teknisk installation - värme
Kyrkan fick nytt uppvärmningssystem

Stenkvista kyrka, Sörmländska kyrkor 46 (Publikation)

År 1964 - 1964 Ändring
Kristallkronor sattes upp i kyrkorummet

Stenkvista kyrka, Sörmländska kyrkor 46 (Publikation)

År 1972 - 1972 Underhåll - takomläggning
Tornspirans plåt byttes ut mot koppar

Vård- och underhållsplan för Stenkvista kyrka, arkitket Stina Wedman, 2003 (Okänd)

År 1977 - 1977 Underhåll - exteriör
Utvändiga renoveringsarbeten gjordes. Tornets, långhusets och korets plåt byttes och fasaderna putslagades och avfärgades.

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Stenkvista kyrka, Sörmländska kyrkor 46 (Publikation)

År 1985 - 1985 Fast inredning - läktare
Läktarbarriären höjdes

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1997 - 1998 Fast inredning - orgel
En kororgel införskaffades från Ärla kyrka

Vård- och underhållsplan för Stenkvista kyrka, arkitket Stina Wedman, 2003 (Okänd)

År 1998 - 1998 Teknisk installation - högtalaranläggning
Ljudanläggningen sågs över

Vård- och underhållsplan för Stenkvista kyrka, arkitket Stina Wedman, 2003 (Okänd)

År 2000 - 2005 Fast inredning - bänkinredning
Två bänkar flyttades från södra ingången till vapenhuset. Bänkarna i vapenhuset från 1964 togs bort.

Vård- och underhållsplan för Stenkvista kyrka, arkitket Stina Wedman, 2003 (Okänd)