Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ÅRE JÄRSTA 1:21 - husnr 5, MARBY GAMLA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Norr fasad.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
MARBY GAMLA KYRKA (akt.)

1350 - 1550

1524 - 1526

Jämtland
Åre
Jämtland
Marby
Västra Storsjöbygdens församling
Härnösands stift
Gärdsta 181

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Museibyggnad

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Historik

Inventeringsår 2006

Kyrkobyggnaden kan ha uppförts under 1524-26, troligen på platsen för en tidigare träkyrka. Dendrokronologiska dateringar visar på detta. En C14-datering visar på att taket byggts om under 1600-talet eller tidigt 1700-tal. Spår under golvet samt fynd på kyrkvinden vittnar om att en träbyggnad kan ha stått på platsen som brunnit ned efter 1316.

År 1350 - 1550 Nybyggnad
År 1524 - 1526 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus
År 1600 - 1699 Fast inredning - predikstol
År 1600 - 1699 Fast inredning - bänkinredning
År 1600 - 1699 Specifika inventarier - altartavla
År 1739 - 1739 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Målning i innertaket

Erik Wallin (Konstnär - Dekormålare)

År 1745 - 1745 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia
År 1758 - 1758 Ändring - ombyggnad
Sydfasadens fönster upptogs
År 1864 - 1864 Återinvigning
År 1864 - 1864 Ändring
Kyrkan togs ur bruk 1864 i samband med att Marby nya kyrka stod klar och har idag funktion som museum.