Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

LEKSAND DJURA 58:1 - husnr 1, DJURA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1209-12.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
DJURA KYRKA (akt.)

1780 - 1780

1780 - 1780

Dalarna
Leksand
Dalarna
Leksand
Djura församling
Västerås stift
Djura Hedbyvägen 2

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 2005

Djura kyrka ligger ett par mil söder om moderkyrkan i Leksand, i Österdalälvens dalgång. Jord och skogsbruk är ännu de dominerande näringarna i bygden. Bybebyggelsen är ovanligt omfattande, med många inslag av äldre byggnader. Byn består av en klungby förenad med en radby, där kyrkan utgör kärnan i klungbyn.

Fram till 1600-talet förblev bygden utan kyrka. Länge var stigarna till Leksand så svårframkomliga att man som regel föredrog att ro uppför älven, förbi Åls kyrka, över Insjön och vidare mot den avlägsna sockenkyrkan vid Siljan. När byborna istället började söka sig till grannkyrkan i Gagnef insåg man nödvändigheten av att ti...

Läs mer i eget fönster

År 1648 - 1648 Nybyggnad - Torn
Kvarstår förmodligen från det ursprungliga kapellet.
År 1648 - 1648 Nybyggnad - Torn
Första kapellet, en rektangulär timmerbyggnad, uppförs. 16 x 19 m
År 1780 - 1780 Nybyggnad
Långhus, kor och sakristia. Vid uppförandet användes material från den gamla kyrkan från 1648. Även grundplanen är i stort sett densamma.
År 1780 - 1780 Nybyggnad - Sakristia
År 1780 - 1780 Nybyggnad - Korparti
År 1780 - 1780 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
1780 rivs den nedslitna första kapellbyggnaden. Ett något större (sakristia tillkommer) kapell uppförs på samma grund. Delvis återanvänds det gamla timret. Det stapelliknande tornet bevaras.
År 1801 - 2003 Ändring
För historiskt viktiga händelser i kyrkans historia mellan 1801-2003 se bifogad PDF.

Börje Blomé (Arkitekt)

Jerk Werkmäster (Arkitekt)

Karl Martin Westerberg (Arkitekt)

Åkerman & Lund Orgelbyggeri AB (Orgelbyggare)

År 1954 - 1954 Nybyggnad - Vapenhus

Karl Martin Westerberg (Arkitekt)