Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

LEKSAND KYRKAN 1 - husnr 1, LEKSANDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

PNN00734

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
LEKSANDS KYRKA (akt.)

1280 - 1319

1300 - 1399

1709 - 1715

Dalarna
Leksand
Dalarna
Leksand
Leksands församling
Västerås stift
Kyrkallén 27

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Centralkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Flerskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Centralkyrka

Historik

Inventeringsår 2005

Kyrkans plats på udden som skapats vid Österviken och Österdalsälven brukades redan under förhistorisk tid. Rester av en stenåldersboplats, vikingagravar, ett gravfält med brandgravar samt tidiga kristna gravar vittnar om platsens betydelse och långvariga användning.

Nuvarande kyrka har haft två föregångare varav den andra utgör kärnan i nuvarande byggnad. Del av lämningarna som påträffats under golvet bedöms ha utgjort grundmuren till en kvadratisk träbyggnad, troligen en stavbyggnad. Ytterligare lämningar anses härstamma från en medeltida stenbyggnad som bedöms ha varit föregångaren till nuvarande kyrka. Till omfång anses den ...

Läs mer i eget fönster

År 1280 - 1319 Nybyggnad
Långhus
År 1280 - 1349 Nybyggnad - Sakristia
Sakristians tillkomstår osäkert, kan vara ursprunglig.
År 1300 - 1399 Nybyggnad
En medeltida byggnad i senromansk stil från omkring 1300 ? utgör Leksands kyrkas innersta kärna. Den motsvarade långhusets tre mellersta skepp, var ovälvd med högt och brant tak.
År 1400 - 1449 Nybyggnad - Vapenhus
Ursprungligen uppfört som torn. Efter en brand 1709 revs tornets övre del och återstoden fungerar sedan dess som vapenhus.
År 1400 - 1709 Ändring - ombyggnad
För ombyggnationer, bränder och andra viktiga historiska händelser mellan 1400-talet och 1709 se bifogad PDF.
År 1450 - 1459 Nybyggnad - Torn
Ett torn uppförs mot långhusets västra gavel. Nedersta delen muras av gråsten, övre delen av tegel
År 1672 - 1672 Ändring - tillbyggnad
Ett sidoskepp i söder med användandet av ett vapenhus uppfört under 1500-talets senare del.
År 1709 - 1715 Nybyggnad - Torn

Magnus Lundström (Byggmästare)

År 1709 - 1715 Ändring - tillbyggnad
Långhuset tillbyggt med ett skepp i norr

Magnus Lundström (Byggmästare)

År 1709 - 1715 Nybyggnad - Korparti

Magnus Lundström (Byggmästare)

År 1709 - 1715 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Byggm. Magnus Lundström: Större delen av tornets tegel-murverk rivs, ner till långhusets höjd, nytt tak motsvarande nya korets tak. Tornet omvandlas till vapenhus. Utvidgning: nytt kor i öster i förlängningen av mittskeppet, pelare och bågar i mittskeppet omformas med undantag av västra travé-en, norra sidoskeppet uppförs. Taket ombyggs till brutet tak och kröns med lökspira. Spiran kröns med ett kulkors, gyllene kungakrona och Karl XII:s namnchiffer. Träbyster av Petrus och Paulus (templets skyddspatroner) placeras på takåsen. Ombyggnaden gav Leksands kyrka sin nuvarande form och utseende. Under följande år förnyas större delen av kyrkans inredning. Bl.a. tillkommer nya slutna bänkar som anpassas till skeppsindelningen och de nya gångarna
År 1722 - 1996 Ändring
För historiskt viktiga händelser i kyrkans historia mellan 1722-1996, se bifogad PDF.

Börje Blomé (Arkitekt)

Carl-Axel Acking (Arkitekt)

Evald Håkansson (Konservator)

Magnussons orgelbyggeri AB (Orgelbyggare)

Neuman & Vogel, Stockholm (Firma)

Olof Gerdman (Konstnär - Bildhuggare)

Setterquist & Son Orgelbyggeri (Orgelbyggeri)

Ulf Oldaeus (Arkitekt)

Åkerman och Lund (Orgelbyggeri)