Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

BÅSTAD HOV 8:1 - husnr 1, HOVS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1857-2.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
HOVS KYRKA (akt.), HOVS KYRKA (akt.)

1835 - 1835

1839 - 1839

Skåne
Båstad
Skåne
Hov
Västra Karup-Hovs församling
Lunds stift
Hallavaravägen 11

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2016

Hovs medeltida kyrka, som revs 1839, byggdes troligen på 1100-talet. Eventuellt föregicks den av en stavkyrka. Medeltidskyrkan som var betydligt mindre låg på samma plats som den nuvarande kyrkan.
Befolkningsökningen och tidsandan krävde en större kyrka. 1836 gjorde Samuel Enander (1788-1843), arkitekt vid Överintendentämbetet, ritningar till en ny kyrka som uppfördes 1839. Kyrkan uppfördes i nyklassicistisk stil med ett torn med lanternin. Förslag fanns på en både bredare och längre kyrka men den bantades av kostnadsskäl, liksom norr- och sydportalerna som finns på ritningen men aldrig byggdes. Taket var belagt med spån. Invändigt...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1349 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunten i granit är troligen från 1100-1200-talet. Cuppan är kvadratisk med rund skålformig urholkning. Foten är fyrkantig. Både cuppa och fot har formen av tärningskapitäl. Den tillhör gruppen ”Nordvästra skånes granitfuntar” enl Tynell som kännetecknas av fyrsidiga granitfuntar med rund urholkning.
År 1835 - 1835 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, torn och sakristia

Samuel Enander (Arkitekt)

År 1835 - 1835 Nybyggnad - Torn

Samuel Enander (Arkitekt)

År 1835 - 1835 Nybyggnad - Sakristia

Samuel Enander (Arkitekt)

År 1835 - 1835 Nybyggnad - Korparti

Samuel Enander (Arkitekt)

År 1839 - 1839 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
1836 gjorde Samuel Enander (1788-1843), arkitekt vid Överintendentämbetet, ritningar till en ny kyrka som uppfördes 1839.

Samuel Enander (Arkitekt)

År 1842 - 1842 Fast inredning - altare
Altaret är av gråmålat trä uppbyggt av ramverk och fyllningar. Ritat av Robert Brouhn 1842.

Robert Vilhelm Brouhn (Arkitekt)

År 1842 - 1842 Fast inredning - predikstol, ljudtak
Predikstolen av bemålat trä är från 1842 ritad av Robert Brouhn. Ommålad 1970. Korgen är rund med en kraftigt avsmalnad botten dekorerad med bladskivor och avslutad med en pinjekotte. Korgens dekoreras av utskurna reliefer av kristna symboler. Rak trappa med tät barriär. Rund baldakin. Målad i grönt, grått och förgyllning. Tidigare har funnits en draperimålning mellan predikstol och baldakin.

Robert Vilhelm Brouhn (Arkitekt)

År 1866 - 1866 Ändring - ombyggnad, interiör
1866 kom första orgeln och en läktare byggdes.
År 1873 - 1873 Ändring - ombyggnad, exteriör
1873 revs lanterninen på tornet och istället murades trappstegsgavlar på tornet och sadeltak. Tornförändringen ritades av arkitekt Albert Törnqvist (1819-1898).

A. Törnqvist (Arkitekt)

År 1912 - 1912 Fast inredning - orgel
Orgeln är byggd 1912 av Eskil Lundén i Göteborg. Orgeln renoverades 1925, 1935, 1949, 1960 och senast av Mårtenssons orgelfabrik i Lund 1996. Orgeln används inte för tillfället.
År 1923 - 1923 Specifika inventarier - kyrkklocka
Lillklockan är omgjuten 1923 av M&O Ohlsson klockgjuteri i Ystad. Tidigare gjutningar är 1513 och 1839 av Fredriksson i Kristianstad. Klockan har inskriptioner och en bård.

M & E Ohlssons Klockgjuteri och Armaturfabrik (Klockgjuteri)

År 1927 - 1927 Specifika inventarier - kyrkklocka
Storklockan är omgjuten 1927 av M&O Ohlsson klockgjuteri i Ystad. Den var tidigare gjuten 1704 av Wetterholtz i Malmö och omgjuten 1860 av Breusewetter klockgjutare i Hörby. Klockan har inskriptioner.

M & E Ohlssons Klockgjuteri och Armaturfabrik (Klockgjuteri)

År 1929 - 1931 Ändring - restaurering
1929-31 genomfördes en restaurering efter handlingar av arkitekt Erik Fant. Den omfattande bland annat sänkning och ombyggnad av orgelläktaren, vindfång under läktaren med panelväggar och nya dörrar till ny trappa, ny orgelfasad, ny altarring. Ny färgsättning i gråbruna toner på inredning och inventarier. Innanfönster sattes in och ytterbågarna blyspröjsades med tonat antikglas.

Erik Fant (Arkitekt)

År 1930 - 1930 Fast inredning - altarring
Altarringen av trä är från 1930, ritad av Erik Fant. Planformen är halvrund. Barriären är en tät skiva indelad i fält med räfflade pilastrar och profilerad överliggare. Vartannat fält pryds av en rund medaljong med stiliserad blomma. Målad i grått, grönt och förgyllning. Knäfallet är tygklätt.

Erik Fant (Arkitekt)

År 1931 - 1931 Fast inredning - orgel, orgelfasad
Orgelfasaden från 1931är ritad av Erik Fant. Ett högre mittparti flankeras av två utkragande halvrunda torn med synliga pipor och två lägre sidopartier. Fasaden kröns av en gyllene lyra och blåsinstrument. Fasaden är målad i grått med accenter i grönt och förgyllning.

Erik Fant (Arkitekt)

År 1948 - 1948 Ändring - ombyggnad
1948 byggdes ett pannrum under koret med utvändig källartrappa. Bänkarna förkortades och sidogångar gjordes, radiatorer sattes under fönstren. Nytt golv med kalksten lades i mitt- och sidogångar och i koret.
År 1961 - 1961 Teknisk installation - el
1961 installerades el i kyrkan med lampetter.
År 1965 - 1965 Ändring - restaurering, interiör
1965 gjordes en invändig restaurering efter handlingar av länsarkitekten i Halland Manne Carlman. Den innebar bland annat nya kopparklädda portar och nya granittrappor, nytt tegelgolv i vapenhuset, ny vägglist under fönstren i långhuset, nytt undertak i sakristian, taket i långhuset renlutades och laserades, en dörr till sakristian sattes igen. Väggarna målades med alkydfärg. All inredning målades. Ny färgsättning.

Carl Emanuel Carlman (Arkitekt)

År 1970 - 1970 Fast inredning - bänkinredning
Bänkinredningen från 1970 är ritade av Manne Carlman. Inredningen är sluten med rak ovankant. Dörrar, fronter och ryggstöd är uppbyggda av ramverk med fyllningar. En genomgående profilerad överliggare finns ovan dörrar och gavlar. Inredningen är målad i grått och grönt. Bänkarna efterliknar den tidigare bänkinredningen.

Carl Emanuel Carlman (Arkitekt)

År 1970 - 1970 Ändring - ombyggnad
1970 slog blixten ner i kyrkan och vid eldsvådan skadades taket. Yttertaket hade varit belagt med spån, senare järnplåt och nu lades skifferimiterade eternitplattor. En tidigare planerad ny bänkinredning genomfördes. Några bänkar togs bort och koret gjordes större. Kalkstenen kompletterades och nytt brädgolv lades under bänkkvarteren. All inredning målades om med ny färgsättning i grågrönt. Toalett byggdes. Handlingarna gjordes av Manne Carlman.

Carl Emanuel Carlman (Arkitekt)

År 1970 - 1970 Brand - delvis förstörd
1970 slog blixten ner i kyrkan och vid eldsvådan skadades taket.
År 2003 - 2003 Underhåll - målningsarbete, exteriör
2003 målades fasaden med silikatfärg istället för kalk.
År 2010 - 2014 Ändring - ombyggnad, fönster
2010-14 gjordes nya ytterbågar i fönstren i långhuset och nya runda fönster i tornet.
År 2015 - 2015 Fast inredning - orgel, orgelfasad
Digitalorgel från 2015 från Johannus i Holland märket Ecclesia. Fasad av slät ekfanér. Orgeln står på en sockel av obehandlad plywood placerad i koret.