Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

LANDSKRONA SAXTORP 107:1 - husnr 1, SAXTORPS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Altare.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SAXTORPS KYRKA (akt.)

1100 - 1349

1100 - 1349

Skåne
Landskrona
Skåne
Saxtorp
Häljarps församling
Lunds stift
Forsgårdsvägen 7

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

År 1100 - 1349 Nybyggnad
Långhus, torn
År 1100 - 1349 Nybyggnad - Torn
År 1100 - 1349 Nybyggnad
Kyrkan bestod av långhus, lägre och smalare kor samt en absid i öster.
År 1100 - 1550 Nybyggnad - Vapenhus
Under medeltiden byggdes vapenhus mot både söder och norr som revs på 1800-talet
År 1200 - 1299 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunten av sandsten är från 1200-talets mitt. Foten är fyrsidig och dekoreras av bland annat palmetter, ett lamm och en man med lyfta händer. Cuppan är rundad, urholkningen har uttömningshål. Cuppan dekoreras av människor i halvfigur och skildrar bland annat bebådelsen och Kristus som lärare. De olika bildscenerna skiljs åt av växtmotiv.
År 1300 - 1399 Ändring - ombyggnad, valvslagning
På 1300-talet ersattes det platta innertaket av valv som dekorerades med kalkmåleri.
År 1400 - 1499 Nybyggnad - Torn
1400-talet byggdes ett lågt torn i väster.
År 1500 - 1599 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsatsen är från 1500 talet kommer från Kågeröds kyrka och skänktes 1745 av grevinnan på Knutstorp till Saxtorp kyrka. . Fyra nya målningar av Carl Mörth sattes in 1745. Målningarna föreställer bebådelsen, födelsen, Getsemane och korsfästelsen. De flankeras av två kolonner med joniska kapitäl. Kolonnerna omges av beslagsvingar. Kolonnerna bär ett bjälklag med ett överstycke som har en rundbågig målning med pilastrar och beslagsvingar vid sidorna. Uppsatsen restaurerades hårt under sent 1800-tal och originalbemålning saknas.
År 1600 - 1699 Fast inredning - predikstol
Predikstolen är från 1600-talet men hårt restaurerad och saknar originalbemålning. Predikstolens korg är fastsatt i väggen och har en åttsidig form med fyra skulpterade sidor. Korgens sidor avdelas av karyatider dvs kvinnofigurer, med joniska kapitäl och fruktornament. Varje sida har en statyett av evangelisterna i ett rundbågsfält omgivet av ornamentik i form av fåglar och frukter. Ovanför predikstolen finns en baldakin med fem snidade sidor.
År 1842 - 1842 Specifika inventarier - kyrkklocka
Klockorna i tornet är alla av malm. Storklockan är gjuten 1842 av Gabriel Olof Fredricson.

G Fredricson (Klockgjutare)

År 1860 - 1860 Rivning - delvis riven
1860 revs vapenhuset, koret, sakristian och absiden.
År 1860 - 1860 Ändring - ombyggnad
Långhuset förlängdes österut och en ny absid byggdes. En korsarm mot norr byggdes med en orgelläktare. Både långhusförlängningen och korsarmen tunnvälvdes. Taklagen är mestadels från tillbyggnadsåret 1860.
År 1861 - 1861 Nybyggnad - Korparti
År 1861 - 1861 Nybyggnad - Korsarm/ar
År 1872 - 1872 Specifika inventarier - kyrkklocka
Lillklockan är gjuten 1872.
År 1885 - 1885 Ändring - påbyggnad
1885 byggdes tornet på. Tornhuven av trä revs och en tredje våning byggdes.
År 1922 - 1922 Konservatorsarbeten
Vid en renovering 1922 hittades kalkmålningar i kyrkans tre medeltida långhusvalv. Målningarna togs fram och konserverades.
År 1951 - 1951 Ändring - ombyggnad
1951 gjordes en stor renovering som förändrade kyrkan. Korsarmen avdelades med ett orgelpodium och biutrymmen inreddes under. De äldre gjutjärnsfönsterna byttes till nya med karmar och bågar i ek och nya solbänkar av kalksten placerades i fönsteröppningarna. Nya bänkar sattes in. Alla dörrar byttes till nygjorda. Golvet lades om med dels nytt och dels återanvänt tegel. Ny värmeanläggning installerades. Ett nytt altare och nytt altarskrank gjordes. Korsarmen fick sin nuvarande ingång mot öster och den norra ingången sattes igen. Taklaget sågs över, takstolarna förstärktes och byttes delvis. Utvändigt byggdes en ny torntrappa och den invändiga revs. Taken lades om med taktegel och ersatte det tidigare skiffertaket. Takrännor och stuprör sattes upp.

Eiler Graebe (Arkitekt)

År 1951 - 1951 Fast inredning - altare
Altaret är från 1951 av rött tegel med kalkstensskiva är ritat av Eiler Græbe.

Eiler Graebe (Arkitekt)

År 1951 - 1951 Fast inredning - skrank
Altarskranket är av trä från 1951 ritat av Eiler Græbe.

Eiler Graebe (Arkitekt)

År 1951 - 1951 Fast inredning - bänkinredning
Bänkinredningen är från 1951 ritad av Eiler Græbe och utgörs av slutna kvarter.

Eiler Graebe (Arkitekt)

År 1955 - 1955 Fast inredning - orgel
Orgeln från 1955 har tillverkats av Th Frobenius, Lyngby. Den har tio stämmor, fördelade på två manualer och pedal, med ett huvudverk samt ett ryggpositiv. Huvudverket i en stram form har ett mittparti med mindre pipor flankerat av större träpipor. Ryggpositivet består av fem avdelningar med ett högre mittparti och med synliga pipor.

Theodor Frobenius (Orgelbyggare)

År 1971 - 1971 Specifika inventarier - kyrkklocka
Mellanklockan är gjuten av M&E Ohlssons klockgjuteri i Ystad år 1971. Den har inskriptionen” Jag är uppståndelsen och livet”.

M & O Ohlsson (Klockgjutare)

År 1984 - 1984 Underhåll - takomläggning
Tornets taktäckning byttes 1984 från grön stålplåt till kopparplåt.
År 1989 - 1989 Underhåll - interiör
Problem uppstod med putsen och kalkmålningarna vittrade, orsaken var en tät cementputs ovanpå valven som gjorde att uttorkning skedde inåt, cementputsen togs bort 1989.
År 1989 - 1989 Konservatorsarbeten
Kalkmålningarna konserverades.
År 1992 - 1992 Ändring - restaurering, exteriör
Exteriör renovering.
År 2000 - 2000 Ändring - restaurering, exteriör
Exteriör renovering.
År 2013 - 2013 Teknisk installation - högtalaranläggning
En sektion bänkar togs bort för att göra plats för en ljudanläggning och högtalare sattes upp 2013.
År 2013 - 2013 Ändring - ombyggnad, fönster
Efter inbrott i kyrkan byttes innerglasen i vissa fönster till okrossbart säkerhetsglas.