Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

HEDEMORA HUSBY PRÄSTGÅRD 2:1 - husnr 6, HUSBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1264-5.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
HUSBY KYRKA (akt.)

1100 - 1199

1200 - 1249

1470 - 1529

Dalarna
Hedemora
Dalarna
Husby
Hedemora, Husby och Garpenbergs församling
Västerås stift
Samuel Columbus väg 1

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Historik

Inventeringsår 2005

Husby kyrkplats hör troligen till de äldsta i Dalarna, en hypotes som styrks av att den enda bevarade romanska dopfunten i landskapet finns i kyrkan. Om grunden till nuvarande kyrka är lika gammal har hittills varit svårare att fastställa. Kyrkoherdelängden som inleds 1192 är dock inte sanningsenlig (Bonnier).

Platsen läge var länge strategiskt intill Dalälven där viktiga vägar möttes, i anslutning till en flottbro. Socknens utveckling främjades också av en bördig bygd och av den intensiva bergs- och järnhanteringen som försiggick i området. Bygdens betydelse och ställning speglas även i förekomsten av kloster, kungsgård och ins...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1997

Text saknas för närvarande

År 1100 - 1199 Nybyggnad
Kyrkans äldsta inventarier är en dopfunt från 1100-talet. Husby kyrkplats hör troligen till de äldsta i Dalarna, en hypotes som styrks av att den enda bevarade romanska dopfunten i landskapet finns i kyrkan. Om grunden till nuvarande kyrka är lika gammal har hittills varit svårare att fastställa. Kyrkoherdelängden som inleds 1192 är dock inte sanningsenlig (Bonnier).
År 1200 - 1249 Nybyggnad
Långhus och sakristia
År 1200 - 1249 Nybyggnad - Sakristia
Sakristian utbyggd till dubbla längden 1748
År 1470 - 1529 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Kyrkan ombyggs till tvåskeppig byggnad; enna skeppet var troligen innan dess en ”kur”
År 1520 - 1999 Ändring
Se bifogad PDF för historisk händelselista mellan åren 1520-1999.
År 1779 - 1782 Nybyggnad - Torn
År 1779 - 1782 Nybyggnad - Korparti
År 1779 - 1782 Ändring - tillbyggnad
Långhuset förlängt år öster. De tidigare två skeppen byggdes om till ett och valven revs.