Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

HUDIKSVALL NIANFORS 1:7 - husnr 1, NIANFORS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

4007-2.TIF  (B9

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
NIANFORS KYRKA (akt.), NIANFORS KYRKA (akt.)

1797 - 1798

1797 - 1798

Gävleborg
Hudiksvall
Hälsingland
Nianfors
Enånger-Njutångers församling
Uppsala stift
Nianfors 109

Religionsutövning - Kyrka

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Tjänstebostad

Religionsutövning - Kyrka

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Församlingshem

Historik

Inventeringsår 2003

Kyrkobyggnaden uppfördes under åren 1797-98 på bekostnad av dåvarande brukspatronen på Iggesunds och Nianfors järnbruk, Claes Grill.
Den timrade träbyggnaden, med långsträckt rektangulär planform, är orienterad i nord-sydlig riktning med huvudingången i söder. Förutom kyrkorum finns i norra delen av byggnaden även prästbostad, nu använd som församlingshem

År 1797 - 1798 Nybyggnad
Långhus, kor och sakristia. Byggnaden omfattar även prästbostad.

Claes Grill (Byggmästare)

År 1797 - 1798 Nybyggnad - Sakristia

Claes Grill (Byggmästare)

År 1797 - 1798 Nybyggnad - Korparti

Claes Grill (Byggmästare)

År 1797 - 1798 Nybyggnad
Kyrkobyggnaden uppförs av brukspatron Claes Grill
År 1833 - 1833 Nybyggnad - Torn
År 1883 - 1883 Nybyggnad - Torn
Tornet (i söder) byggs. Eventuell panelinklädnad.
År 1947 - 1953 Ändring - ombyggnad
Interiör: förnyelse av kyrkorummet med ny predikstol, bänkar, altarring, altare, läktarbarriär, inklädnad av väggar och tak, ny färgsättning. Exteriör: ny takbeläggning av tegel (ist. för spån), ny källare under kyrkan med ny värmeanläggning (nedgång i väster), ommålning (?) av fasaden.
År 1949 - 1949 Specifika inventarier - altartavla
Altartavlan av Ebba Wadsten tillkommen.

Ebba Wadsten (Konstnär)