Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

SIGTUNA NORRSUNDA KYRKA 1:1 - husnr 1, NORRSUNDA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Norrsunda kyrka altaruppsats.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
NORRSUNDA KYRKA (akt.), NORRSUNDA KYRKA (akt.)

1100 - 1199

1150 - 1150

Stockholm
Sigtuna
Uppland
Norrsunda
Norrsunda församling
Uppsala stift
Norrsunda kyrkby 116

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2003

Norrsunda uppförs som en romansk sockenkyrka byggd av utvald gråsten. Den bestod ursprungligen av långhus med två travéer, smalare kor och absid. Den romanska kyrkan har torn över koret i öster i vars ursprungliga valv finns två hål för klocklinor. Ursprungligen har kyrkan haft klockor i tornet som ringdes från koret. Norrsunda kyrka är troligen byggd med Skånela som förebild. Näst kyrkorna i Sigtuna representerar östtornskyrkorna Upplands äldsta kyrkor.
Kyrkan byggs till i väster, får sakristia och vapenhus samt valvslås under 1400-talet. Det ursprungliga korvalvets bårder och mittrosett från folkungatid togs fram vid 1950-talets...

Läs mer i eget fönster

År 1070 - 2001 Ändring
Läs gärna hela händelselistan som finns under Dokument.
År 1100 - 1199 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor med absid och torn
År 1100 - 1199 Nybyggnad - Torn
År 1100 - 1199 Nybyggnad - Korparti
År 1100 - 1259 Specifika inventarier - dopfunt
11-1200-talets mitt. Dopfunten tillverkas av sandsten
År 1150 - 1150 Nybyggnad
Ca 1150, 2/3 av kyrkans långhus, kor med valv, absid och östtorn uppförs
År 1300 - 1399 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning
Korvalvet förses med kalkmålningar(framtagna 1954).
År 1400 - 1499 Ändring - tillbyggnad
Långhus
År 1400 - 1499 Nybyggnad - Sakristia
År 1400 - 1499 Nybyggnad - Vapenhus
År 1400 - 1450 Ändring - ombyggnad, valvslagning
Långhuset valvslås
År 1440 - 1459 Ändring - tillbyggnad
1400-talets mitt Långhuset förlängs år väster med en välvd tillbyggnad, kyrkans inre dekoreras med kalkmålningar
År 1470 - 1499 Ändring - tillbyggnad
Sakristia (ev. äldre) och vapenhus uppförs. Båda valvslås.
År 1633 - 1633 Nybyggnad - Gravkor
År 1633 - 1633 Nybyggnad - Gravkor
Sparreska gravkoret uppförs av Ebba Oxenstierna, Vallstanäs gård, till minne av hennes make Johan Sparre död 1632. Gravkoret samman-byggt med kyrkan på långhusets sydsida.
År 1760 - 1760 Ändring - ombyggnad, fönster
Reparation, upphuggning av fönster i långhus. Troligen omputsning.
År 1773 - 1773 Ändring - ombyggnad, fönster
Korfönster tas upp
År 1774 - 1774 Fast inredning - predikstol
Predikstol (troligen tillverkad mellan 1624-1647) och altarprydnad (troligen tillverkad mellan 1682-1702) skänks till kyrkan från Rosersbergs slottskapell Vitmålad staty av trä är troligen samtida med altarprydnaden. Tavla av Martin de Vos föreställer ”Yttersta domen” .
År 1808 - 1808 Fast inredning - orgel
Orgeln tillverkas. Orgelns fasad ritas av arkitekten Tempelman
År 1810 - 1810 Fast inredning - bänkinredning
Bänkar tillkommer i Sparreska gravkoret
År 1810 - 1852 Specifika inventarier - kyrkklocka
1810 o 1852 Kyrkans klockor gjuts
År 1816 - 1816 Underhåll
Omfattande arbeten på tornet
År 1831 - 1831 Underhåll
Nytt tak på tornet
År 1845 - 1845 Ändring - ombyggnad, fönster
Fönster i västra gaveln ändrat.
År 1902 - 1902 Ändring - restaurering, interiör
Kyrkan restaureras. Nya, öppna bänkar, nummertavlor. Arbete på kyrkans kalkmålningar. Glasmålning i absidfönster efter ritning av Gustav Pettersson Äldre altaruppsats flyttas till gravkoret. Altaranordningen förnyas, ett altarkrucifix tillverkas av K. Wiholm. Ny dopfunt. Gravkorets väggar och valv målas med stuckimitation i brunt.
År 1911 - 1911 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Kyrkan blir utan vederbörligt tillstånd utvändigt målad gul
År 1917 - 1917 Fast inredning - orgel
Skänker A Olsson på Holmboda en orgel med 9 stämmor
År 1923 - 1923 Ändring
Ritning till innanfönster i Sparreska gravkoret, elektrisk värmeledning. Ytterportens glasade överljus tillkommer.
År 1942 - 1943 Ändring - restaurering
Restaurering av kyrkan. Gravkoret berörs ej. Runsten flyttas från vapenhusets vägg till dess golv
År 1953 - 1954 Ändring - restaurering
Kyrkan restaureras under ledning av arkitekt Erik Fant. Konservator Bo Wildestam, som tog bort det som vid 1902 års restaurering las till i det medeltida kalkmåleriet. Rester av 1400-tals målningar togs fram. I koret hittades en tidigare okänd målning signifikativ för 1300-talet. Sparreska gravkorets murverk repareras. Flertalet Sparrekistor tidigare flyttade till Sollentuna kyrka. Sluten bänkinredning och altarskrank tillkommer.

Bo Wildestam (Konservator)

Erik Fant (Arkitekt)

År 1964 - 1964 Fast inredning - orgel
Gamla orgeln ersätts med ny orgel med sjutton stämmor. Den får sin plats i Sparreska gravkoret. Tidigare orgel placerad i väster.
År 1967 - 1968 Ändring - ombyggnad
Schaktnings- och sprängningsarbeten för dräneringsledningar och brunnar. Det gamla podiet för orgeln rivs. Förslag till omdaning av kyrkans västparti av arkitekt Rolf Bergh: komplettering av golvet med tegel Ny sittbänk vid västväggen med plats för kyrkvaktmästaren Bord för vykort och skrifter Uppställningsstativ för fällstolar Förvaringshylla för psalmböcker Skåp för el -manövercentral Renovering av ljuskronor och övrig belysning Tillverkning av skåp för skrudar. Målningsarbeten utförda av målarmästare Kurt Fredriksson Förändring av fönsterparti i västfasaden Nya fundament för lyktstolpar vid entrén till kyrkogården
År 1984 - 1984 Fast inredning - bänkinredning
Montering av ljushållare vid bänkar
År 1984 - 1985 Ändring - restaurering, exteriör
Yttre restaurering, ej tornet. Omputsning, avfärgning, hängrännor kompletteras. Runstensfragment utsparas i putsen
År 1997 - 1997 Ändring
Runstenar (430 och U 431) , båda från Åshusby placeras i vapenhuset
År 2001 - 2001 Teknisk installation - värme
Nytt värmesystem planeras. Installerat vid besiktningstillfället 2003.