Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

VALDEMARSVIK SNÄLLEBO 7:1 - husnr 3, TRYSERUMS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

2616-003.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
TRYSERUMS KYRKA (akt.)

1250 - 1299

1250 - 1299

1782 - 1784

1782 - 1784

1800 - 1849

1890 - 1899

Östergötland
Valdemarsvik
Småland
Tryserum
Valdemarsviks församling
Linköpings stift
Tryserums kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 1992

Historiken kompletterad vid inventeringen 2006:

Den äldsta kända kyrkan var byggd i Västertryserum, sju kilometer väster om nuvarande kyrkan, och torde ha uppförts under 1200-talets senare del. Den står ännu kvar som ruin och murarna visar en byggnad uppförd av gråsten med rektangulärt långhus, rakt avslutat kor och sakristia i norr. Kyrkogården var inhägnad med en timrad bogårdsmur som revs först på 1820-talet. I kyrkogårdens västra hörn stod en klockstapel. En brand 1660 skadade såväl kyrkan, klockstapeln som bogårdsmuren. Medel till återuppbyggnaden skänktes av kung Karl XI och arbetet påbörjades redan nästföljande år. Arbetet l...

Läs mer i eget fönster

År 1250 - 1299 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Rektangulärt långhus med rak koravslutning, byggd i gråsten.
År 1250 - 1299 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1660 - 1660 Brand - delvis förstörd
Brand, delvis förstörd. Återuppbyggdes samma år.
År 1661 - 1661 Ändring - restaurering
Restaurering. Medel skänktes av kung Karl XI. Byggmästare Per Andersson i Norrköping, inredning med predikstol mm gjordes av Knut Gunnarsson från Kullerstad och Olof Knutsson i Skrikerum.

Knut Gunnarsson (Hantverkare - Snickare)

Olof Knutsson (Hantverkare - Snickare)

Per Andersson (Byggmästare)

År 1671 - 1671 Fast inredning - orgel
Orgel tillverkad av "orgamakaren i Ryssby".
År 1700 - 1725 Ändring
Västgaveln tas ned och återuppförs pga svåra skador. Därefter målades interiören av Tomas Wallenkamph i Norrköping. Koret tillbyggdes åt öster med ett gravkor för Gyllenstiernska och Hornska ätterna vilket bekostades av greve Arvid Horn.

Tomas Wallenkamph (Hantverkare - Målare)

År 1739 - 1743 Ändring - restaurering
Restaurering - bl a vitmenades interiören.
År 1746 - 1746 Fast inredning - orgel
Orgel tillverkad av orgelbyggaren Jonas Wistenius i Linköping, fasaden utfördes av bildhuggare Niclas Österbom. Anskaffades genom greve Adam Horn.

Jonas Wistenius (Orgelbyggare)

Niclas Österbom (Konstnär - Bildhuggare)

År 1746 - 1746 Fast inredning - orgel, orgelfasad
Orgel tillverkad av orgelbyggaren Jonas Wistenius i Linköping, fasaden utfördes av bildhuggare Niclas Österbom. Anskaffades genom greve Adam Horn.

Jonas Wistenius (Orgelbyggare)

Niklas Österbom (Konstnär)

År 1782 - 1784 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia och torn

Jean Eric Rehn (Arkitekt)

År 1782 - 1784 Nybyggnad - Torn

Jean Eric Rehn (Arkitekt)

År 1782 - 1784 Nybyggnad - Sakristia

Jean Eric Rehn (Arkitekt)

År 1782 - 1784 Nybyggnad - Korparti

Jean Eric Rehn (Arkitekt)

År 1782 - 1784 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet. Rektangulärt långhus med halvrunt kor i öster och torn i väster, sakristia i norr. Arkitekt Jean Erik Rehn, länsbyggmästare Magnus Beurling i Vadstena. Under koret ordnades den Gyllenstiernska-Hornska gravkammaren till vilken 22 kistor från den gamla kyrkan överfördes.

Jean Eric Rehn (Arkitekt)

Magnus Beurling (Byggmästare)

Kyrkobyggnader 1760-1860 (Arkiv)

År 1783 - 1783 Fast inredning - altaruppsats
Altarprydnad ritad av slottsarkitekten Jean Erik Rhen och bekostad av kyrkans patronus greve Gustaf Horn. Utsmyckningarna tros vara tillverkade av hovbildhuggaren Jean Baptiste Masreliez,.

Jean Baptiste Masreliez (Konstnär - Bildhuggare)

Jean Eric Rehn (Arkitekt)

Kyrkobyggnader 1760-1860 (Arkiv)

År 1784 - 1784 Fast inredning - orgel
Orgel tillverkad av Pehr Schiörlin i Linköping, bekostad av kyrkans patronus greve Gustaf Horn.

Pehr Schiörlin (Orgelbyggare)

Kyrkobyggnader 1760-1860 (Arkiv)

År 1785 - 1785 Invigning
Invigning 26 augusti av biskopen Uno von Troil.
År 1799 - 1799 Ändring
Orgeln reparerades av organisten Andreas Dahlgren, Tryserum.
År 1800 - 1849 Nybyggnad
Uppförande av kyrkstallar.
År 1820 - 1829 Ändring
Orgeln något omdisponerad, troligen av P Z Strand.

Pehr Zacharias Strand (Orgelbyggare)

Unnerbäck, Axel, Orgelinventarium, 1988 Kyrkobyggnader 1760-1860 (Arkiv)

År 1848 - 1848 Ändring
Orgeln reparerad av organisten A P Kjellander.
År 1886 - 1886 Ändring - restaurering
Nytt golv och ny öppen bänkinredning. Ev ny altarring.

Kyrkan Kyrkobyggnader 1760-1860 (Arkiv)

År 1886 - 1886 Fast inredning - bänkinredning
Nytt golv och ny öppen bänkinredning. Ev ny altarring.

Kyrkan Kyrkobyggnader 1760-1860 (Arkiv)

År 1890 - 1899 Nybyggnad
Uppförande av kyrkstallar.
År 1896 - 1896 Ändring
Orgeln reparerad av organisten Holmdahl.
År 1928 - 1929 Ändring - restaurering
Ommålning och omförgyllning av interiören, antikglas i korfönstren, ny altarskiva. Orgelverket omstämt och rengjort. Tornurverk installerades. Vindfång vid sydportalen. Utvidgning av kyrkogården. Arkitekt K M Westerberg, konservator S Sundbaum.

Karl Martin Westerberg (Arkitekt)

Sven Sundbaum (Konservator)

Kyrkobyggnader 1760-1860 (Arkiv)

År 1948 - 1948 Rivning
Rivning av kyrkstallarna uppförda på 1890-talet.
År 1951 - 1951 Teknisk installation - värme
Teknisk installation - värme.

Kyrkobyggnader 1760-1860 (Arkiv)

År 1961 - 1965 Ändring - restaurering
Restaurering av kyrkoruinen.
År 1968 - 1968 Fast inredning - orgel
Restaurering av orgelverket av orgelbyggare Magnus Fries.

Magnus Fries (Orgelbyggare)

Kyrkobyggnader 1760-1860 (Arkiv)

År 1971 - 1972 Ändring - restaurering, exteriör
Exteriör och interiör restaurering under ledning av konstnären Eric Elfwén. Tornet, sakristian och takets nedre norra takfall försågs med kopparplåt, urtavlor och klot förgyllda. Sänkning av bänkgavlar. I väster borttogs bänkar för att bereda plats för en läktarunderbyggnad innehållande ett andakts- och förättningsrum prytt med en glasmosaik av Elfwén. Bänkar borttogs även i koret där en dopfunt tillverkad av Elfwén placerades. Nytt skrudskåp samt wc i sakristian. Restaurering av altaruppsats och övriga konstverk.

Eric Elfwén (Konstnär)

Kyrkobyggnader 1760-1860 (Arkiv)

År 1971 - 1972 Ändring - restaurering, interiör
Exteriör och interiör restaurering under ledning av konstnären Eric Elfwén. Tornet, sakristian och takets nedre norra takfall försågs med kopparplåt, urtavlor och klot förgyllda. Sänkning av bänkgavlar. I väster borttogs bänkar för att bereda plats för en läktarunderbyggnad innehållande ett andakts- och förättningsrum prytt med en glasmosaik av Elfwén. Bänkar borttogs även i koret där en dopfunt tillverkad av Elfwén placerades. Nytt skrudskåp samt wc i sakristian. Restaurering av altaruppsats och övriga konstverk.

Eric Elfwén (Konstnär)

Kyrkobyggnader 1760-1860 (Arkiv)

År 1971 - 1971 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt av konstnär Eric Elfwén.

Eric Elfwén (Konstnär)

År 1985 - 1985 Underhåll - exteriör
Avfärgning av fasaden med vit spritputs och gräddvit slätputs, vissa plåtarbeten.

Norrköpings Tidningar 1985-01-16 (Arkiv)

År 1998 - 1998 Specifika inventarier - textilskåp
Textilskåp.
År 2001 - 2001 Ändring - restaurering
Reparation av bogårdsmuren.
År 2001 - 2001 Ändring - restaurering
Handikappsanpassning av kyrkan, renovering av grindstolpar samt renovering av gravkapellets träportar. Arkitekt Anders Eriksson.

Anders Eriksson (Arkitekt)

År 2005 - 2005 Fast inredning - orgel
Restaurering av Schiörlinorgeln. Ålems Orgelverkstad, Olof Gustavssons Måleri AB, Askeby.

Gustavssons Måleri AB (Firma)

Ålems Orgelverkstad AB (Orgelbyggeri)