Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

HAGFORS SUNNEMO 1:31 - husnr 1, SUNNEMO KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Sunnemo 661

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SUNNEMO KYRKA (akt.)

1653 - 1653

1653 - 1653

Värmland
Hagfors
Värmland
Sunnemo
Norra Råda-Sunnemo församling
Karlstads stift
Färjevägen 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1995

Komplettering vid inventering 2005:
Sunnemo kyrka uppfördes 1653 av borgmästaren i Karlstad, brukspatronen Johan Börjesson, i timmer med spånklädda fasader. Den omfattade då det nuvarande koret och långhuset. 1676 fullbordades kyrkan med torn och läktare. 1776 timrades en korsarm åt norr, vilken inreddes med läktare och bänkar. För att bereda plats åt den nya korsarmen flyttades sakristian till sin nu befintliga plats öster om koret. 1805 byttes de utvändiga spånen mot en lockpanel. Samtidigt brädfodrade man även kyrkan invändigt. 1838 ersattes rundbågiga fönster mot nya rektangulära. Sakristian har dock behållit sina ursprungliga f...

Läs mer i eget fönster

År 1653 - 1653 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus och kor
År 1653 - 1653 Nybyggnad - Korparti
År 1653 - 1653 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1676 - 1676 Nybyggnad - Torn
Torn och läktare.
År 1680 - 1680 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsatsen tillkom utförd av bildhuggaren Anders Larsson från Filipstad. Den målades av Bengt Svensson i Ängsundet.

Anders Larsson (Konstnär - Bildhuggare)

År 1776 - 1776 Nybyggnad - Korsarm/ar
En korsarm tillfogas åt norr, vilken inreddes med läktare och bänkar. För att berede plats åt den nya korsarmen flyttades sakristian till sin befintliga plats öster om koret.
År 1776 - 1777 Ändring - ombyggnad, interiör
Innertaket byggdes platt. Kyrkan hade två dörrar och åtta fönster.
År 1805 - 1809 Ändring - ombyggnad, interiör
Väggarna i kyrkan panelkläddes.
År 1805 - 1805 Ändring - ombyggnad, exteriör
De utvändiga fasadspånen byttes mot lockpanel.
År 1853 - 1856 Ändring - tillbyggnad
Mellan åren 1853-55 genomgick kyrkan en omfattande renovering såväl interiört som exteriört. För att vinna utrymme fick långhuset en tillbyggnad i väster och norra korsarmen förlängdes. Till skillnad från kyrkans äldsta delar är dessa tillbyggnader ej uppförda i timmer. Vid en reparation tillkom även vapenhuset, vilken upphöjdes i höjd med långhuset varvid tornet kom att bli inklämt och dess vackra resning förlorades.
År 1853 - 1855 Ändring - ombyggnad, interiör
Väggarna inkläddes med väv och korgolvet omlades med tegel och plank. Under koret fanns en del gamla gravar därav murning med tegel. Det platta taket i korsarmen togs bort och ersattes av ett välvt. Predikstolen flyttades från den norra sidan till den södra "för att erhålla en ljusare plats". Två läktare byggdes 1853 och ett orgelverk tillkom. Orgeln byggdes av orgelbyggaren Melanos från Östra Ämtervik.
År 1855 - 1855 Ändring - ombyggnad
Man stadgade upp kyrkan genom två pilastrar av järn vid den södra väggen.
År 1867 - 1867 Teknisk installation - värme
En kamin insätts i sakristian.
År 1871 - 1871 Fast inredning - orgel, orgelverk
Orgelverket renoveras av Pettersson i Älvsbacka.
År 1897 - 1897 Teknisk installation - värme
Insätts kamin i kyrkorummet.
År 1903 - 1903 Ändring - ombyggnad, interiör
Interiöra renoveringsarbeten. Korgolvet sänktes i nivå med det övriga kyrkogolvet och en ny altarring insattes. På väggarna kläddes väven över med panel. Den gamla bänkinredningen, som var av den gamla slutna typen med dörrar, revs ut och ersattes med nya öppna bänkar efter tidens mode.
År 1934 - 1935 Nybyggnad - Vapenhus
Långhus och kor. Kyrkan uppfördes på hemmanet Tutemotorps ägor av borgmästaren i Karlstad, brukspatron Johan Börjesson.
År 1934 - 1935 Ändring - ombyggnad, interiör
Åren 1934-35 restaurerades kyrkan grundligt efter förslag av arkitekt Tor Engloo, Stockholm, med målet att försöka återställa kyrkan i ursprungligt skick. Tillbyggnaden i norr borttogs, gammal brädfodring ersattes med spån och innerväggarna återfick sitt ursprungliga utseende genom att väggtimret blottades. Nya rundbågiga fönster insattes istället för äldre fyrkantiga. Golvet omlades och uppvärmning med varmluft installerades. Orgeln ombyggdes och försågs med elektrisk fläkt. Predikstolen flyttades tillbaka till sin ursprungliga norra sida. Altarringen ersattes med en ny efter ritning av Engloo. Två obelisker och en ny dopfunt tillkom, även de av Engloo. Vapenhuset omändrades till sin exteriör för att harmoniera med kyrkans stil.

Tor Engloo (Arkitekt)

År 1934 - 1935 Konservatorsarbeten
Vid restaureringen 1934-35 framtogs originalfärger och målningar på altaruppsatsen av konservator Sven Dahlén. Predikstolen befriades från övermålningen och de äldre underliggande färgerna i olika blå nyanser kom i dagen. Längst ned på predikstolskorgen återkommer initialerna N O S.

Sven Dalén (Konservator)

År 1935 - 1935 Specifika inventarier - dopfunt

Tor Engloo (Arkitekt)

År 1935 - 1935 Fast inredning - altarring

Tor Engloo (Arkitekt)

År 1935 - 1935 Fast inredning - orgel
Nytt orgelverk. Fasaden förminskades något på höjden och förgylldes.

E A Setterquist & Son Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1994 - 1994 Konservatorsarbeten
Konservatorsarbeten skedde på orgelfasader, predikstol, altaruppsats, oljemålningar, ljuskronor och andra lösa inventarier.
År 1994 - 1994 Ändring - ombyggnad, interiör
I vapenhuset inrättades då en brudkammare och under läktaren i väster plockades tre bänkar bort från vardera kvarteren för att rymma plats för skåp till stolsförvaring, och för att fungera som bokbord. Här placerades också kyrkans ljusbärare. Korgolvets yta utökades västerut och hela kyrkan ommålades interiört.

Karl Karlsén (Arkitekt)

År 1997 - 1997 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Tjärning av tak och rödfärgning av fasader.
År 2001 - 2001 Konservatorsarbeten
Konservering mässhake.

Libraria AB (Konservator)

År 2013 - 2013 Underhåll
Målning och tjärning av spåntak och fasader på kyrka och bårhus. Byte av enstaka spån. Renovering/Målning av fönster och dörrar på kyrka och bårhus. Teknisk kontroll: KUBJO Byggkonsult AB

Antikvarietjänst AB (Antikvarie)

Kyrktak bygg och konsult AB (Entreprenör)