Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

TORSBY ÖSTMARK 1:849 - husnr 4, ÖSTMARKS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

475.0014

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ÖSTMARKS KYRKA (akt.)

1765 - 1765

1765 - Okänt

Värmland
Torsby
Värmland
Östmark
Östmarks församling
Karlstads stift
Kyrkåsen 2B

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Centralkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 1995

Komplettering vid inventering 2004: Östmarks kyrka från år 1765 är uppförd under ledning av byggmästarna Kihlsten, Lysvik och Olof Larsson, Västra Ämtervik. Invigning av kyrkan skedde den 2 juli 1761 av Probsten och Professorn, Doct Ullholm.

Under 1770-talet kläddes exteriören med spånor och år 1778 togs ett runt fönster upp vid predikstolen. Detta fönster gavs på 1870 talet samma form som kyrkans övriga fönster.

Kyrkorummet målades vitt invändigt för första gången 1814. På 1830-talet sattes fyra stolpar upp kring korsmitten för att stödja det horisontella partiet mellan taklisten och själva takvalven. I början av 1840-talet anså...

Läs mer i eget fönster

År 1765 - 1765 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, korsarmar, sakristia och torn. Vapenhus med vindfång i södra, norra och västra korsarmsgavlarna.
År 1765 - 1765 Nybyggnad - Korparti
År 1765 - 1765 Nybyggnad - Sakristia
År 1765 - 1765 Nybyggnad - Torn
År 1765 - 1765 Nybyggnad - Korsarm/ar
År 1765 - 1765 Nybyggnad - Vapenhus
År 1765 - Okänt Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 2000 - 2001 Underhåll - exteriör
Omtjärning tak.

Värmlands Museum (Antikvarie)

År 2004 - 2005 Konservatorsarbeten
Konservering vit mässhake.

Handarbetets Vänner Licium (Konservator)

År 2005 - 2006 Underhåll - exteriör
Tjärstrykning av tak, tornspira och väggar.

Hälsinge Takspån AB, Kilafors (Entreprenör)

År 2006 - 2006 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Tjärning av tak. Arbetet utfördes av Hälsinge takspån.
År 2010 - 2011 Teknisk installation - värme
Bergvärme.
År 2011 - 2012 Ändring - tillgänglighetsanpassning
Tillgänglighetsanpassning av kyrktrappa, bl a sänkning av tröskel, smidesräcke och ramp med mur.

Antikvarietjänst AB (Antikvarie)

Sunne Byggnads AB (Entreprenör)

År 2012 - 2012 Underhåll - exteriör
Tjärning samt byte av uttjänta spån på kyrktaket.

Antikvarietjänst AB (Antikvarie)

Hälsinge Takspån AB, Kilafors (Entreprenör)

År 2013 - 2013 Underhåll
Renovering av fönster samt tjärning av tak.

Antikvarietjänst AB (Antikvarie)

Hälsinge Takspån AB, Kilafors (Entreprenör)

År 2014 - 2015 Teknisk installation
Komplettering belysning i kyrka.

Antikvarietjänst AB (Antikvarie)

Goodtech (Entreprenör)

År 2014 - 2014 Teknisk installation - brandskydd
Installation sprinklersystem.

Antikvarietjänst AB (Antikvarie)

År 2014 - 2014 Konservatorsarbeten
Konservering altarring, predikstol, korskrank, orgelfasad, korsvalvspelare, glaskrona och timglas.

Värmlands Museum (Konservator)

År 2015 - 2017 Specifika inventarier - textilskåp
Ny textilförvaring i sakristian.

Antikvarietjänst AB (Antikvarie)

Karl Nilsson Måleri AB (Firma)

Lysviks snickerifabrik AB (Firma)

Sunne Byggnads AB (Firma)

År 2015 - 2016 Specifika inventarier - textilskåp
Ny textilförvaring.

Antikvarietjänst AB (Antikvarie)

Karlssons Måleri AB (Hantverkare - Målare)

Sunne Byggnads AB (Hantverkare)

År 2017 - 2017 Underhåll - exteriör
Omtjärning spåntak.

Antikvarietjänst AB (Antikvarie)

Hälsinge Takspån AB, Kilafors (Firma)