Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

KUMLA KUMLA KYRKA 1 - husnr 1, KUMLA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

2 Kumla kyrka, västra fasaden.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
KUMLA KYRKA (akt.)

1100 - 1199

1829 - 1834

1829 - 1835

Örebro
Kumla
Närke
Kumla
Kumla församling
Strängnäs stift
Södra Kungsvägen 59

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

År 1100 - 1199 Nybyggnad
En medeltida kyrka byggs av vilken byggnadsdetaljer finns kvar i den nuvarande kyrkobyggnadens interiör.

Kumla kyrkor. Sveriges Kyrkor 166 (Publikation)

År 1200 - 1549 Ändring - tillbyggnad
Den medeltida kyrkan byggs ut i etapper.

Kumla kyrkor. Sveriges Kyrkor 166 (Publikation)

År 1828 - 1829 Rivning
Den medeltida kyrkan rivs.

Kumla kyrkor. Sveriges Kyrkor 166 (Publikation)

År 1829 - 1834 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor och torn

Axel Nyström (Arkitekt)

År 1829 - 1834 Nybyggnad - Torn

Axel Nyström (Arkitekt)

År 1829 - 1834 Nybyggnad - Korparti

Axel Nyström (Arkitekt)

År 1829 - 1835 Nybyggnad
Ny kyrka uppfördes i nyklassicistisk stil med rektangulär plan, indraget västtorn, inbyggd absid i öster, flackt sadeltak, gulputsade väggar med pilastrar och antikiserande västportal flankerad av två kraftiga kolonner. Tak av kopparplåt.

Axel Nyström (Arkitekt)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1968 - 1968 Brand
Kyrkan brann. Endast yttermurarna samt tornet fanns kvar.

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1971 - 1972 Ändring - restaurering
Återuppbyggnad av den nedbrunna kyrkan. Bibehållen exteriör. Kyrkan avfärgades i gult i stället för vitt, som före branden. Hela interiören nybyggdes och omgestaltades. Viss förändrad rumsdisponering. Korväggen i öster täcktes av en väggmålning, al fresco. Nytt triumfkrucifix.

Birger Boman (Konstnär)

Harry W. Svensson (Konstnär)

Jerk Alton (Arkitekt)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

Kumla kyrkor. Sveriges Kyrkor 166 (Publikation)

År 1971 - 1972 Fast inredning - predikstol
Ny predikstol

Jerk Alton (Arkitekt)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

Kumla kyrkor. Sveriges Kyrkor 166 (Publikation)

År 1971 - 1972 Fast inredning - bänkinredning
Ny bänkinredning

Jerk Alton (Arkitekt)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

Kumla kyrkor. Sveriges Kyrkor 166 (Publikation)

År 1975 - 1975 Fast inredning - orgel
Ny orgel

Paul Ott (Orgelbyggare)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1992 - 1992 Ändring - tillgänglighetsanpassning
Handikappanpassning av kyrkan

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1992 - 1992 Underhåll
Putslagning och avfärgning både ut- och invändigt. Interiört fick taket sin nuvarande ljusblå kulör och pelarnas kapitäl fick sin nuvarande utformning. Målning/bättringsmålning av fönster, dörrar, ledstänger och snickerier.

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1992 - 1992 Teknisk installation - värme
Ny värmeanläggning.

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1993 - 1993 Ändring
Tillkom Mariakor i väster, i kyrkorummets norra sidoskepp.

Jerk Alton (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

År 2005 - 2007 Underhåll - exteriör
På prov, ombyggnad av ett mindre parti i sydöst av takets nedre del, med ny kopparplåt. Fortsatt ombyggnad av långhustakets nedre del med ny kopparplåt. Putslagning och avfärgning av fasaderna. Målning av fönster, dörrar, lanternin samt gjutjärnsdelar på pilastrar och kolonner. Viss komplettering av kalkstensdetaljer.

Arkitektur & Byggnadsvård AB (Arkitektkontor)

Börje Lindström (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)