Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ÖREBRO MOSJÖ KYRKA 1:1 - husnr 1, MOSJÖ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

2 Västra porten.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
MOSJÖ KYRKA (akt.)

1000 - 1150

1100 - 1249

1150 - 1299

Örebro
Örebro
Närke
Mosjö
Mosjö-Täby församling
Strängnäs stift
Prästgårdsvägen 36

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

År 1000 - 1150 Nybyggnad
Träkyrka från vilken väggplankor med inskurna kors och spikhål finns kvar.

Kyrkor i Örebro härad: konsthistoriskt inventarium (Publikation)

År 1100 - 1249 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor och torn. Tornet byggt något senare än långhus och kor. Långhusets östra del samt koret är kyrkans äldsta delar.
År 1100 - 1249 Nybyggnad - Torn
År 1100 - 1249 Nybyggnad - Korparti
År 1150 - 1299 Nybyggnad
Den östra delen av långhuset med lägre smalare kor är kyrkans äldsta del. Långhusets västra del och tornet är från 1200-talet. Ursprungligen var kyrkan uppförd med absid.

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

Kyrkor i Örebro härad: konsthistoriskt inventarium (Publikation)

År 1400 - 1549 Nybyggnad - Sakristia
År 1500 - 1599 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia uppfördes av obearbetade block av sandsten vid korets norra sida.

Kyrkor i Örebro härad: konsthistoriskt inventarium (Publikation)

År 1500 - 1599 Valvslagning
Troligtvis fick koret valv

Kyrkor i Örebro härad: konsthistoriskt inventarium (Publikation)

År 1500 - 1599 Ändring - ombyggnad
Muröppningen mellan långhus och kor förändrades och absiden revs.

Kyrkor i Örebro härad: konsthistoriskt inventarium (Publikation)

År 1617 - 1617 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning
Väggmålningar i renässansstil.

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1690 - 1699 Fast inredning - predikstol
Ny predikstol med de fyra evangelisterna på fyllningarna.

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1691 - 1692 Ändring - ombyggnad
Yttre och inre reparationer. Fönstren på södra sidan samt västportalen utvidgades.

Kyrkor i Örebro härad: konsthistoriskt inventarium (Publikation)

År 1700 - 1725 Nybyggnad - Gravkor
Bibyggnad – Kjerrmanska graven belägen invid korets södra mur med pulpettak. Under markytan en murad gravkammare.

Kyrkor i Örebro härad: konsthistoriskt inventarium (Publikation)

År 1724 - 1724 Fast inredning - predikstol
Nytt predikstolstak

Mäster Marcus . (Hantverkare)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

Kyrkor i Örebro härad: konsthistoriskt inventarium (Publikation)

År 1760 - 1764 Ändring - ombyggnad
Nytt fönster i korets östra vägg. Kyrkans yttermurar fick en grov puts. Långhuset tak fick ett spegelvalv av trä med gipsdekorationer. Kalkstensgolv i kor och gångar. Kyrkan och koret vitlimmades (tidigare dekorationsmålningar).

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

Kyrkor i Örebro härad: konsthistoriskt inventarium (Publikation)

År 1760 - 1764 Fast inredning - bänkinredning
Ny bänkinredning.

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

Kyrkor i Örebro härad: konsthistoriskt inventarium (Publikation)

År 1760 - 1764 Fast inredning - altare
Fristående altare flyttas intill östra korväggen.

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

Kyrkor i Örebro härad: konsthistoriskt inventarium (Publikation)

År 1770 - 1799 Rivning
Troligtvis revs vapenhuset.

Kyrkor i Örebro härad: konsthistoriskt inventarium (Publikation)

År 1815 - 1816 Ändring
Yttre och inre reparationer. Samtliga fönster förstorades. Bågöppningarna mellan tornets bottenvåning och långhuset murades igen.

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

Kyrkor i Örebro härad: konsthistoriskt inventarium (Publikation)

År 1866 - 1866 Fast inredning - läktare
Läktaren i långhusets västra del uppfördes.

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1866 - 1866 Fast inredning - orgel
Kyrkan fick sin första orgel.

E A Setterqvist & Son, Örebro (Orgelbyggeri)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1893 - 1893 Underhåll - takomläggning
Kyrkans och sakristians spåntak byttes ut och täcktes med svartmålad järnplåt.

Kyrkor i Örebro härad: konsthistoriskt inventarium (Publikation)

År 1904 - 1905 Ändring - ombyggnad, fönster
Ursprungligt fönster togs upp på södra väggen, korgavelns fönster igenmurades.

Ragnar Östberg (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

Kyrkor i Örebro härad: konsthistoriskt inventarium (Publikation)

År 1904 - 1905 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Väggarna dekorationsmålades i långhusets östra del och i koret.

Olle Hjortzberg (Konstnär)

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

Kyrkor i Örebro härad: konsthistoriskt inventarium (Publikation)

År 1904 - 1905 Byggnadsarkeologisk undersökning
Väggplankor från en tidigare kyrka (troligt 1000-tal) påträffades, återanvända i ett äldre golv.

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

Kyrkor i Örebro härad: konsthistoriskt inventarium (Publikation)

År 1904 - 1905 Fast inredning - bänkinredning
Bänkinredningens sittbänkar gjordes om.

Ragnar Östberg (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

Kyrkor i Örebro härad: konsthistoriskt inventarium (Publikation)

År 1904 - 1905 Fast inredning - altarring
Öppen altarring

Ragnar Östberg (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

Kyrkor i Örebro härad: konsthistoriskt inventarium (Publikation)

År 1931 - 1931 Ändring - restaurering
Utvändigt togs putsen bort. Pulpettaket ovan Kjerrmanska graven togs bort.

Kyrkor i Örebro härad: konsthistoriskt inventarium (Publikation)

År 1931 - 1931 Ändring - ombyggnad, fönster
Korets östra fönster återupptogs och gavs innanfönster med glasmålning.

Kyrkor i Örebro härad: konsthistoriskt inventarium (Publikation)

År 1941 - 1941 Fast inredning - orgel
Orgeln byggdes om och moderniseras.

Kyrkor i Örebro härad: konsthistoriskt inventarium (Publikation)

År 1958 - 1958 Ändring - restaurering, interiör
Invändigt avlägsnades spegelvalvet och dekorationsmålningar. Nytt innertak ovanpå de medeltida takbjälkarna vilket innebar att man kunde frilägga de äldre väggmålningarna från 1617. Sakristian försågs med ny skåpinredning, piscina och bönealtare.

Bertil Nyström (Konstnär)

Claes Laurent (Arkitekt)

Gösta Lindström (Konservator)

Örebro läns museum (Arkiv)

Till hembygden 1959 (Publikation)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1958 - 1958 Fast inredning - predikstol
Predikstolens ursprungliga bemålning togs fram.

Gösta Lindström (Konservator)

Örebro läns museum (Arkiv)

Till hembygden 1959 (Publikation)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1958 - 1958 Fast inredning - bänkinredning
Renovering av bänkar.

Claes Laurent (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

Till hembygden 1958 (Publikation)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1958 - 1958 Teknisk installation - värme
Nya radiatorer.

Claes Laurent (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

Till hembygden 1959 (Publikation)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1958 - 1958 Fast inredning - altare
Ett nytt fristående altare med utskjutande skiva av röd sandsten. Nytt knäfall.

Örebro läns museum (Arkiv)

Till hembygden 1959 (Publikation)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1958 - 1958 Ändring - ombyggnad, port
Porten i väster får nytt dörrblad av ek, de medeltida järnbeslagen överflyttades.

Claes Laurent (Arkitekt)

Gösta Lindström (Konservator)

Örebro läns museum (Arkiv)

Till hembygden 1959 (Publikation)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1958 - 1958 Ändring
Kopia av Mosjömadonnan placerades på korbågens södra vägg.

Örebro läns museum (Arkiv)

Till hembygden 1959 (Publikation)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1982 - 1982 Ändring - tillgänglighetsanpassning
Kompletteringsisolering av kyrkvindsbjälklaget.

Jerk Arkitektkontor Alton Arkitektkontor AB (Arkitektkontor)

Leif Brorson (Konstruktör)

Örebro läns museum (Arkiv)

År 1982 - 1982 Underhåll - målningsarbete, interiör
Avfärgning interiört.

Jerk Arkitektkontor Alton Arkitektkontor AB (Arkitektkontor)

Leif Brorson (Konstruktör)

Örebro läns museum (Arkiv)

År 1982 - 1982 Underhåll - exteriör
Exteriört fogkompletteringsarbeten i murverket.

Jerk Arkitektkontor Alton Arkitektkontor AB (Arkitektkontor)

Leif Brorson (Konstruktör)

Örebro läns museum (Arkiv)

År 1987 - 1987 Fast inredning - orgel
Nytt orgelverk bakom befintlig fasad. Fasaden målades i en kraftigt blå kulör.

Olof Hammarberg (Orgelbyggare)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1988 - 1988 Ändring
Nytillverkat kors till medeltida corpusbild (1400-1500-tal)

Jerk Arkitektkontor Alton Arkitektkontor AB (Arkitektkontor)

Örebro läns museum (Arkiv)

År 2006 - 2007 Teknisk installation - högtalaranläggning
Nya högtalare och manöverpulpet

Örebro läns museum (Arkiv)

År 2006 - 2007 Fast inredning - bänkinredning
Främre bänkraden borttagen

Örebro läns museum (Arkiv)

År 2006 - 2007 Ändring - ombyggnad, golv
Ändring av golv vid dopfunt

Örebro läns museum (Arkiv)