Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

MARK FOTSKÄL 7:1 - husnr 1, FOTKÄLS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

B957_131.35

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
FOTKÄLS KYRKA (akt.)

1864 - Okänt

1864 - 1864

Västra Götaland
Mark
Västergötland
Fotskäl
Västra Marks församling
Göteborgs stift
Fotskäls kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1992

FOTSKÄLS KYRKA uppfördes 1864-65 på medeltida kyrkplats och ersatte en liten och förfallen delvis medeltida stenkyrka som låg innanför de nuvarande grundmurarna. Nybyggnadsritningarna upprättades av Stockholmsarkitekten och professorn vid Konstakademien Edvard von Rothstein, i en blandning av nyklassicistisk och nygotisk stil.

Kyrkorummet dekorerades 1915 med al seccomålningar av konstnären John Hedaeus. Blyinfattade glasmålningar i koret tillkom samtidigt efter kartong av samme konstnär. Den medeltida dopfunten återinsattes i kyrkorummet efter att ha stått ute på kyrkogården en längre tid.

Utvändiga snickerier ommålades 1927 och ...

Läs mer i eget fönster

År 1860 - 1860 Ritning godkänd / bygglov

Edvard von Rothstein (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1864 - Okänt Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1864 - 1864 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia och torn

Edvard von Rothstein (Arkitekt)

År 1864 - 1864 Nybyggnad - Sakristia

Edvard von Rothstein (Arkitekt)

År 1864 - 1864 Nybyggnad - Korparti

Edvard von Rothstein (Arkitekt)

År 1864 - 1864 Nybyggnad - Torn

Edvard von Rothstein (Arkitekt)

År 1874 - 1874 Fast inredning - orgel
Ny orgel.

Johan Niklas Söderling (Orgelbyggare)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1915 - 1915 Fast inredning - glasmålning
Blyinfattade glasmålningar i korfönstren tillkom.

John Hedæus (Konstnär)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1915 - 1915 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, exteriör
Väggmålningar tillkom.

John Hedæus (Konstnär)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1915 - 1915 Specifika inventarier - dopfunt
Den medeltida dopfunten togs åter i bruk efter att ha stått ute på kyrkogården.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1923 - 1923 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Utvidgning av kyrkogården.

Gerdt Stendahl (Obestämd yrkestillhörighet)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1925 - 1925 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Förslag till ordnande av gamla och nya kyrkogården.

Allan Berglund (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1927 - 1927 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Ommålning av utvändiga snickerier.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1928 - 1928 Teknisk installation - el
Installation av elektrisk belysning.

Lindström & Sjöbergs elektriska affär AB (Firma)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1932 - 1932 Underhåll - målningsarbete, interiör
Ommålning av bänkarna i främre södra kvarteret.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1933 - 1933 Fast inredning - bänkinredning
Den främre kyrkbänken avkortades.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1935 - 1935 Teknisk installation - värme
Ny varmluftsanläggning, skorsten och källarnedgång.

Ebbes Bruks Aktiebolag (Firma)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1937 - 1937 Underhåll - exteriör
Reparation av yttertaket.

Arfvid Nilsson (Hantverkare - Snickare)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1938 - 1938 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Kyrkogårdsmuren och entrépartiet ombyggdes i samband med vägbygge utanför kyrkan.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1948 - 1948 Ändring
Nya nummertavlor tillkom.

Eric Nilsson (Konstnär)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1954 - 1954 Ändring - ombyggnad, interiör
Läktarunderbyggnad tillkom.

Eiler Graebe (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1954 - 1954 Underhåll - målningsarbete, interiör
Ommålning av innertaket som försågs med ny dekor. Ommålning av väggarna i bruten vit kulör och av bänkinredningen, som laserades i en grågrön ton och marmorering på bänkdörrarna.

Axel Johansson (Hantverkare - Målare)

Eiler Graebe (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1954 - 1954 Konservatorsarbeten
John Hedaeus kalkmålningar renoverades och gavs därtill "en viss inramning".

Brocke Blückert (Konstnär)

C O Svensson (Konservator)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1954 - 1954 Fast inredning - läktare
Läktarens mittparti försågs med en halvcirkelformad utbyggnad vilande på ett par nyuppsatta pelare.

Eiler Graebe (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1954 - 1954 Fast inredning - bänkinredning
Sju bänkrader borttogs under läktaren och två bänkrader insattes i stället i kyrkans tvärgångar.

Eiler Graebe (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1954 - 1954 Ändring - ombyggnad, port
Nya innerdörrar insattes i nord- och sydportalerna.

Eiler Graebe (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1954 - 1954 Ändring - ombyggnad, golv
Trägolvet i kyrkorummet omlades.

Eiler Graebe (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1954 - 1954 Ändring - ombyggnad, fönster
Innanfönster insattes.

Eiler Graebe (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1955 - 1955 Specifika inventarier - dopfunt
Konservering av dopfunten.

Eric Johansson (Konservator)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1963 - 1963 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Trappräcken av smidesjärn vid trapporna på kyrkogården samt handledare vid kyrkans huvudingång.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1966 - 1966 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Nybyggnad av bårhus.

Länsarkitektkontoret i Vänersborg (Arkitektkontor)

Sten Bristulf (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1982 - 1982 Fast inredning - bänkinredning
Tillstånd att lägga dynor i kyrkans bänkar.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1988 - 1988 Fast inredning - bänkinredning
Borttagande av två bänkar i kyrkans norra tvärgång. Bänkarna hade placerats där i senare tid och avlägsnades för handikappanpassning.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1995 - 1995 Underhåll - exteriör
Utvändig fasadrenovering. Putslagning och målning av snickerier.

Bröderna Bergström (Byggmästare)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1996 - 1996 Konservatorsarbeten
Konservering av altarskåp, som sedan flyttades från Borås museum till Fotskäls kyrka.

K-Konservator (Konservator)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 2003 - 2005 Ändring - restaurering, interiör
Takets äldre ytskikt framtogs.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 2003 - 2003 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Nedtagning av tre träd på kyrkogården.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 2003 - 2005 Underhåll - målningsarbete, interiör
Ommålning av vapenhuset och sakristian samt av snickerier i kyrkorummet. Framtagning av takets äldre utseende.

Alf, Stig & Marina Enström (Hantverkare - Målare)

Bygg-tjänst i Främmestad AB (Entreprenör)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 2003 - 2005 Ändring - ombyggnad, interiör
En manöverpulpet insattes rakt under läktarbarriären på södra sidan i kyrkorummet.

Bygg-tjänst i Främmestad AB (Entreprenör)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 2003 - 2005 Ändring - ombyggnad, port
Den södra porten nytillverkades eftersom den befintliga hade svåra rötskador.

Bygg-tjänst i Främmestad AB (Entreprenör)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 2003 - 2005 Fast inredning - altarring
Ommålning och omklädning av altarringen.

Bygg-tjänst i Främmestad AB (Entreprenör)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 2003 - 2005 Fast inredning - bänkinredning
Borttagande av en kyrkbänk.

Bygg-tjänst i Främmestad AB (Entreprenör)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 2004 - 2004 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Ändring av fyra grusgångar på kyrkogården.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 2004 - 2004 Konservatorsarbeten
Konserveringsarbeten på predikstol, nummertavlor och altarkors samt av dekorationsmåleri på väggarna.

Anders Darwall (Konservator)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 2018 - 2020 Underhåll - exteriör
Putslagning och avfärgning av alla fasader, ommurning av tegelvalv ovanför ljudluckor, målning av fönster, dörrar, lanternin, ljudluckor, vindskivor, omläggning av tegeltak åt norr

Puts & Tegel Örebro (Firma)

År 2018 - 2020 Ändring - ombyggnad, trappa
Ny invändigt trappa från bakre del av kyrkorum till läktare.

Byggnadsfirman Fransson & Karlsson (Firma)

År 2019 - 2020 Underhåll - fönster
Fem spröjsade blyfönster har renoverats.

Blyfönsteriet Alingsås (Firma)

År 2019 - 2020 Fast inredning - bänkinredning
Borttagning av två bänkrader i främre delen samt borttagning av tre bänkrader bakre delen.
År 2019 - 2020 Teknisk installation - värme
Byte av oljeeldad varmluftspanna till pelletspanna
År 2019 - 2020 Fast inredning - altare
Tillverkning av nytt fristående altarbord.

Torestorps finsnickeri (Firma)

År 2019 - 2020 Konservatorsarbeten
Konservering av tre utomhusarmaturer.

Studio Västsvensk Konservering SVK (Konservator)