Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

TRANEMO ÖLSREMMA 2:1 - husnr 1, ÖLSREMMA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

B957_024.22/00020

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ÖLSREMMA KYRKA (akt.)

1663 - Okänt

1663 - 1663

Västra Götaland
Tranemo
Västergötland
Ölsremma
Dalstorps församling
Göteborgs stift
Ölsremmas kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Historik

Inventeringsår 1997

ÖLSREMMA KYRKA uppfördes 1663 på platsen för en äldre föregångare. Kyrkobyggnaden är knuttimrad. Det ursprungliga utseendet var något annorlunda än dagens. Utvändigt var kyrkan klädd med grova bräder och invändigt målad med bibliska motiv. Innertaket var platt och kyrkorummet saknade läktare. Dagsljuset silade in genom fyra högt sittande mindre fönster. År 1673 ommålades kyrkan. Kyrkan reparerades och tillbyggdes 1837. Träspånen på taket utbyttes 1912 mot tegel.

Kyrkan renoverades efter förslag av arkitekten Axel Forssén 1928-29. Renoveringsarbetet utfördes av byggmästarna Albin och Carl Wilhelm Gustafsson, Borås och målningen utfö...

Läs mer i eget fönster

År 1663 - Okänt Nybyggnad
År 1663 - 1663 Nybyggnad
Långhus
År 1673 - 1673 Underhåll - målningsarbete
Kyrkan målades.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1760 - 1859 Nybyggnad - Vapenhus

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1837 - 1837 Nybyggnad - Korparti
Kyrkan förlängdes åt öster

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1912 - 1912 Underhåll - takomläggning
Takets spån utbyttes mot tegel.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1928 - 1929 Fast inredning - predikstol
Predikstolen flyttades från södra till norra långhusväggen och ett nytt trappräcke anordnades.

Albin Gustafsson (Byggmästare)

Axel Forssén (Arkitekt)

Carl-Wilhelm Gustafsson (Byggmästare)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1928 - 1929 Specifika inventarier - altartavla
Ny altartavla.

John Hedæus (Konstnär)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1928 - 1929 Konservatorsarbeten
Framtagning av äldre marmorering på predikstolskorgen, läktarbröstningen och läktarpelarna. Nummertavlorna lagades, konserverades, målades och omförgylldes.

John Hedaeus (Konservator)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1928 - 1929 Fast inredning - orgel
Ny orgel.

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1928 - 1929 Fast inredning - predikstol, ljudtak
Förslag till nytt ljudtak.

Kungliga Byggnadsstyrelsen (Arkitektkontor)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1928 - 1929 Teknisk installation - värme
Installation av värmeledning.

Ebbes bruks nya arrendeaktiebolag (Firma)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1928 - 1929 Underhåll - exteriör
Översyn av exteriören. Södra ingången igensattes. Klockstapeln försågs med ny panel på norra och södra sidan och den spåntäckta huven tjärades.

Albin Gustafsson (Byggmästare)

Axel Forssén (Arkitekt)

Carl-Wilhelm Gustafsson (Byggmästare)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1928 - 1929 Ändring - ombyggnad, innertak
Kyrkorummets tak reparerades och taklistens nedersta del borttogs och ersattes med en slät mindre list.

Albin Gustafsson (Byggmästare)

Axel Forssén (Arkitekt)

Carl-Wilhelm Gustafsson (Byggmästare)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1928 - 1929 Underhåll - interiör
Invändig ommålning av tak, väggar, dörrar och fönster. Väggarna bekläddes med träfiberplattor.

Albin Gustafsson (Byggmästare)

Axel Forssén (Arkitekt)

Carl-Wilhelm Gustafsson (Byggmästare)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1928 - 1929 Fast inredning - bänkinredning
Kyrkan fick ny bänkinredning. De dåvarande öppna bänkarna utbyttes mot slutna. Den norra korbänken återuppsattes och tillsammans med den södra försågs de med nya gavlar och dörrar åt väster. Bänkarna på läktaren nytillverkades.

Albin Gustafsson (Byggmästare)

Axel Forssén (Arkitekt)

Carl-Wilhelm Gustafsson (Byggmästare)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1937 - 1937 Konservatorsarbeten
Konservering av äldre takbräder som uppsattes i sakristians tak.

C O Svensson (Konservator)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1948 - 1948 Teknisk installation - el

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1950 - 1950 Fast inredning - predikstol
Predikstolen utsmyckades med figurativa målningar.

Knut Nordenskjöld (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1955 - 1955 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Utvidgning av kyrkogården åt söder.

Länsarkitektkontoret i Vänersborg (Arkitektkontor)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1960 - 1960 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Flyttning av kyrkogårdens huvudingång till den västra muren.

A.T. Selander (Trädgårdsarkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1963 - 1963 Fast inredning - altaruppsats
Ny altaruppsats invigdes i samband med kyrkans 300-årsjubileum.

Arvid Bryth (Konstnär - Bildhuggare)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1980 - 1980 Fast inredning - bänkinredning
De tre bakersta bänkraderna under läktaren borttogs och två skåp placerades mot bakväggen i vardera bänkkvarteret. På läktaren borttogs de två främsta bänkraderna tillsammans med gradängerna.

Per Rudenstam (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1980 - 1980 Ändring - ombyggnad, interiör
Den ursprungliga väggpanelen frilades.

Per Rudenstam (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). (Arkiv)

År 1980 - 1980 Underhåll - målningsarbete, interiör
Taket ommålades och läktarbröstningen samt läktarpelarna bättringsmålades.

Per Rudenstam (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) (Arkiv)

År 2003 - 2003 Ändring - tillgänglighetsanpassning
Anläggande av handikappramp vid västra entrén
År 2010 - 2010 Teknisk installation - el
Byte av el, radiatorer och bänkvärmare

Malmbergs el (Firma)

År 2013 - 2013 Underhåll - målningsarbete
Ommålning av tak, väggar i kyrkorum, sakristia, vapenhus och under läktare med linoljefärg. Inredning i form av textilskåp, läktarbarriär, kyrkbänkar, fönster, foder har målats om med linoljefärg i befintlig kulör. Golv i vindfång och kyrkorum har målats med alkydoljefärg i befintlig kulör

Öxabäcks måleri (Firma)

År 2013 - 2013 Fast inredning - altarring
Altarring har ommålats med delvis ny färgsättning, knäfall och armstöd har klätts om med nytt tyg

Öxabäcks måleri (Firma)

År 2021 - 2021 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Utvändig målning av spånfasader på kyrkan, renovering/målning av fönster och dörraer

Marcus Samuelsson Bygg &Hantverk (Firma)

År 2021 - 2021 Underhåll - takomläggning
Alla spån på klockstapeln har lagts om och den nedre delen av panelen åt söder och norr har bytts ut mot nya underbrädor och nya läkt med spår i. Panelen är målad med Falu rödfärg

Marcus Samuelsson Bygg &Hantverk (Firma)