Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

VAGGERYD ÅKER 1:29 - husnr 1, ÅKERS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Årkeriext1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ÅKERS KYRKA (akt.)

1843 - 1845

1843 - 1845

Jönköping
Vaggeryd
Småland
Åker
Skillingaryds församling
Växjö stift
Åker 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Historik

Inventeringsår 2007

Åkers kyrka uppfördes 1843-45 och föregicks av minst en tidigare kyrkobyggnad. Under en restaurering
av den nuvarande kyrkan hittades grundmurarna efter en 1600-talskyrka samt spår av vad som kan vara
en ännu äldre träkyrka. Kyrkan ritades av arkitekt Theodor Edberg vid Överintendentsämbetet,
Stockholm, och uppfördes av byggmästare Peter Pettersson i Tåå. Vid uppförandet gjordes mindre
avvikelser från ritningarna, främst beträffande planformen och utformningen av tornlanterninen.
Det finns stora delar av den ursprungliga inredningen kvar. Bänkinredningen byggdes om på 1930-talet
men är i övrigt bevarad. Predikstolen, orgelfasa...

Läs mer i eget fönster

År 1843 - 1845 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia och torn

Petter Pettersson (Persson), Tå, Sandhult (Byggmästare)

År 1843 - 1845 Nybyggnad - Torn

Petter Pettersson (Persson), Tå, Sandhult (Byggmästare)

År 1843 - 1845 Nybyggnad - Sakristia

Petter Pettersson (Persson), Tå, Sandhult (Byggmästare)

År 1843 - 1845 Nybyggnad - Korparti

Petter Pettersson (Persson), Tå, Sandhult (Byggmästare)

År 1843 - 1845 Nybyggnad
Kyrkan uppförs av byggmästaren Peter Petersson i Tåå. Ritningarna upprättades år 1838 av länsbyggmästaren Berntsson och bearbetades 1840 och 1842 av Theodor Edberg vid Överintendentsämbetet. Ursprungligen var kyrkan spåntäckt och plåttäckningen tillkommer 1898.

länsbyggmästaren Berntsson (Arkitekt)

Peter Petersson (Byggmästare)

Theodor Edberg (Arkitekt)

År 1854 - 1999 Ändring
För specifika händelser, se pdf.

Anders Berglund (Arkitekt)

Anette Thorén (Konservator)

Carl Carlsson (Byggmästare)

C J Rolander, Klevshult (Konstnär)

Daniel Johansson (Byggmästare)

Erik Sand (Konstnär - Skulptör)

Ernst Almqvist (Byggmästare)

Johan Fredrik Åbom (Arkitekt)

Kåge Liefwendal (Konstnär)

Mårtenssons orgelbyggeri i Lund (Orgelbyggeri)

Paul Boberg (Arkitekt)

Sven Wahlgren (Konservator)

Söderlings orgelbyggeri, Göteborg (Orgelbyggeri)

Torsten Hjelm (Konstnär - Dekormålare)