Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ÖREBRO ERIKSBERG 1 - husnr 1A, ADOLFSBERGS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

2. exteriör, östra och norra fasaden.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ADOLFSBERGS KYRKA (akt.)

1970 - 1970

1970 - 1970

Örebro
Örebro
Närke
Örebro
Adolfsbergs församling
Strängnäs stift
Eriksbergsgatan 2

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Församlingshem

Historik

Inventeringsår 2003

1900-tal
Kyrkan byggdes 1970 efter ritningar av Lars Englund. Kyrkan uppfördes av rött tegel med sluten kubisk form, uppbruten av asymmetriskt placerade fönster och flacka takfall. Byggnaden utformades i norr med en souterrängvåning. Invändig fick byggnaden samma tegelytor i både väggar och golv. Kyrkan fick ett brett, näst intill kvadratiskt kyrkorum täckt av ett flackt, brutet innertak. Vid den västra och delvis vid den södra gaveln, fick kyrkan en utbyggnad innehållande sakristia och vapenhus. Via en trappa i vapenhuset nådde man souterrängentrén i västra gaveln. Kyrkans huvudentré placerades i sydväst via ett vapenhuset. Kyrkan...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1995

1900: tal
Kyrkan byggdes 1970 efter ritningar av arkitekt Lars Englund. Kyrkan uppfördes av rött tegel med sluten kubisk form, uppbruten av asymmetriskt placerade fönster och flacka takfall. Byggnaden utformades i norr med en souterrängvåning. Invändigt fick byggnaden samma tegelytor i både väggar och golv. Kyrkan fick ett brett, näst intill kvadratiskt kyrkorum täckt av ett flackt, brutet innertak. Vid den västra och delvis vid den södra gaveln, fick kyrkan en utbyggnad innehållande sakristia och vapenhus. Via en trappa i vapenhuset nådde man souterrängentrén i västra gaveln. Kyrkans huvudentré placerades i sydväst vi...

Läs mer i eget fönster

År 1970 - 1970 Nybyggnad
Kyrkan uppförs i rött tegel med sluten kubisk form täckt av ett flackt tak. I kyrkans ena hörn finns en utskjutande träkonstruktion för kyrkklockorna. Salformat kyrkorum med utbyggd sakristia och vapenhus längs långhusets västgavel och sydsida. Väggarna är uppbruten av enstaka, olika stora, asymmetriskt placerade fönster.

Lars Englund (Arkitekt)

Byggnadsregistret (Okänd)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1970 - 1970 Nybyggnad
År 1985 - 1985 Fast inredning - altaruppsats
Nytt krucifix på korväggen

Eva Spångberg (Konstnär)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1987 - 1987 Fast inredning - glasmålning
Ny glasmålning i fönster vid dopplatsen i sydväst.

Sven-Bertil Svensson (Konstnär)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1997 - 1997 Specifika inventarier - textilskåp
Om- och tillbyggnad av skåp för textilförvaring

Arkitektbyrå Fri Form AB, Örebro (Arkitektkontor)

År 1997 - 1997 Ändring - tillbyggnad
Vid ena kortsidan anslöts en lägre vinkelställd byggnad med entréparti, sakristia samt andra biutrymmen.

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 2000 - 2001 Fast inredning - orgel
Ny orgel

Göran Mårtensson (Orgelbyggare)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)