Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

EKSJÖ EVIGHETEN 2 - husnr 1, HÄSSLEBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Hässleby kyrka, 27 april 2004 (15).JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
HÄSSLEBY KYRKA (akt.)

1857 - 1859

1857 - 1859

Jönköping
Eksjö
Småland
Hässleby
Hässleby-Kråkshults församling
Linköpings stift
Västra Storgatan 45

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1992

Hässlebys kyrka började uppföras 1857 och invigdes 1861. Kyrkan ersatte en äldre stenkyrka av medeltida ursprung, som i sin tur föregåtts av en träkyrka. Träkyrkan hade status av biskopssäte, brann ner och av offerpengar till S:t Laurentius som troligen var kyrkans skyddshelgon uppförde man en ny stenkyrka. Denna lär ha stått direkt öster om den nuvarande kyrkan men rester från den har aldrig påträffats vid grävningar.
Den tidigare stenkyrkan saknade torn och istället en klockstapel som troligen stod norr om kyrkan. 1820 gjordes ritningar för ett torn som dock aldrig utfördes. Istället uppfördes en ny klockstapel 1829. Vid en bisko...

Läs mer i eget fönster

År 1857 - 1859 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, torn, sakristia

Fredrik Wilhelm Scholander (Arkitekt)

År 1857 - 1859 Nybyggnad - Torn

Fredrik Wilhelm Scholander (Arkitekt)

År 1857 - 1859 Nybyggnad - Sakristia

Fredrik Wilhelm Scholander (Arkitekt)

År 1857 - 1859 Nybyggnad - Korparti

Fredrik Wilhelm Scholander (Arkitekt)

År 1857 - 1859 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1878 - 1878 Fast inredning - orgel

Våra kyrkor och griftegårdar i ord och bild (Publikation)

År 1892 - 1892 Ändring - ombyggnad, yttertak
Nytt torntak efter att det gamla förstörts vid blixtnedslag.

Hässleby kyrka (Publikation)

År 1898 - 1898 Specifika inventarier - altartavla
Ersätter ursprungligt kors.

Hässleby kyrka (Publikation)

År 1925 - 1926 Ändring - restaurering, interiör
Ny altaruppsats och altarring. Ombyggnad av läktarbröstning, bänkar och predikstol. Putsning av innertak. Nytt golv i bänkkvarter. Fönster i altarvägg igenmuras. Centralvärme installeras. Vind isoleras. Om- och tillbyggnad av orgel.

Hässleby kyrka (Publikation)

År 1931 - 1931 Underhåll - takomläggning
Järnplåt på torn ersätts med kopparplåt.
År 1936 - 1936 Teknisk installation - el
Belysning
År 1948 - 1948 Ändring - ombyggnad
Om- och tillbyggnad av orgel med ryggpositiv.
År 1955 - 1955 Underhåll - takomläggning
Spåntäckning ersätts med kopparplåt.
År 1955 - 1955 Underhåll - Omputsning, exteriör
År 1961 - 1961 Specifika inventarier - altartavla
År 1965 - 1965 Specifika inventarier - kyrkklocka
År 1989 - 1989 Ändring - tillgänglighetsanpassning
Ramp till sydport.
År 1993 - 1994 Ändring - restaurering
Avfärgning av fasader. Läktarunderbyggnad. Framtagning av äldre marmoreringar. Automatisk klockringning.