Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

MARIESTAD MÅRDEN 6 - husnr 1, BERTHA PETTERSSONS HUS Ny sökning Tillbaka till sökning

13668-1 Sverker Larsson 2006-07-28  nr 003

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
BERTHA PETTERSSONS HUS (akt.), TORGHUSET (akt.)

1800 - 1829

1800 - 1829

Västra Götaland
Mariestad
Västergötland
Mariestad
Mariestads församling
Skara stift
Rådhusgatan 7, Kyrkogatan 1A, Kyrkogatan 1B

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Handel och bankväsende - Affär och butik

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

På platsen för dagens torghus fanns redan före stadsbranden 1693 ett hus. Tomten hade då nr 2 men ändrades till nr 78 på lantmätare Sven Broddessons stadsplan, som fastställts av kung Karl IX efter branden. Nya hus uppfördes efter branden men gamla grunder återanvändes där det var möjligt. Det hus som på 1700-talet ersatte det nedbrunna huset var enligt Lefvanders undersökningar på 1970-talet sannolikt en påbyggd envåningslänga. Vid restaureringen av huset påträffades under träpanelen konstruktionen av en gammaldags bodlucka mot torget i husets sydöstra del.
Källaren till det nuvarande torghuset är ålderdomlig och har hört till en ä...

Läs mer i eget fönster

År 1800 - 1829 Nybyggnad
År 1800 - 1829 Nybyggnad
År 1971 - 1971 Ändring - restaurering

Källa: Inga Friberg-Karlsson "Stiftelsen Bertha Petterssons hus -hus med mycket gamla anor" 2007. (ej publicerad, finns hos Stiftelsen Bertha Petterssons hus i mariestad). (Arkiv)