Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

KARLSBORG SKAGEN 1:26 - husnr 1, SKAGA KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

neg.nr. 03/261:07, kapell

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SKAGA KAPELL (akt.)

2001 - 2001

2001 - Okänt

Västra Götaland
Karlsborg
Västergötland
Undenäs
Undenäs församling
Skara stift
Skaga 1

Religionsutövning - Kyrka - Kapell

Religionsutövning - Kyrka - Kapell

Religionsutövning - Kyrka - Kapell

Historik

Inventeringsår 1999

Skaga kapell uppfördes år 2001 på grunden efter den föregående rekonstruktionen av den ursprungliga offerkyrkan i resvirke, vilken brann ned året dessförinnan.

År 2001 - 2001 Nybyggnad
Föregående kapell var ritat av arkitekt Erik Lundberg och tjänade som förebild för nuvarande.
År 2001 - Okänt Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet