Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

VELLINGE FALSTERBO 2:6 - husnr 3, FALSTERBO FYR Ny sökning Tillbaka till sökning

129.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
FALSTERBO FYR (akt.)

1793 - 1795

1793 - 1795

Skåne
Vellinge
Skåne
Skanör m. Falsterbo
Skanör-Falsterbo församling
Lunds stift
Fyrvägen 37

Kommunikation - Sjösäkerhetsanordning - Fyr - Ledfyr

Kommunikation - Fyr

Kommunikation - Ej i bruk - Fyr

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Den nuvarande fyren uppfördes 1793-96 efter ritningar av Olof Tempelman. Ursprungligen eldades fyren med stenkol enligt August Polheimers system. 1842-43 byggdes fyren om. Kolelden ersattes med en linsförstärkt oljelampa i lanterninen och tornets översta krenelerade krans togs bort. Fyren hade på senare tid helautomatisk elektrisk drift.

KÄLLOR: Förteckning över byggnadsminnesmärken som tillhör staten eller står under statsmyndighets eller statsinstitutions omedelbara inseende. Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, 1976. ISBN: 91-38-02814-X, Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Skånes län, 1997-02-11, 221 7788-97

Läs mer i eget fönster

År 1793 - 1795 Nybyggnad
År 1793 - 1795 Nybyggnad
År 1842 - 1843 Ändring - ombyggnad
Tornet byggdes om och försågs med en linsapparat av andra ordningen med tillhörande lanternin.
År 1935 - 1935 Ändring
Fyren elektrifieras, och blir samma år statligt byggnadsminne
År 1990 - 1993 Tagen ur bruk
Fyren släcks och ersätts av en kassunfyr på Falstebo rev. 1993 togs fyren över av Vellinge kommun