Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

FALKENBERG SVEA 10 - husnr 1, RÖRBECKSKA HUSET Ny sökning Tillbaka till sökning

1536.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
RÖRBECKSKA HUSET (akt.)

1929 - 1929

Halland
Falkenberg
Halland
Falkenberg
Falkenbergs församling
Göteborgs stift
Rådhustorget 1B, Storgatan 29, Rådhustorget 1A

Kommunikation - Telegraf / televerk

Kommunikation - Posthus

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Det s k Rörbeckska huset ligger utmed torgets norra sida i direkt anslutning till Thams stadshuskomplex. Byggnaden är ritad av den ovan nämnde Ernst Torulf och uppfördes 1929, av drätselkammaren med pengar från Oscar Rörbecks donation, i återhållen tjugotalsklassicism. Det har ursprungligen inrymt bl a telegrafstation och postkontor och arkitektens avsikt var att byggnadens arkitektur skulle spegla dessa för samhället så viktiga verksamheter. Fasaden består av rött tegel med blinderingar. I gatuplanet mot Storgatan utsmyckades fasaden av en rad granitkolonner.

KÄLLOR: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Hallands län...

Läs mer i eget fönster

År 1929 - 1929 Nybyggnad

Ernst Torulf (Arkitekt)