Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

VAXHOLM RINDÖ 3:311 - husnr 8001, OSCAR-FREDRIKSBORGS FÄSTNING Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
OSCAR-FREDRIKSBORGS FÄSTNING (akt.)

1876 - 1877

Stockholm
Vaxholm
Uppland
Vaxholm
Vaxholms församling
Stockholms stift

Försvarsväsende - Fästning

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

HISTORIK OCH BESKRIVNING - Oxdjupet har allt sedan 1500-talet varit en problematisk punkt i Stockholms sjöförsvar. Sundet har genom århundradena varit föremål för utredningar och åtgärder. Utfyllnader och spärrar har följts av muddringsarbeten och system med bommar för att hindra oönskade passager. På båda sidor av sundet har försvarsverk uppförts för att genom beskjutning avslå fiendeanfall. Under senare delen av 1800-talet återupptog de militära strategerna tankarna på ett kustförsvar. Oscar-Fredriksborgs fästning byggdes 1876-77 för att stärka det fasta försvaret vid Oxdjupet som då öppnats som segelled. Fästningen ingick i det f...

Läs mer i eget fönster

År 1876 - 1877 Nybyggnad