Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

HALLSBERG VÅGEN 1 - husnr 1, HALLSBERGS TINGSRÄTT Ny sökning Tillbaka till sökning

9811C12EL

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
HALLSBERGS TINGSRÄTT (akt.)

1907 - 1909

Örebro
Hallsberg
Närke
Hallsberg
Hallsbergs församling
Strängnäs stift
Östra Storgatan 40, Tingsgatan 1

Rättsväsende - Tingshus

Rättsväsende - Häkte / arrest

Boställe och tjänstebostad - Bostadshus

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

TINGS- OCH RÅDHUSINVENTERINGEN, BYGGNADSHISTORIK OCH BESKRIVNING - Tingshuset invigdes i januari 1909 och de tidigare tingsställena övergavs. Arkitekten, Lars Kellman (1857-1924), har flera tingshus på sin meritlista, Lidköping, Skara, Mellerud, Tranås och Jönköping. Kellman var mycket produktiv och verkade från 1891 i Borås, där han sedermera blev stadsarkitekt.

Tingshuset är ett stenhus uppfört i två våningar med spritputsade fasader. Sockeln, som består av grovhuggna, låga kalkstensblock, är högre på byggnadens baksida än dess entrésida till följd av att huset uppförts på en sluttande tomt.

På entrésidan skjuter mittpartiet fr...

Läs mer i eget fönster

År 1907 - 1909 Nybyggnad
Tingshuset uppfördes för Hallsbergs tingslag, i samband med att Kumla, Hardemo och Grimstens härader sammanslogs till en. Byggnaden fungerade ännu som tingshus vid inventeringstillfället (1998).

Lars Hansson (Byggmästare)

Lars Kellman (Arkitekt)

År 1950 - 1950 Ändring - restaurering
År 1988 - 1988 Ändring - ombyggnad
Ombyggnaden företogs med anledning av att inskrivningsmyndigheten flyttade in
År 1994 - 1995 Ändring - restaurering, interiör
En genomgripande renovering gjordes med anledning av att byggnaden invändigt utsatts för en omfattande vandalisering.