Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

KUNGÄLV SKARPE NORD 1 - husnr 1, TINGSHUSET, KUNGÄLV Ny sökning Tillbaka till sökning

97425ME

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
TINGSHUSET, KUNGÄLV (akt.)

1887 - 1888

Västra Götaland
Kungälv
Bohuslän
Kungälv
Kungälv-Ytterby församling
Göteborgs stift
Västra gatan 12A, Västra gatan 12B, Västra gatan 12C

Rättsväsende - Tingshus

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

TINGS- OCH RÅDHUSINVENTERINGEN, BYGGNADSHISTORIK OCH BESKRIVNING - Tingshuset är uppfört i en våning med inredd vind. Stommen, som är av timmer, vilar på en kraftig och tämligen hög naturstenssockel och är klädd med liggande gulmålad panel. Fasaden är omsorgsfullt utformad med kannelerade knutpilastrar och dekorativa konsoler som bär ett kraftigt utskjutande taksprång. Byggnaden har en rektangulär form och är liksom de flesta hus vid Västra gatan, placerad med långsidan mot gatan i sydväst. En smal trädgårdsremsa omger huset som vetter mot en brant bergvägg åt nordost.

Tingssalen mätte 12x7 meter och här hölls ting för Inlands Södr...

Läs mer i eget fönster

År 1887 - 1888 Nybyggnad
Byggnaden fungerade som tingshus från 1880-talets slut till omkring 1953. Från och med sekelskiftet 1900 användes tingshuset som kombinerat bostadshus och tingshus. Vid inventeringstillfället (1997) fungerade byggnaden som privatbostad.

Inlands Södre härads tingshusbyggnadsskyldige (Byggherre)