Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

LIDKÖPING TINGSHUSET 2 - husnr 1, LIDKÖPINGS TINGSRÄTT Ny sökning Tillbaka till sökning

989D001YB

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
LIDKÖPINGS TINGSRÄTT (akt.)

1902 - 1903

Västra Götaland
Lidköping
Västergötland
Lidköping
Lidköpings församling
Skara stift
Mellbygatan 16, Esplanaden 1

Rättsväsende - Tingshus

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

TINGS- OCH RÅDHUSINVENTERINGEN, BYGGNADSHISTORIK OCH BESKRIVNING - Byggandet av ett tingshus i Lidköping kom till stånd sedan domsagans tre tingslag slagits samman till ett med tingsställe i Lidköping kring sekelskiftet 1900 (Hallbäck, 1970). Sammanslagningen till ett tingslag påverkades också av att järnvägen underlättade resandet mellan de olika häraderna. Arkitekten Lars Kellman anlitades och lade fram två förslag - det ena med bostad för domhavanden och det andra utan. Man beslutade sig för att välja det alternativ som innehöll en våning för häradshövdingen. Staden Lidköping upplät en tomt utan kostnad den 18 januari 1904 invigd...

Läs mer i eget fönster

År 1902 - 1903 Nybyggnad
Byggnaden fungerade ännu som tingshus vid inventeringstillfället 1998.

Johansson & Larsson (Byggmästare)

Lars Kellman (Arkitekt)

År 1971 - 1971 Ändring - tillbyggnad
En tillbyggnad i en våning gjordes. Den är byggd i vinkel vid sidan av huset och uppförd i rött tegel med flackt koppartak.
År 1984 - 1984 Ändring - restaurering, interiör
Tredje våningen blev kontor.
År 1988 - 1988 Ändring - restaurering, interiör
Tingssalen renoverades.