Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ESLÖV ESLÖV 54:3 - husnr 1, ESLÖVS STATION Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ESLÖVS STATION (akt.), ESLÖVS JÄRNVÄGSSTATION (akt.), ESLÖVS STATION (akt.)

1865 - 1865

1865 - 1865

Skåne
Eslöv
Skåne
Eslöv
Eslövs församling
Lunds stift
Storgatan 15A, Storgatan 13D, Storgatan 13B, Storgatan 13A, Storgatan 15B, Storgatan 13C

Kommunikation - Stationshus

Kommunikation - Stationshus

Kommunikation - Stationshus

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

År 1858 uppfördes ett mindre stationshus, som redan år 1865 revs och ersattes av ett nytt ritat av A. W. Edelsvärd. Stationshuset i Eslöv uppvisar ett exempel på hur järnvägsbyggnaderna kom att bli platsen för flera statliga verksamheter i städerna; i Eslövs stationshus fanns förutom de lokaler som tillhörde Statens järnvägar en teleexpedition och ett postkontor. För att tillgodose behoven från den alltmer växande järnvägstrafiken utvidgades bangården och stationshuset omgestaltades helt av Folke Zettervall år 1913.

KÄLLOR: Beslut - Övergång till byggnadsminne, Länsstyrelsen i Skåne län, 2003-11-18. Dnr 432-28712-03.
Förslag ti...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår Ej registrerat

År 1858 uppfördes ett mindre stationshus, som redan år 1865 revs och ersattes av ett nytt ritat av A. W. Edelsvärd. Stationshuset i Eslöv uppvisar ett exempel på hur järnvägsbyggnaderna kom att bli platsen för flera statliga verksamheter i städerna; i Eslövs stationshus fanns förutom de lokaler som tillhörde Statens järnvägar en teleexpedition och ett postkontor. För att tillgodose behoven från den alltmer växande järnvägstrafiken utvidgades bangården och stationshuset omgestaltades helt av Folke Zettervall år 1913. Arkitekturen är såväl i exteriör som interiör ett uttryck för det tidiga 1900-talets nationalromantiska stil - modern ...

Läs mer i eget fönster

År 1865 - 1865 Nybyggnad
År 1858 uppfördes ett mindre stationshus, som redan år 1865 revs och ersattes av ett nytt ritat av A. W. Edelsvärd.

Adolf Wilhelm Edelsvärd (Arkitekt)

År 1865 - 1865 Nybyggnad
År 1858 uppfördes ett mindre stationshus, som redan år 1865 revs och ersattes av ett nytt ritat av A. W. Edelsvärd.

Adolf Wilhelm Edelsvärd (Arkitekt)

År 1913 - 1913 Ändring - ombyggnad
För att tillgodose behoven från den alltmer växande järnvägstrafiken utvidgades bangården och stationshuset omgestaltades helt av Folke Zettervall år 1913.

Folke Zettervall (Arkitekt)

År 1913 - 1913 Ändring - tillbyggnad
Det tillbyggda postkontoret bildar en självständig byggnadskropp men hänger gestaltningsmässigt ihop med den övriga stationsbyggnaden.
År 1913 - 1913 Ändring - ombyggnad
För att tillgodose behoven från den alltmer växande järnvägstrafiken utvidgades bangården och stationshuset omgestaltades helt av Folke Zettervall år 1913.

Folke Zettervall (Arkitekt)

År 1913 - 1913 Ändring - tillbyggnad
Det tillbyggda postkontoret bildar en självständig byggnadskropp men hänger gestaltningsmässigt ihop med den övriga stationsbyggnaden.