Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

SALA FOLKSKOLAN 2 - husnr 1, SALA TINGSRÄTT Ny sökning Tillbaka till sökning

974314YB

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SALA TINGSRÄTT (akt.)

1958 - 1960

Västmanland
Sala
Västmanland
Sala stad
Sala församling
Västerås stift
Södra Esplanaden 6, Ringgatan 18

Rättsväsende - Tingshus

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

TINGS- OCH RÅDHUSINVENTERINGEN, BYGGNADSHISTORIK OCH BESKRIVNING - Tingshuset ligger i korsningen Södra Esplanaden -Ringgatan med huvudentrén åt Södra Esplanaden. Byggnaden är uppförd i två våningar och består av flera sammanfogade huskroppar som rymmer olika funktioner. Längst i söder höjer sig den del i vars övervåning den ursprungliga tingssalen finns inrymd. Det är en säregen byggnad, med fasader av betongelement i olika utförande och ett plant huvtak täckt med falsad kopparplåt. Salen markeras i fasaden mot esplanaden av smala fönsterpartier, liksom slitsar i murverket, och betongglas i olika färger.

Sammanfogad via en uppgla...

Läs mer i eget fönster

År 1958 - 1960 Nybyggnad
Byggnaden som uppfördes som tingshus för Övertjurbo, Våla, Simtuna och Torstuna tingslag fungerade ännu som tingshus vid inventeringstillfället 1997.

Sven Jonsson (Arkitekt)

Västmanlands östra domsagas tingshusbyggnadsskyldige (Byggherre)