Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

SALA RÅDHUSET 20 - husnr 1, RÅDHUSET, SALA Ny sökning Tillbaka till sökning

Rådhuset 015.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
RÅDHUSET, SALA (akt.)

1778 - 1783

1778 - 1783

Västmanland
Sala
Västmanland
Sala stad
Sala församling
Västerås stift
Stora torget 1A, Stora torget 1B, Rådhusgatan 15B, Rådmansgatan 12, Rådhusgatan 15A

Offentlig förvaltning - Rådhus

Offentlig förvaltning - Rådhus

Offentlig förvaltning - Stadshus

Historik

Inventeringsår 2008

TINGS- OCH RÅDHUSINVENTERINGEN, BYGGNADSHISTORIK OCH BESKRIVNING - Rådhuset som idag fungerar som kommunalhus, är en stenbyggnad uppförd i två våningar med framträdande läge vid Stora torget, mitt i Sala. Fasaderna är mörkt rödputsade med en rusticerad bottenvåning som avskiljer den övre våningen genom en bred vit gesims. I den övre våningen är de spröjsade fönstren, som är något större än i bottenvåningen, omgivna av vita listverk.

Byggnaden har ett högt tegelklätt säteritak med tre runda takkupor. På taket finns ett kopparklätt torn som kröns av en spira. I tornet hänger rådhusklockan och i tornets nederkant sitter ett urverk.
...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2008

Konstmästaren Daniel Steinholtz ritning samt kostnadsberäkning uppvisades 1773 för en kommitté sammansatt för byggnationen. Dessa dokument sändes sedan vidare till överintendentsämbetet i Stockholm. Överintendent C.F Adelcrantz signerade ritningen och O.S Tempelman kontrasignerade. Det är idag oklart om och i så fall vilka ändringar Adelcrantz eventuellt tillfört ritningen. De 17 april 1777 återkom ritningen, av kungen vederbörligen aproberad. Grunden uppfördes av lejda dalkarlar under ledning av Jakob Setsman och stod färdig 1778. Resten av byggnationen auktionerades ut och inropades av murarmästare Olof Forslund från Falun. Byggn...

Läs mer i eget fönster

År 1778 - 1783 Nybyggnad

Sala stad (Publikation)

År 1778 - 1783 Nybyggnad
Byggnaden fungerade som rådhus mellan åren 1783-1959. Vid inventeringstillfället, 1997, fungerade byggnaden som kommunalhus.
År 1927 - Okänt Ändring - ombyggnad
Omändring interiört och exteriört.

Byggnadsnämndens arkiv, Sala kn (Arkiv)

År 1945 - 1945 Ändring - tillbyggnad
År 1960 - Okänt Ändring - ombyggnad
Uppsättning och rivning av innerväggar. Igensättning av fönster längst österut på fasaden, i bottenvåning och övervåning.

Byggnadsnämndens arkiv, Sala kn (Arkiv)

År 1981 - Okänt Ändring - ombyggnad, interiör
Inre ombyggnad samt ventilation.

Byggnadsnämndens arkiv, Sala kn (Arkiv)

År 1994 - Okänt Underhåll - Omputsning, exteriör

Byggnadsnämndens arkiv, Sala kn (Arkiv)